Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСуть та види валютних операцій банків
Читайте также:
  1. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
  2. Банківництво, як вид бізнесу. Баланс банку, його активи й капітал.
  3. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  4. Банківські гарантії та поручительства
  5. Банківські операції з векселями
  6. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  7. Види банківських операцій з векселями
  8. Види валютних систем: національні, регіональні, світові
  9. Види комерційних банків
  10. Відмінності між централізованою та ринковою банківською системою

Згідно з чинним вітчизняним законодавством до валютних належать операції пов’язані з:

· переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у гривнях;

· використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов’язань, предметом яких є валютні цінності;

· ввезенням (вивезенням), переказуванням і пересиланням на територію України (за її межі) валютних цінностей.

До валютних цінностей відносять:

· валюту України (гривню);

· іноземну валюту;

· платіжні документи та інші цінні папери, що виражені в іноземній валюті (іменні, дорожні чеки та ін.);

· банківські метали..

НБУ запровадив Класифікатор іноземних валют, що регулює режим застосування кожної валюти та поділяє її на ступені конвертованості:

· вільноконвертовані валюти держав, які без обмежень обмінюються на інші види валют і широко застосовуються для здійснення платежів на міжнародних ринках, та банківські метали. Курси цих валют встановлює НБУ;

· вільноконвертовані валюти держав, які не використовуються широко для здійснення платежів при міжнародних операціях і не продаються на головних валютних ринках світу. Курси ряду валют цієї групи встановлюються НБУ;

· неконвертовані валюти. Курси тільки окремих валют встановлюються НБУ.

НБУ видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій.

Генеральні ліцензії видаються банкам та іншим кредитно-фінансовим установам на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції

Основні послуги і операції, які надають комерційні банки своїм клієнтам та пов’язані із зовнішньоекономічною діяльність, такі:

· ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті;

· міжнародні розрахункові операції;

· операції на кореспондентських рахунках;

· неторговельні операції (обмін іноземної валюти);

· видача гарантій;

· валютне кредитування;

· послуги для міжнародного туризму (дорожні чеки, чекові та кредитні картки, грошові перекази за кордон);· міжбанківські валютні операції на міжнародному валютному ринку;

· консультаційні послуги.

Поточні операції, що проводяться в іноземній валюті можуть бути торговельними і неторговельними.

Торговельні поточні операції здійснюються:

- між юридичними особами – резидентами та нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

- між юридичними особами – резидентами на території України, за умови наявності індивідуальної ліцензії НБУ;

- між юридичними особами – резидентами та нерезидентами через юридичних осіб – резидентів посередників відповідно до угод;

- операції на міжбанківському валютному ринку;

- оплата товарів з використанням чеків та пластикових карток та ін..

Неторговельними поточними операціями:

- виплата готівкової іноземної валюти за платіжними документами на витрати, пов’язані з відрядженням, за чеками та пластиковими картками, оплата праці нерезидентів, за переказами з-за кордону (за межі України);

- здійснення обмінних операцій з іноземною валютою за платіжними документами в іноземній валюті;

- перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, за проведення міжнародних виставок, конференцій, відшкодування витрат судовим, арбітражних та правоохоронних органів;- переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, допомога родичів, спадщина тощо);

- виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами та ін.

Каси банків та їх пункти обміну можуть здійснювати такі валютно-обмінні операції:

- купівля-продаж фізичним особам готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

- зворотний обмін фізичним особам – нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

- конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

- прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків;

- купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну чи національну валюту.

Операції з конвертації готівкової іноземної валюти здійснюються банками та їх пунктами обміну валюти лише з тими валютами, що належать до 1 групи Класифікатора іноземних валют.

Під час здійснення операцій із конвертації готівкової іноземної валюти використовується крос-курс, визначений згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют, що встановлені НБУ на день проведення операції.

Підприємства, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, відкривають у комерційних банках валютні рахунки. Обов’язковими для таких підприємств є транзитний та поточний валютні рахунки.

Транзитний валютний рахунок – це рахунок, призначений для зарахування валютної виручки підприємства.

Поточний валютний рахунок призначений для проведення безготівкових і готівкових розрахунків в іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених законодавством України.

Крім цього, юридичним та фізичним особам комерційні банки можуть відкривати позиковий та депозитний валютні рахунки.

Позиковий валютний рахунок – це рахунок, що відкривається для отримання банківських позик в іноземній валюті незалежно від наявності поточного рахунку в банку кредитора.

Депозитний валютний рахунок відкривається фізичним та юридичним особам (резидентам та нерезидентам) для зарахування на нього валютних депозитів з поточного рахунку з наступним поверненням суми основного депозиту та нарахованих відсотків по закінченню строку депозитного договору.

Існує ще тимчасовий поточний рахунок в іноземній валюті, який призначений для зарахування коштів, що вносяться для формування статутного капіталу товариства.

Представництвам юридичних осіб нерезидентів можуть відкриватися в уповноважених банках України рахунки двох типів: рахунки типу „Н” і типу „П”.

Рахунок типу „Н” – це рахунок, який відкривається уповноваженим банком іноземним, дипломатичним, консульським, торговим та іншим представництвам, міжнародним організаціям і філіям, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництвам юридичних осіб-нерезидентів, установам або особам, що представляють їх інтереси в Україні та не займаються підприємницькою діяльністю на Україні.

Рахунок типу „П” – це рахунок, який відкривається уповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створених у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 34; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты