Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРівняння робочих ліній процесу масопередачі
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Автоматизація потокових ліній приготування кормів.
  5. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  6. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  7. АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНОІ САК
  8. АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНОІЇ САК
  9. АНАЛІЗ НЕПЕРЕРВНОІ ЛІНІЙНОІ САК
  10. АНАЛІЗ НЕПЕРЕРВНОЇ ЛІНІЙНОЇ САК

 

Рівняння (1.5) також є рівнянням прямої лінії, однак кут нахилу цієї прямої протилежний кутові нахилу робочої лінії протитічного масообмінного процесу, про що вказує знак «-» перед значенням тангенса кута (L/G) нахилу прямої.

Зображення робочих ліній процесу масопередачі для протитоку і прямотоку представлені на рис..2.1.

Рушійна сила масообмінного процесу визначається ступенем відхилення системи від рівноваги і може бути виражена різницею вмістів цільового компонента в робочому і рівноважному станах системи (Δу або Δх). Напрямок переносу речовини, що розподіляється, зручно визначати на діаграмі у - х по розташуванню рівноважної і робочої ліній.

Якщо робоча лінія розташована вище лінії рівноваги (рис. 2.1, а, б), то для будь-якої точки, розташованої на цій лінії (точка А), у > і х < , де і рівноважні сполуки фаз, що відповідають поточним концентраціям у и х. У цьому випадку речовина, що розподіляється, буде переходити з фази G у фазу L, а рушійна сила в точці А складе

= у - (по фазі G) і = - х (по фазі L).

Якщо робоча лінія розташована нижче лінії рівноваги (рис. 9.3, в, г), то для довільно обраної точки B концентрації у < і х > .

При такому процесі компонент, що розподіляється, буде переходити з фази L у фазу G, причому рушійна сила в точці В, виражена через концентрації відповідних фаз,

може бути записана як = - у і = х - .

 

Рис. 2.1. Робочі лінії процесів масопередачі:

а, у — протиток; б, м — прямотік

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 35; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты