Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФакторингові операції банків
Читайте также:
  1. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  2. Банк, його види, операції та функції
  3. Банківництво, як вид бізнесу. Баланс банку, його активи й капітал.
  4. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  5. Банківські гарантії та поручительства
  6. Банківські операції з векселями
  7. Види банківських операцій з векселями
  8. Види комерційних банків
  9. Відмінності між централізованою та ринковою банківською системою
  10. Гарантійні послуги банків

Факторингом є операція, яка передбачає відступлення першого кредитора іншій особі (фактору) права вимоги боргу третьої особи за поставлені товари або надані послуги з прийняттям ризику виконання такої вимоги та прийом платежів. Така операція здійснюється на комісійних засадах на договірній основі.

За договором факторингу банк бере на себе зобов’язання передати за відповідну плату кошти в розпорядження клієнта, а клієнт бере на себе зобов’язання відступити банкові свою дебіторську заборгованість.

Мета факторингу – усунення ризику, що є невід’ємною частиною будь-якої операції. Банк стає власником неоплачених платіжних вимог і бере на себе ризик їх несплати, хоча кредитоспроможність боржників попередньо перевіряється. Відповідно до договору банк зобов’язується сплатити суму переданих вимог незалежно від того, чи сплатили свої борги контрагенти-постачальники. У цьому і полягає різниця між факторингом і банківською гарантією.

Учасниками факторингової операції можуть бути:

- банк або факторингова компанія (фактор);

- клієнт (постачальник товару, кредитор) – фірма, що укладає угоду з банком або компанією;

- підприємство (позичальник) – фірма-покупець товару.

Факторингові операції можна класифікувати за багатьма ознаками:

а) за сектором ринку, де здійснюються факторингові операції, факторинг поділяють на:

- внутрішній;

- зовнішній (міжнародний).

б) залежно від того чи повідомлений боржник про факторингову операцію розрізняють факторинг:

- відкритий;

- закритий.

в) залежно від характеру взаємовідносин між фактором і постачальником, що складаються у разі відмови покупця від оплати боргових вимог, розрізняють факторинг:

- з правом регресу;

- без права регресу.

г) за набором послуг, що включає факторинг, він може бути:

- з повним набором послуг;

- з частковим набором послуг.

д) залежно від охоплення факторингом перевідступлення пос­тачальником боргових вимог розрізняють факторинг:

- з перевідступленням усіх боргів;

- з перевідступленням визначеної частки боргів.

е) залежно від порядку оплати боргових вимог розрізняють факторинг:

- з попередньою оплатою;

- без попередньої оплати.

За здійснення факторингових операцій фактор стягує з постачальника відповідну плату. Розмір плати, зокрема, залежить від виду факторингу, кредитоспроможності постачальника, розміру процентної ставки за кредит, рівня ризиків, які несе фактор, а також від строку перебування ресурсів фактора в розрахунках з покупцем.Плата за факторингове обслуговування включає:

- комісію за послуги у розмірі визначеного договором процента від загальної суми придбаних фактором боргових вимог;

- процент за кредит, наданий фактором постачальнику.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты