Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні положення про ведення документів первинного обліку у правоохоронних органах
Читайте также:
  1. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  2. Аналіз документів
  3. Базові принципи бухгалтерського обліку
  4. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  5. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  6. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  7. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  8. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  9. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  10. В органах местного самоуправления

Важливе значення в боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями має поставлений належним чином облік злочинів та осіб, що їх вчинили, в органах внутрішніх справ (ОВС), прокуратури й суді.

Правила єдиного обліку злочинів та осіб, що їх вчинили, поширюються на всі органи внутрішніх справ та прокуратури. У зв'язку з цим Генеральна прокуратура України та МВС розробили документи первинного статистичного обліку, єдині для всіх органів дізнання, попереднього розслідування н прокуратури, які набрали чинності з 1 січня 1996 р. 21 грудня 1995 р. було затверджено інструкції "Про єдиний облік злочинів" та "Про порядок заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ і протоколів про злочини". 28 липня 1994 року Міністерство юстиції України затвердило Інструкцію по судовій статистиці. Нині діє нова Інструкція “Про єдиний облік злочинів”, затверджена наказом Генеральної прокуратури України від 26 березня 2002 р. N 20, Міністерства внутрішніх справ України від 26 березня 2002 р. N 84, Служби безпеки України від 26 березня 2002 р. N 293, Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2002 р. N 126, Міністерства юстиції України від 26 березня 2002 р. N 18/5. Нею затверджено нові форми документів первинного обліку. До них належать:

– статистична картка на виявлений злочин (форма 1);

– статистична картка про наслідки розслідування злочи­ну (форма 1.1);

– статистична картка про результати відшкодування ма­теріальних збитків та влучення предметів злочинної діяль­ності (форма 1.2);

– статистична картка на особу, яка вчинила злочин (форма 2);

– статистична картка про рух кримінальної справи (форма 3);

– статистична картка на злочин, за вчинення якого особі пред'явлено обвинувачення (форма 4);

– довідка про наслідки розгляду кримінальної справи су­дом (форма 6);

– форма журналу обліку злочинів, кримінальних справ і осіб, які вчинили злочини.

Ці документи первинного обліку є підставою для складання статистичної звітності, і внесення до них будь-яких доповнення та зміни забороняється, оскільки вони єдині для всіх органів внутрішніх справ та прокуратури і тому можуть змінюватися тільки органами, які їх затвердили.Статистичні картки заповнюють одразу після прийняття рішення про злочин та особу, що його вчинила, яке приймається відповідно до закону. Заповнені і підписані слідчим (працівником органу дізнання) картки підписує також і прокурор, після чого їх відправляють до обліково-реєстраційного підрозділу ОВС. Якщо статистичні картки заповнює слідчий, то після заповнення статистичних карток разом із кримінальною справою він подає їх на підпис прокурору. Якщо статистичні картки заповнює працівник органу дізнання, то після їх заповнення він подає їх начальнику ОВС на підпис, а після цього – прокуророві. Підписані прокурорм картки негайно передаються співробітнику міського чи районного ОВС, який відповідає за обліково-реєстраційну статистичну роботу. Після перевірки карток цей співробітник повинен зробити відповідні записи в журналі обліку злочинів та осіб, які їх вчинили, та протягом 24 год направити облікові документи безпосередньо до обліково-реєстраційного підрозділу.

Записи в статистичних картках повинні робитися ручкою, розбірливо та без скорочень. При цьому прізвище, ім'я, по бать­кові особи, яка вчинила злочин, заповнюють друкованими літе­рами російською мовою, хоч у цілому картку треба заповнюва­ти українською мовою. Прізвища осіб, які підписали докумен­ти первинного обліку, мають бути вказані повністю й чітко.З лівого боку кримінальної справи робиться відповідна по­значка, про направлення документів первинного статистично­го обліку співробітнику, який відповідає за обліково-реєстраційну роботу. Цей співробітник повинен розписатися про одер­жання статистичних карток у спеціальному журналі, який маєбути в органах прокуратури.

Документи первинного статистичного обліку підлягають збе­ріганню в обліково-реєстраційних підрозділах протягом року після складання на їх підставі звіту про злочинність і осіб, які вчинили злочини в минулому році, за умови, що за справами, направленими зі обвинувальним висновком до суду, в обліко­во-реєстраційний підрозділ надійшла з суду статистична довід­ка про результати судового розгляду кримінальної справи (за формою 6).

Документи первинного обліку про нерозкриті злочини не знищуються, а зберігаються у спеціальній картотеці обліково-реєстраційного підрозділу до розкриття злочину або до за­криття кримінальної справи.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 62; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты