Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення понять “гувернер”, “гувернантка”, “гувернерство”. Причини, що спонукають батьків звернутися до послуг гувернера.
Читайте также:
  1. Бухгалтерський облік і оподатковування туристичних послуг
  2. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  3. Визначення бюджету просування
  4. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  5. Визначення відстаней до небесних світил
  6. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  7. Визначення геологічних показників результатів ГРР
  8. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  9. Визначення логіки як науки
  10. Визначення локальної мережі

Високий рівень домашнього навчання й виховання в історії людства забезпечувала гувернерська педагогічна система. В "Українському педагогічному словнику" (К.: Либідь, 1997) поняття "гувернантка", "гувернер" (від франц. - керувати) визначаються як особи, що наймалися для домашнього виховання й початкового навчання дітей у сім’ях дворян, вищих чиновників, буржуазії, купців.

Протягом багатьох століть існування гувернерства неодноразово змінювалися назви домашніх вихователів своєрідно для кожної країни: "кормильці", "педагоги", "наставники", "няні", "бонни", і це далеко не повний перелік. У зв’язку із значною кількістю назв та відмінністю в обов’язках цих людей траплялися неточності у визначенні. Наприклад, нянями могли називати і гувернанток, які виховували й навчали підлітків (11-15 років), і доглядачок, які піклувалися майже винятково про здоров’я дітей віком до 5 років. Відтак термінологія не завжди дає повне уявлення про функції спеціаліста, і в кожному окремому випадку необхідно ретельно аналізувати документальні матеріали. Тому дослідження проблеми генезису й розвитку гувернерства як історичного педагогічного явища потребує ґрунтовного вивчення суспільних умов та специфіки діяльності наставника в цих конкретних умовах.

Г увернерство становить окрему галузь педагогічної науки з завданнями, зі своїм понятійно-категорійним апаратом. Основні терміни "гувернер", "гувернантка". Гувернер і гувернантка — це особи, які займаються індивідуальним навчанням і вихованням дітей у сім’ях чи в освітньо-виховних закладах закритого типу, умови перебування дітей в яких наближені до домашніх (за Є.Г. Сарапуловою).

З метою прищеплення дітям відповідного статі стереотипу поведінки, виховання хлопчиків доручалося й доручається нині переважно гувернерам, а виховання дівчаток — переважно гувернанткам (боннам). На гувернерів- чоловіків нерідко також покладається обов’язок охоронця дитини.

Гувернерство як педагогічне явище постало з потреби у формуванні яскравої неординарної особистості, здатної здійснювати подальший поступ людської цивілізації. Гувернерство розвивалося в надрах родинного виховання, яке, у свою чергу, відображало педагогічну орієнтацію суспільства.Гувернерство доцільно визначити як цілісну педагогічну систему й окрему галузь педагогіки, що вивчає особливості індивідуалізованого формування в домашніх умовах освіченої, гармонійно розвиненої, комунікабельної особистості з активною життєвою позицією. Гувернерство може мати реабілітаційний напрям (робота з дітьми-інвалідами), корегуючий напрям (робота з фізично чи розумово неповноцінними дітьми) напрями, робота зі здоровими дітьми, поєднуючись з патопсихологією чи соціальною педагогікою.

Гувернерська система формування особистості включає дві складові: індивідуальне навчання й індивідуальне виховання дитини в домашніх умовах.

Причини, що спонукають батьків звернутися до послуг гувернера:

– наявність дитини-інваліда в сім’ї,

– необхідність підготовки дитини до школи,

– необхідність індивідуальної роботи з відстаючими дітьми,

– необхідність індивідуальної роботи з обдарованими дітьми,

– допомога дитині у підготовці домашніх завдань, нагляд за дитиною в час, коли батьки знаходяться на роботі,

– необхідність у зв’язку з зайнятістю на роботі доручити виховання здорової дитини няні чи гувернантці,

– гувернери можуть виконувати роль батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу.

ТЕМА. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ГУВЕРНЕРСТВА ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА ДО ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (ПЕРІОД ДО 14 СТОЛІТТЯ)


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 69; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты