Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція 1. Вступ. Мета і завдання курсу.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. Вступ. Загальні відомості про чисельні інтегрування.

 

 

Багатоточкова відеоконференція на 6 учасників (рис. 5.4) була організована за допомогою сервера MCU, вбудованого в термінал Sony PCS-IP. Програмне забезпечення для організації багатоточкового зв'язку PCS-323M1 встановлено із знімного носія Memory Stick через порт на корпусі терміналу PCS-1 Р.

Аудіовідеокодеки Cruiser 384 і ViaVideo двох терміналів підключені до ПК на базі серверу MGC-25. Термінал, Sony PCS-1600Р підключений до телевізора Samsung. Термінал, PCS-IP з вбудованим мікрофоном, підключений через інтерфейсний модуль PCS-DSB1, до проектора VPL-EX1 і ПК, сполученого з інтерактивним екраном SMART SB-560.

Термінали ViewStation EX і PCS-1600P, не мають власних засобів відображення, але «картинку» з їх відеокамер можна спостерігати на екрані будь-

якого іншого учасника.


 

Рисунок 5.4

 

У режимі «постійної присутності» всі учасники (кожний — в окремому вікні) одночасно відображаються на екрані кожного терміналу, а також на інтерактивному екрані. Зображення в центральному (великому) вікні активується голосом. В ньому з'являється учасник, який починє говорити. Коли починє говорити інший учасник — в центральному вікні з'являється його зображення, а місце у відповідному маленькому вікні займє колишній «центровий».

 

 

Самостійна робота студента над темою Відеоконференції” –6/10 годин

 

Теоретичний курс

1 Режим «постійної присутності».

 

2 Відеоконференції в режимі «точка-точка».

 

3Відеоконференции на основі обладнання компанії Сisco

 

Практичне завдання Підготовка до лабораторної роботи № 4 – 2/4 години Література до теми 5: 1, 4, 5,6


6Розподіл годин дисципліни Мультимедійні засоби в компютерних системах

 

 

  Теми Кількість годин
Лекції Практич ні заняття Лабора- торні заняття Самос- тійна робота Індиві- дуальна робота
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Засоби підготовки і подання презентацій.   2/2 4/ 4  
Тема 2. Авторські засоби мультимедіа.   4/4 5/10  
Тема 3. Види і типи презентацій.   6/2 8/10 2/2
Змістовий модуль 2.
Тема 4. Загальні відомості про Power Point.   6/2 8/9 3/3
Тема 5. Відеоконференції   6/2 6/10  
Разом   24/12 31/43 5/5
Всього

Примітка: --/ години для спеціалістів;/-- – години для магістрів.


Література

 

 

Основна

 

 

1. Дэвид Хеллер, Дороти Хеллер. Мультимедийные презентации. – К.: ВНV,

1999.

2. Інформатика: Компютерна техніка. Компютерні технології. Посіб./ За ред.

О.І.Пушкаря – К.: Академія, 2001. –696с.

3. Петров В.Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2000.-688с .

4. Трембач Р.Б., Дубчак Л.О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Мультимедійні засоби в комп’ютерних системах” для

спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі” освітньо-кваліфікаційного рівня

“Спеціаліст” – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – 47 с.

 

 

Періодичні видання

 

5. Cети и телекомуникации (www.seti.com.ua).

6. Cети & бізнес (seti@sib.com.ua).

 

 

Додаткова

 

 

7. Microsoft Office 2000.8. Windows 2000 SP4. elliktan@yahoo.com.

9. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии,

протоколы. – СПб.: Питер, 2000.-672с.

Лекція 1. Вступ. Мета і завдання курсу.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты