Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Скло – балістичний або флотаційний метод
Економічні та екологічні переваги використання вторинної сировини порівняно з виробництвом на базі первинних ресурсів (у %)

Показник Алюміній Сталь Папір Скло
Економія енергії 90-97 47-74 23-74 4-32
Економія водних ресурсів -
Зменшення викидів в атмосферу
Зменшення скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти -
Зменшення відвалів - -

Майже аналогічні дані щодо економії ресурсів та зменшення забруднення навколишнього середовища при виготовленні сталі з металобрухту, скла з використанням 60 % склобою та паперу з макулатури наводить у своєму дослідженні Ю.І. Стадницький [111, с. 36]. За німецькими даними, при виготовленні нових товарів з вторинного алюмінію економиться до 95 % енергії, а банок з білої жерсті – до 75 % енергії порівняно з виготовленням цих товарів з первинної сировини. Загалом на кожній тонні перероблених відходів економиться близько 400 кг деревини, 145 м3 газу і 8,7 л води

Роль центрів збору вторсировини:

• Передбачають розсіювання сміття і нелегальні звалища;

• Альтернатива збору по місцю проживання;

• Полегшує збір потоків спеціальних потоків:

ü Вторсировина

ü Небезпечні побутові відходи.

Економічні фактори:

• Пункти збору необхідні для доповнення до традиційної системи, так як знижують витрати;

• Більш широкі можливості по відділенню вторсировини із потоків відходів.

Сміттєпереробні заводи (СПЗ) Основною задачею СПЗє знешкодження ТБО і переробка знешкоджених компонентів ТБО для подальшої утилізації.

Як правило, на СПЗ застосовують аеробний метод знешкодження ТБО(компостування), що може бути доповнений наступними технологіями:

• вивіз частини ТПВ на полігони (ліквадаційно – біологічний метод);

спалювання частини ТПВ на сміттєспалювальних заводах (ліквідаційно – термічний метод);

• спалювання частини ТПВ із використанням отриманого тепла (утилізаційно - терміческий метод);

• термічна обробка ТПВ без доступу повітря (піролиз) з утилізацією газів і інших продуктів піролиза (угилізаційно-термічний метод).

При використанні зазначених вище технологій на СПЗ можливо одержання наступних коштовних компонентів ТПВ: чорні ікольорові метали, скло, пластмаси, сировина для картонних фабрик, продукти пиролиза, тепло й органічні добрива (компост).

Приклад: Переробка ТБО на СПЗ включає наступні основні операції.

1. Технологічна підготовка ТБО. Сміттєвози, що приїжджають, зважуються і направляються в прийомне відділення,

2. Знешкодження ТПВ в біотермічних барабанах. Після сепарації ТПВ подаються в обертові біотерміческие барабани (діаметр > 4 м, довжина — 40—60 м), де протягом 2—3 днів відбувається їхнє компостування. Температура в барабані досягає 60—75° С, що забезпечує знешкодження відходів від патогенної мікрофлори. Прискорений біотермиічний процес на початковій стадії компостування здійснюється за рахунок перемішування ТПВ при обертанні барабана У біобарабанах за 2—3 доби встигають завершитися перша і друга фази компостування, тобто розігрів ТПВ спочатку до температури30—35°С мезофільною мікрофлорою, а потім до температури 60—700С термофільною мікрофлорою, а також, що є головним, знешкодження ТПВ. Завершення другої фази компостування і третя її фаза вже проходять за межами СПЗ на площадках компостуванні, де ТПВ витримується до 1 — 1,5 років. Однак весь процес подальшої механічної переробки ТПВ на СПЗ впроводиться із знешкодженими ТПВ.

3. Контрольне сортування знешкоджених ТПВ. Контрольне сортування знешкоджених ТПВ проводиться для очищення компосту від великих фракцій, що не компостуються. Сортування проводиться на сепараторах (барабанних грохотах) безперервної дії з постійним завантаженням і розвантаженням ТПВ. Продуктивність сепаратора залежить від швидкості обертання барабана. Так, при малих швидкостях обертання спостерігається перекочування ТПВ без відриву від внутрішньої стінки барабана; при великих швидкостях спостерігається «прилипання» ТПВ до внутрішньої стінки барабана за рахунок відцентрових сил. Оптимальна швидкость обертання 10—15 пов/хв.

В процесі 2 і 3 стадії іде видалення чорних, кольорових металів, поліетилену та інших утилізуємих відходів (передбачені технологією). Далі компост, видалені відходи направляються на утилізацію, а остаток – на брикетування і захороняється. Можливо також сортування перед 1 і перед 2 стадіями.

Таким чином, відповідно до наявності основних методів знешкодження ТПВ у технологічному процесі поводження з ними усі наявні системи поводження з ТПВ пропонується поділяти на системи, що передбачають захоронення, спалювання, компостування, піроліз ТПВ або утилізацію їх окремих фракцій, а також комбіновані системи, що передбачають використанння двох чи більше з перелічених методів. Для комбінованих систем визначається структура обсягу ТПВ за методами їх знешкодження, що застосовуються. Особливо важливим якісним параметром системи поводження з ТПВ варто вважати питому вагу утилізованих відходів у їх загальному обсязі


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты