Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАпарати електричної очистки

Читайте также:
  1. Cпособы очистки воды
  2. Абсорберы, применяемые для очистки выбросов. Их характеристика и область применения.
  3. Абсорбційний спосіб очистки
  4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ И СОРТИРОВАНИЯ ЗЕРНА
  5. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МОЙКИ И ОЧИСТКИ МАШИН, АГРЕГАТОВ
  6. Апарати з рухомим шаром адсорбенту
  7. Апарати мокрої механічної очистки
  8. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  9. Выбор технологических схем очистки судовых сточных вод

До апаратів електричного очищення відносяться :

А) електрофільтри;

Б) електромагнітні пиловловлювачі.

В електрофільтрах (схема 4) аерозольним частинкам надається електричний розряд і прискорення в бік електроду протилежного знаку.

Електромагнітні пиловловлювачі призначені для очищення запилених потоків від частинок, що містять матеріали, які намагнічуються. Ефективність очищення електричними фільтрами – 95 – 99 %.

 

 

Схема 4. Будова електрофільтра

 

Умовні позначення:

1 – вхідний патрубок;

2 – газорозподільна решітка;

3 – коронний електрод;

4 – осаджувальний електрод;

5 – вихідний патрубок;

6 – механізм струшування;

7 – видалення пилу

 

Важливою ланкою в забезпеченні якості повітря є система контролю за його станом і викидами промислових підприємств в атмосферу. Серед методів контролю промислових викидів значне місце займає ваговий метод визначення концентрації домішок в газоповітряному потоці.

Контрольні питання:

1. Які розрізняють способи очищення газоповітряного потоку від пилу?

2. Які апарати відносяться до сухої механічної очистки?

3. Що собою являють гравітаційні апарати і які в них недоліки?

4. Дати характеристику центробіжних апаратів на прикладі циклона.

5. Що відноситься до апаратів мокрої очистки?

6. Охарактеризувати принцип дії порожнистого газопромивача.

7. Охарактеризувати принцип дії апаратів сухої фільтраційної очистки.

8. Розповісти про будову руковинного фільтра.

9. Що відноситься до апаратів електричної очистки?

10. Охарактеризувати принцип дії електрофільтра.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Апарати мокрої механічної очистки | ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты