Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМагнітний потік. Теорема Гауса для магнітного поля
Читайте также:
  1. II закон термодинамики. Теорема Карно-Клаузиуса
  2. II. (Теорема Больцано-Вейерштрасса).
  3. Б) теория фирмы и транзакционных издержек. Теорема Р.Г.Коуза (1910)
  4. Движение тела в неинерциальных системах отсчета. Теорема Кориолиса. Силы инерции.
  5. Дія магнітного поля на струм; сила Ампера. Магнітна взаємодія струмів
  6. Енергія магнітного поля
  7. Занятие 3. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.
  8. Занятие 4. Теорема сложения вероятностей.
  9. Интегральная теорема Муавра – Лапласа.
  10. Індуктивність контура. Явище самоіндукції. Енергія магнітного поля

Магнітним потоком через елементарну площадку називається фізична величина, що дорівнює скалярному добутку вектора магнітної індукції та площі площадки:

, (4.33)

де – проекція на нормаль до площадки; – кут між векторами та (рис.4.17).

Якщо врахувати правила побудови ліній магнітної індукції (див. §4.1), то стає очевидним фізичний зміст магнітного потоку: він чисельно дорівнює кількості ліній магнітної індукції, що перетинають дану площадку. Магнітний потік через довільну поверхню знайдемо інтегруванням (4.33) по площі поверхні:

. (4.34)

Зокрема, для плоскої поверхні в однорідному магнітному полі

. (4.35)

В СІ одиницею вимірювання магнітного потоку є вебер:

.

Магнітний потік може бути як додатнім, так і від’ємним, в залежності від знаку (визначається позитивним напрямком нормалі ).

Теорема Гауса для магнітного поля: магнітний потік через будь-яку замкнену поверхню дорівнює нулю:

. (4.36)

Ця теорема є наслідком того, що в природі не існує «магнітних зарядів», лінії магнітної індукції не мають ні початку, ні кінця (див. §4.1), тому число ліній, що входять в довільну замкнену поверхню, дорівнює числу ліній, що виходять з неї.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 60; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты