Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТПВ – непридатні для подальшого використання харчові продукти та предмети побуту, що викидаються людиною.
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  4. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  5. Аудит використання природних ресурсів за видами
  6. Биоэтические аспекты новых репродуктивных технологий человека
  7. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  8. Визначаємо індекс середньорічної продуктивності праці за рахунок збільшення питомої ваги робітників у структурі
  9. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  10. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз

Морфологічний склад ТПВ - це вміст окремих складових частин відходів, які визначають у процентах до їх загальної маси До складу ТПВ входять наступні компоненти: папір, картон 20—30%, харчові відходи 28—45%, дерево 1,5—4%, метал чорний 1,5—4,5%, метал кольоровий 0,2—0,3%, текстиль 4—7%, кісти 0,5—2%, стекло 3—8 %, шкіра, гума, взуття 1—4%, камені, фаянс 1—3%, пластмаса 1,5-5%, інше.

Процентні співвідношення морфологічного складу ТПВ досить умовні, тому що на співвідношення складових впливають ступінь благоустрою житлового фонду, сезони року, кліматичні й інші умови. У складі ТПВ постійно збільшується вміст паперу, пластмас, фольги, різного роду банок, поліетиленових плівок і інших упакувань. Особливо великі сезонні коливання харчових відходів — з 28% весною до 45% і більш влітку і восени.(Ємності для збереження харчових відходів необхідно мити 2% розчином кальцинованої соди або розчином хлорного вапна, що містить 2% активного хлору, а потім полоскати чистою водою.)

Фракційний склад - це вміст частин різного розміру в процентах до загальної маси твердих відходів. Основна частина відходів має розмір менше 150 мм (до 80% маси сирих відходів). Вміст відходів з розміром частин більше 250 мм - до 7%, а з розміром 150-250 мм становить від 10-14% загальної маси. Факційний і морфологічний склад ТПВ взаємозалежний: чим більше в ТПВ містить харчових відходів, що мають в основному розміри менш 50 мм, тим більше в їхньому складі дрібних фракцій

Важливим показником є щільність. Щільність компонентів ТПВ досить різна, для різних міст сереньорічне значення – 0,19 – 0,23 т/м3. Спостерігається коливання щільності ТПВ залежно від сезону: вона менша в весняно-літній період (0,18-0,22 т/м3) і більша в осінньо-зимовий період (0,19-0,23 т/мЗ). В районах міста, де переважає індивідуальна забудова, щільність ТПВ ще більша (0,3 – 0,5 т/мЗ).

Питома теплоємність ТПВ і компосту, Стпв, дж/кг*гр залежить в осноаному від вологості і визначається:

Стпв=21,9W+2000

W-вологість ТПВ і компосту, %

Вологість ТПВ залежить від співвідношення складу в них основних компонентів - паперу і харчових відходів і їх вологості. Також залежить від географічної, кліматичної характеристики міста Вологість ТПВ знаходиться в межах 30% (взимку) і досягає максимуму восени - 58% для міст центральної і східної частини України. У західних містах W більша у 1,2, у південних – менша у 1,05.

ТПВ мають властивість – злежування, тобто при тривалій нерухомості ущільнюються без зовнішнього впливу. Може мати корозійні властивості.

Поряд із забрудненням атмосфери, джерел питного водоспоживання, незадовільне поводження з ТПВ і промисловими відходами негативно відображається на здоров’ї

Хімічний склад. Усереднені дані хімічного складу ТБО по кліматичних зонах приведені в табл. 1. Україна відноситься до середньої кліматичної зони, за винятком Південного берега Криму, що відноситься до південного. Як видно з результатів, приведених у цій таблиці, по змісту таких елементів, як азот, фосфор, калій і кальцій, ТПВ можуть бути віднесені до речовин, з яких можна одержувати цінні речовини.Таблиця 6.1 Хімічний состан ТБО в різних кліматичних зонах, % від сухої маси

Показники Кліматичні зони
    середня південна
Органічна речовина Зольність Загальний азот Кальцій Вуглець Фосфор Загальний калій Вологість (% від загальної маси) 56-72 28-44 0.9-1.9 2-3 30-35 0,5-0,8 0,5-1 40-50 56-80 20-44 1,2-2,7 4-5,7 28-39 0,5-0,8 0,5-1,1 35-70

Компресійні властивості. Для зменшення загального обсягу ТПВ під час перевезення і складуванні на полігонах важливо знати їхні компресійні властивості, тобто вплив тиску на ступінь ущільнення.

При пошаровому ущільненні на полігонах при питомому тиску, рівному 0,1 МПа, обсяг пухкого ТПВ, вивантаженого з мусоровоза, зменшується в 3—4 рази. При підвищенні питомого тиску до 0,3—0,5 МПа відбувається поломка різного роду упакувань, пресування папера і плівок, починається видавлювання вологи. Обсяг ТПВ в залежності від складу і вологості може бути зменшений як мінімум і 5 разів від первісного, отриманого при зборі. При підвищенні питомого тиску до 10—20 МПа віджимається 80—90% усієї вологи, що утримується в ТПВ при зборі. Спресовані в такий спосіб ТПВ на якийсь час стабілізуються, тому що вмісту вологи в ТПВ недостатньо для активної життєдіяльності мікроорганізмів, а доступ кисню через високу щільність ускладнений. При подальшому підвищенні питомого тиску до 60 МПа відбувається майже повне віджимання вологи, але обсяг практично вже не змінюється. Мікробіологічне життя в такому матеріалі сповільнюються.

Санітарно-бактеріологічні властивості. ТПВ містить велику кількість вологих органічних речовин, що, розкладаючи, виділяють гнильні запахи іфільтрат. При висиханні продукти неповного розкладання утворять насичений забрудниками і мікроорганізмами (від 300 до 15 млрл на 1 гсухої речовини) пил. У результаті відбувається інтенсивне забруднення повітря, ґрунтів, поверхневих і ґрунтових вод. Рознощиками патогенних мікроорганізмів є мухи, пацюки, птахи, бездомні собаки і кішки.У середовищі ТПВ поряд із сапрофітними розвиваються патогенні бактерії — носії різних захворювань. Крім патогенних мікроорганізмів, ТПВ містять яйця гельмінтів (глистів). При складуванні ТПВ частина патогенних мікроорганізмів гине вже через кілька днів, тоді як інші їхні види можуть існувати в таких умовах протягом декількох років. Яйця гельмінтів зберігають життєстійкість протягом багатьох літ. З пилом або фільтратом вони виносяться за межі складування ТПВ і є джерелами забрудненнявод і ґрунтового покриву.

Мікроорганізми, що виявляються в ТПВ, є збудниками гепатиту, туберкульозу, дизентерії, аскаридозу, респіраторних, алергійних, шкірних і інших захворювань.

Для визначення обсягу утворення ТПВ у містах використовують норми накопичення. Норми накопичення — це кількість ТПВ, що утворяться на розрахункову одиницю (людина для житлового фонду; одне місце в готелі; і т.д.) за розрахунковий термін. Кількість ТПВ що щорічно утворюється на душу навелення коливається 200-700 кг (зростає)

Тверді побутові відходи у місті утворюються від:

· Житлових будинків різного ступеню благоустрою і групи міст

· Установ і підприємств суспільного призначення (їдалень, навчальних закладів, готелів, крамниць тощо)

· Сміття з вулиць.

Відповідно на кожну із цих складових є відповідні норми накопичення в залежності відгрупи міста (Згідно з ДБН 360 – 92 в Україні існує 5 груп поселень (міст). До 1 групи поселень (крупніші) відносяться міста з чисельністю понад 1 млн. жит., до 2 групи (крупні) - > 500 до 1000, до 3 групи (великі) – > 250 до 500, до 4 групи (середні) – а)>100 до 250 та б) 50 – 100, до5 групи (малі) – а) 20 – 50; б) 10 – 20; в) до 10 тис. жит.) та ступеня благоустрою житлових будинків (Житлові будинки в місті можуть бути різного ступеню благоустрою: впорядковані (будинки з газом, центральним опаленням, водопроводом, каналізацією, сміттєпроводом або без нього), зі середнім благоустроєм (з водопроводом, місцевим або центральним опаленням, з каналізацією або без неї) та будинки без благоустрою ( з місцевим опаленням на твердому паливі, без каналізації – приватний сектор).


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 63; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты