Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗміст, види національного (суспільного) відтворення.
Читайте также:
  1. Економічний зміст, функції та форми місцевих запозичень
  2. Захист національного інформаційного простору
  3. Зміст, мета і завдання курсу. Сучасні вчені, які займаються проблемою гувернерства.
  4. Зміст, формування та функції власного капіталу банку
  5. Національне багатство: зміст, структура.
  6. Політичне становище в У у ІІ пол. 19 ст. Активізація національного руху.
  7. Початки українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське товариство.
  8. Розподіл, перерозподіл і використання національного доходу.
  9. Система міжбюджетних відносин: зміст, склад і моделі побудови

Процес виробництва на окремих підприємствах може припинятись чи продовжуватися (з перервами чи безперевно), у масштабах же національної економіки виробництво має постійно повторюватись і відновлюватись, оскільки виробництво є основою забезпечення існування людини. Оскільки людство не може існувати, не споживаючи продуктів виробництва, воно не може перестати виробляти.

Виробництво – це процес суспільного відтворення, якщо його розглядати не як окремий акт, а як процес, що постійно повторюється.

Суспільне відтворення – це економічний процес, в якому власне виробництво, розподіл, обмін та споживання постійно повторюються через результат виробництва – продукт, через відновлення ресурсів, з яких виробляється продукт, а також через відновлення та розвиток форм і методів праці.

Розрізняють три види суспільного відтворення:

v просте,

v звужене,

v розширене.

Просте відтворення – це відтворення виробництва і споживання на кількісно і якісно незмінному рівні.

Звужене відтворення – це відтворення виробництва та споживання в менших обсягах. Його спричиняють економічні кризи, політичні потрясіння, значні технологічні аварії, природні катастрофи, війни.

Розширене відтворення – це кількісне та якісне зростання обсягів виробництва і споживання.

Процес розширеного відтворення в умовах ринкової економіки має свої особливості:

по-перше, він відбувається на основі різноманітних форм власності;

по-друге, визначається дією всієї системи об’єктивних економічних законів, передусім законів ринкової економіки;

по-третє, підпорядкований економічним інтересам товаровиробників; по-четверте, базується на органічному поєднанні ринкових відносин і планомірного розвитку господарства.

 

Процес розширеного відтворення включає відтворення:

v а) сукупного суспільного продукту;

v б) робочої сили;

v в) виробничих відносин;

v г) природних ресурсів.

У процесі відтворення сукупного суспільного продукту і робочої сили відбувається відтворення продуктивних сил.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты