Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФорфейтингові операції банків
Читайте также:
  1. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  2. Банк, його види, операції та функції
  3. Банківництво, як вид бізнесу. Баланс банку, його активи й капітал.
  4. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  5. Банківські гарантії та поручительства
  6. Банківські операції з векселями
  7. Види банківських операцій з векселями
  8. Види комерційних банків
  9. Відмінності між централізованою та ринковою банківською системою
  10. Гарантійні послуги банків

Форфейтування – це купівля зобов’язань, погашення яких припадає на деякий час у майбутньому та які виникають у процесі постачання товарів і послуг без обороту на будь-якого попереднього боржника. Тобто, покупець боргу (форфейтер) бере на себе зобов’язання (форфейтинге) відмовитися від свого права регресної вимоги до кредитора у разі неможливості одержання грошових коштів від боржника. На відміну від факторингу, форфейтинг є одноразовою операцією, пов’язаною із стягненням коштів шляхом перепродажу придбаних прав на товари і послуги.

У результаті форфейтування заборгованість покупця та товарним (комерційним) кредитом трансформується у заборгованість фінансову (на користь банку). За своєю суттю форфейтинг поєднує в собі елементи факторингу й урахування векселів (із їх індосаментом на користь банку).

Переваги форфейтування для експортера пов’язані з повним перенесенням валютних, комерційних, політичних, переказних й інших видів ризику на форфейтера (банк чи спеціалізовану компанію), що робить форфейтування найбільш вигідним для продавця. Форфейтингова заборгованість часто гарантується у формі аваля або безумовної і безвідзивної банківської гарантії.

Операції з банківськими металами

Банківськими металами називають дорогоцінні метали (золото, срібло, платина, метали платинової групи), доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Найвищими пробами банківських металів визнаються проби не нижчі, ніж: для золота -995,0; срібла – 999,0; для платини і паладію – 999,5.

Банківські метали обліковуються за подвійною оцінкою – у вазі (унція - OZS) та у гривнях – підлягає переоцінці за цінами, встановленими НБУ при кожній зміні цін.

Торгівлю банківськими металами поділяють на оптову та роздрібну. Оптова торгівля здійснюється УМВБ, а роздрібна – уповноваженими банками та фінансово-кредитними установами.

На сьогоднішній день банки України мають можливість здійснювати наступні операції з банківськими металами:

- кредитування під заставу металів;

- оренда депозитних банківських чарунок для збереження банківських металів;

- надання кредитів у дорогоцінних металах;

- передача банку металів на відповідальне зберігання;

- розміщення готівкових банківських металів на банківському депозиті;

- купівля-продаж банківських металів та монет з дорогоцінних металів.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты