Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕтапи проектування та розробки веб-сайту
Читайте также:
  1. VI. Основні етапи заняття
  2. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  3. Вимоги до дипломної роботи і мета дипломного проектування
  4. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України.
  5. Вплив ситуаційних чинників на проектування організації
  6. Вселенські собори — етапи формування основних догматів християнства
  7. Головні форми проектування структур управління
  8. Елементи проектування організації
  9. Етапи виконання курсового проекту
  10. Етапи економічної інтеграції в Європі. Валютна інтеграція. Спільна валютна політика та запровадження євро

Веб-сайти створюються для різних цілей. Але оскільки Інтернет став середовищем для економічної діяльності, то сайти в основному створюються для ведення бізнесу, тобто здобуття прибутку.

Відомо, що в даний час існує два основні напрями використання Інтернет в бізнесі: Internet як засіб комунікації, джерело довідкової інформації, засіб реклами і маркетингу для ведення бізнесу (господарській діяльності) поза електронними мережами і Internet як інструмент ведення електронного бізнесу, заснованого на принципах мережевої економіки.

У першому випадку сайти створюються для формування іміджу компанії, ведення ефективної реклами і маркетингових досліджень з метою пошуку нових покупців і збільшення об'єму продажів, а також для інформаційної і сервісної підтримки клієнтів. Крім того, сайти можуть бути використані як інформаційні канали обміну інформації з партнерами. Сайти також використовуються як засіб підтримки очного і заочного учбового процесу і підвищення кваліфікації по певному курсу.

У другому випадку – сайти виконують всі вищезгадані функції і, крім того, є інструментом ведення електронного або мережевого бізнесу. В цьому випадку сайти виконують функції торгівельних майданчиків, до яких відносяться: Інтернет - біржі, аукціони і. т.д.

Сайти використовуються для надання фінансових послуг (онлайнові платіжні системи, змінні пункти і тому подібне) і так далі. Крім того, сайти необхідні при дистанційному навчанні, яке є одній з форм здобування вищої освіти. Таким чином, ведення електронного бізнесу (електронній комерції) без сайту не можливо.

Web - сайт – це набір Web-сторінок і файлів зв'язаних між собою гіперпосиланнями. Web-сторінки або гіпертекстові документи є текстом, в якому містяться спеціальні команди, звані тегами (tags). Ці теги забезпечують форматування елементів сторінки і дозволяють розміщувати на ній графічні об'єкти, малюнки, гіперпосилання і т.д.

Web-сторінки створюються за допомогою спеціальної мови HTML. HTML або Hyper Text Markup Language є мовою розмітки гіпертексту, розмітка здійснюється за допомогою тегов. Сьогодні окрім HTML застосовуються також інші мови розмітки: WML, XML.

Для створення Веб-сайту компанії необхідно:

· визначити мету створення сайту· розробити технічне завдання (ТЗ)

· зареєструвати домен сайту в певній зоні (com, ru, ua, net і так далі)

· розробити сайт

· розмістити сайт на хостингу

· зареєструвати в пошукових системах і тематичних каталогах

· виконати пошукову оптимізацію сайту

· здійснювати постійну підтримку сайту

Визначення мети створення сайту. Сайти створюються для різних цілей, наприклад: для ведення електронного бізнесу, для підтримки учбового процесу, для надання інформації, надання фінансових послуг і так далі

Розробка технічного завдання. У технічному завданні враховуються всі етапи розробки і супроводу сайту, цілі і призначення сайту, його дизайн, методи навігації, вказується мова розмітки сторінок і так далі

Зазвичай сайт повинен включати:

1. Інформацію об компанії, реквізити: поштова адреса. Телефон, адреса електронної почты

2. Каталог пропонованої продукції або услуг

3. Інформаційний розділ (новини, статті, аналітичні огляди з тематики пропонованої продукції або послуг)

4. Гостьову книгу

5. Способи оплаты

6. Лічильники числа відвідувачів (лічильники рейтингів).

Розробка сайту - найважливіший етап створення сайту. Розробка сайту це складний і трудомісткий процес. При розробці сайту необхідно приділяти велику увагу вмісту, структурі і дизайну (графічному оформленню) Web-страниц, а також структурі Web-сайта і методам навігації по Web-узлу.Головне на сайті – це його вміст або контент, структурованість інформації, навігація, а потім графічне оформлення або дизайн сайту. Іншими словами дизайн сайту визначається вмістом матеріалів, які на нім публікуватимуться.

Для розробки сайту використовуються різні засоби: конструктори сайтів (дизайнери), WebCoder 1.6.0.0, професійні застосування: Macromedia HomeSite Plus v5.1 for Windows XP, Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Microsoft Publisher і так далі.

У редакторові FrontPage існують майстри, які дозволяють легко створювати Web-сайт, і шаблони Web-страниц і Web-узлов, розмітку (структуру), що містять, і дизайн необхідні для швидкого створення як Web-страниц, так і Web-сайтов. За допомогою FrontPage можна також створювати Web-страницы і Web-сайты на базі порожньої сторінки і порожнього Web-узла.

Програма MS Publisher допомогає працівникам малого бізнесу створювати і розповсюджувати професійно виконані рекламні матеріали і документи для ділової переписки. Publisher є програма, що дозволяє створювати рекламні матеріали для друку, публікації в Інтернеті та розсилання електронною поштою.

Publisher містить розширений набір типів особистих публікацій таких, як особисті бланки, професійно макетовані візитні картки і запрошення.

При створенні сайту необхідно оптимізувати його для пошукових систем, оскільки цільовий відвідувач приходить на сайти в основному з пошукових систем, тому необхідно прагнути до високого рейтингу в пошукових системах.Особливу увагу необхідно приділяти таким мета - тегам як Тitle (заголовок), Keywords (ключові слова) і Description (опис), а також розташуванню ключових слів в тексті Web-страниц

Службу Інтернет, яка управляє передаванням таких документів, називають World Wide Web (Web, WWW). Цим же терміном або простором WEB називають сукупність Web-документів, між якими існують гіпертекстові зв’язки.

Поняття «гіпертекст» має досить давню історію. Воно виникло на стику філософії та комп’ютерних технологій ще у середині XX ст. Теоретичною основою гіпертексту стали сформульовані В. Бушем (1945 p.) принципи нелінійного письма, які він докладно висвітлив у роботі «Як ми могли б мислити». У 60-х роках Т. Нельсон і Д. Енгельбарт, застосовуючи комп’ютерні технології опрацювання інформації, розробили нову технологію, яку назвали «гіпертекст». У гіпертексті є посилання на інші сторінки або документи. В більшості броузерів (програм для завантаження та перегляду Web-документів) ці посилання підкреслюються або виділяються іншим кольором. Якщо клацнути лівою кнопкою миші на гіперпосиланні, то програма перегляду гіпертексту завантажить документ, на який вказує посилання. Таким чином, сторінка набуває властивості інтерактивності. У деякому розумінні, завдяки гіпертексту, інформація у WWW організована за тим самим принципом, що і в людському мозку.

Окремі документи, які складають простір Web, називають Web-сторінками. Web-сторінки зберігаються на жорстких дисках Web-серверів. Web-сервери — це спеціалізовані комп’ютери з відповідним програмним забезпеченням, яке дає можливість доступу користувачів до Web-сторінок; це програмне забезпечення також називається Web-сервером.

Групу сторінок, присвячену певній темі та розміщену в певному каталозі Web-сервера, називають Web-вузлом або Web-сайтом. Один фізичний Web-сервер може містити кілька Web-сайтів.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 116; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты