Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГарантійні послуги банків
Читайте также:
  1. Банківництво, як вид бізнесу. Баланс банку, його активи й капітал.
  2. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  3. Банківські гарантії та поручительства
  4. Банківські операції з векселями
  5. Види банківських операцій з векселями
  6. Види комерційних банків
  7. Відмінності між централізованою та ринковою банківською системою
  8. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ БАНКАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ банківської ліцензії та письмового дозволу на ЗДІЙСНЕННЯ окремих ОПЕРАЦІЙ
  9. Економічна оцінка банківської діяльності

Важливим видом банківських послуг є надання банками гарантій та поручительств, як засобу забезпечення виконання зобов’язань, що застосовуються між суб’єктами правовідносин.

Як засіб зменшення кредитних ризиків поручительство розглянуто в п. 3.2. Тому, зосередимо увагу на суті та видах банківських гарантій.

Гарантією називається письмове зобов’язання банку, іншої фінансової установи (гаранта), що видається на прохання іншої особи (принципала), за яким гарант зобов’язується сплатити кредиторові принципала (бенефіціарові) відповідно до умов гарантійного зобов’язання певну суму коштів після подання бенефіціаром письмової вимоги про її сплату.

Найбільшою сферою застосування банківських гарантій є розрахунки в міжнародній торгівлі, тоді вони виступають як додаткове забезпечення фінансових інтересів сторін, що беруть участь у зовнішньоторговельних угодах.

Видаючи гарантію (поруку), банки повинні переконатися у кредитоспроможності клієнта, оскільки видача гарантій (поруки), по суті, має кредитний характер. Фактично банки беруть на себе зобов’язання сплатити за рахунок власних коштів певну грошову суму при її несплаті клієнтом у визначений строк. Якщо кредитоспроможність клієнта важко оцінити, то банківська гарантія видається під відповідне забезпечення, тобто супроводжується відповідною заставою майна. На сьогоднішній день розмір гарантій, що їх надає комерційний банк, регулюється відповідним чином Національним банком України.

В банківській сфері існують багато видів гарантій, які різняться валютою надання (у національній та іноземних валютах), резидентності бенефіціара (на користь бенефіціара-резидента та на користь бенефіціара-нерезидента), відображенням у бухгалтерському обліку (надані та отримані).

З точки зору підстави для реалізації гарантії поділяються на безумовні та умовні. При наданні безумовної гарантії банк-гарант здійснює платіж бенефіціару проти його нічим не обумовленої простої першої вимоги, навіть якщо вона і не підтверджена наданням будь-яких додаткових документів.

За умовною гарантією банк-гарант у разі порушення принципалом свого зобов’язання, забезпеченою гарантією, сплачує кошти бенефіціару на підставі його вимоги та в разі виконання ним відповідних умов або подання документів, зазначених у гарантії. Таким умовами або документами можуть бути:- бенефіціар повинен вказати причину заяви своєї вимоги за гарантією;

- повинні бути додані документи, що підтверджують виконання бенефіціаром своїх зобов’язань за контрактом (документарні гарантії);

- вимога бенефіціара в рахунок гарантії повинна бути підтверджена спеціальним документом – свідоцтвом уповноваженої третьої особи (торгово-промислової палати, арбітражу) про те, що контрагент (наказодавець за гарантією) не виконав свої зобов’язання.

У міжнародній практиці застосовуються прямі гарантії та контргарантії. За прямими гарантіями банк-гарант бере на себе зобов’язання безпосередньо перед бенефіціаром. При видачі контргарантій гарантом є, як правило, банк у країні бенефіціара (або третій банк), до якого звертається банк-принципала (банк-поручитель). У контргарантії як правило передбачається відшкодування банком-контргарантом платежів за наданими ним гарантіями, відповідно до умов контргарантії.

Банківські гарантії можуть бути відзивними та безвідзивними. За останніми зобов’язання банку не може бути скасоване або анульоване без попереднього попередження бенефіціара.Залежно від наявності забезпечення гарантії поділяються на покриті та непокриті. Покритими є гарантії, які видаються під прийнятне для банку-гаранта забезпечення, а непокритими – без забезпечення.

БГ поділяються на платіжні та договірні. Платіжні гарантії виставляються банками в забезпечення платіжних зобов’язань покупців (боржників) стосовно продавців (кредиторів). Такі гарантії забезпечують інтереси експортерів; вони видаються перш за все при здійсненні розрахунків за комерційними кредитами.

Договірні гарантії виставляються банками в забезпечення інтересів імпортерів (замовників). До договірних гарантій відносять : гарантію оферти, гарантію виконання угоди, гарантія платежу, гарантія авансу, резервний акредитив, гарантія в забезпечення позики, гарантія митного очистки, акцептування та авалювання векселів тощо.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 109; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты