Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗміст, мета і завдання курсу. Сучасні вчені, які займаються проблемою гувернерства.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  3. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  4. Відомі вчені, які займались гувернерською діяльністю.
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вказівки до виконання завдання

1. Конюхова Е.А. «Электроснабжение обьектов» учебное пособие Москва, «Академия» 2004 г.

2. Князевський и др. «Электроснабжение промышленных предприятий» учебник для студентов вузов Москва, «Высшая школа», 1979 г.

3. Князевський и др. «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий и цехов» учебник для студентов вузов Москва, «Энергия», 1991 г.

4. Липкин Б.Ю. « Электроснабжение промышленных предприятий и установок» учебн. для учащихся электротехн.специальностей спец. учебн. заведений , Москва «Высшая школа», 1990 г.

5. Правила улаштування електроустановок ПУЕ « Енергетичні рішення» Видавництво» «Індустрія» 2008 р.

6. Федоров А.А. В.В.Каменева « Основы Электроснабжения промышленных предприятий» для студентов вузов Ленинград « Печатный двор» 1984 г.

7. Рожкова Л.Д. и др.. « Электрооборудование станций и подстанций» учебник для техникумов Москва « Энергоатомиздат» 1990 г.

8. Цигельман И.Е. « Электроснабжение гражданських зданий и комунальних предприятий» учебник для техникумов Москва «Энергоатомиздат» 1976 г.

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

ТЕМА. МЕТОДИКА РОБОТИ ГУВЕРНЕРА ЯК НАВЧАЛЬНИЙ КУРС

Зміст, мета і завдання курсу. Сучасні вчені, які займаються проблемою гувернерства.

Родинне виховання — одна з найважливіших і найменш досліджених сторінок в історії всесвітньої й вітчизняної педагогіки. Таке явище цілком закономірне. Педагогіка завжди була засобом підготовки для держави громадян з необхідними їй моральними якостями й знаннями. Тому зміна суспільної орієнтації обов’язково супроводжувалася реформуванням освітньо-виховної системи. Попередні педагогічні позиції, ідеї, системи часто проголошувалися шкідливими, нежиттєздатними і з ними розпочиналася нещадна боротьба. Оскільки поступ людства в цілому й кожного народу зокрема — суцільна низка змін політичних і економічних формацій, багато цінних педагогічних здобутків канули у небуття. Інтерес наступних поколінь до педагогічної теорії й практики минулого, як правило, диктувався прагненням удосконалити суспільний освітньо-виховний механізм. Тому вивчалася переважно система державної освіти, а особливості родинного виховання виявлялися порівняно малодослідженими в усіх народів. Народні звичаї, обряди, фольклор, запізнілі історичні дослідження донесли до нащадків провідні ідеї різних періодів розвитку тієї чи іншої нації, але більшість методів родинного виховання зникли для нас назавжди. І це величезна втрата, бо загальновідомо, що провідний виховний вплив на формування особистості належить сім’ї.Узагальнення й систематизація розрізнених відомостей про тенденції розвитку родинної педагогіки в історії людства й українського народу зокрема, починаючи з найдавніших часів, є важливим завданням педагогічної науки, особливо зараз — у період відродження на державному рівні родини як основного осередку соціального виховання. Так, у ст. 59 "Відповідальність батьків за розвиток дитини" закону "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" зазначається: 1) "Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості"; 2) "Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку природних здібностей; сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу".На межі XIX і XX століть з’являється нова педагогічна течія, яка породжує спеціальний термін — "соціальна педагогіка". Основоположником соціальної педагогіки став німецький педагог і філософ Пауль Наторп. П. Наторп основне завдання соціальної педагогіки вбачав у виявленні найсприятливіших для виховання людини соціальних умов і визначенні шляхів громадянського виховання. Свої педагогічні погляди з цього приводу П. Наторп виклав у двох творах: "Соціальна педагогіка" і "Філософія й педагогіка". Упродовж XX століття соціальна педагогіка перетворилась на одну з провідних педагогічних галузей. Одним із напрямів досліджень соціальної педагогіки стало гувернерство.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты