Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція 9. Тема: Налаштування та робота з IE. Пошук інформації
Читайте также:
  1. IV. Практична робота
  2. Quot;Підручні" засоби захисту інформації
  3. V. ПРАКТИЧНА РОБОТА
  4. WORK. APPLYING FOR A JOB. РОБОТА. ЗВЕРНЕННЯ ПО РОБОТУ.
  5. Арифметичні операції над двійковими числами. Машинні одиниці інформації
  6. Банковская система: структура, цели и основные функции
  7. Вибір нафтогазоперспективних об’єктів до першочергового пошукового буріння за допомогою експертних систем
  8. Види інформаційного пошуку
  9. Види й властивості інформації
  10. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота в термодинаміці

9.1 Налаштування IE

Після вибору пункта головного меню Tools(Сервис)→Internet Options (Свойства Обозревателя) - на екрані з’явиться діалогове вікно налаштувань IE (рис. 9.1). В ньому є наступні закладки:

General (Общие)– тут можна задати Home Page (домашню сторінку), налаштувати параметри Temporary Internet Files (Временные файлы интернета), History (Журнал). Також в цій закладці можна встановити параметри відображення заданих на WEB-сторінках шрифтів і кольорів – кнопка Accessibility (Доступность), та задати Colors (Цвета), Fonts (Шрифты) і Languages (Языки) котрі будуть використовуватися за замовчуванням при відображенні WEВ- сторінок.

Рис. 9.1 Вікно налаштувань IE

Security (Безопасность) – дозволяє вибрати відповідно до мережної зони рівень безпеки, або за допомогою кнопки Custom Level задати свої параметри безпеки при роботі в Іnternet.

Privacy (Конфединциальность)- дозволяє вибрати параметри конфіденційності при роботі в Іnternet.

Content (Содержимое)– дозволяє фільтрувати вміст WEB-сторінок по ключових словах, їх назвах та списках, сертифікувати програмне забезпечення та вказати персональні дані.

Connection (Подключение) (рис.9.2) - дозволяє налаштувати під’єднання до Іnternet та параметри проксі (proxy) сервера. Кнопка Setup (Установка) викликає діалоговий режим, в якому можна покроково виконати налаштування під’єднання.

Зона Dail-up and Virtual Private Network setting (Подключение сети через модем) використовується коли потрібно налаштувати під’єднання за допомогою модема. Тут кнопка Add (Добавить) створює нове під’єднання, кнопка Remove (Удалить) видаляє існуюче.

Рис. 9.2 Закладка Connection (Подключение) вікна налаштувань IE

Кнопка Setting (Параметры) дозволяє налаштувати параметри проксі (proxy) сервера для вибраного під’єднання. Кнопка Set Default (По умолчанию) задає під’єднання котре буде використовуватися для дозвону за замовчуванням.

Зона Local Area Network (LAN) setting (Настройка локальной сети) використовується, коли потрібно налаштувати під’єднання до Internet через локальну мережу. Кнопка LAN Setting (Настройка сети) викликає вікно наведене на рис.9.3.

Коли для під’єднання потрібно використовувати проксі (proxy) сервер необхідно вказати його адресу (Address) та порт(port) у відповідних полях. Якщо при під’єднанні провайдер для різних протоколів використовує різні адреси чи порти, скористайтеся кнопкою Advanced (Дополнительно). Маркер Bypass proxy server for local addresses можна відмітити, щоб не використовувати проксі (proxy) для адрес, доступних з локальної мережі.Рис. 9.3 Налаштування під’єднання через локальну мережу

Programs (Программы) – дозволяє вибрати програми, що по замовчуванню використовуються для редактування HTML, читання пошти, новин та ін.

Advanced (Дополнительно) (Рис.9.4)– тут зібрано велику кількість опцій для налаштування властивостей IE. Наприклад, категорія Multimedia (Мультимедия) дозволяє налаштувати такі властивості:

- Don’t display online media contenet in the media bar – вимикає режим відображення медіа посилань на панелі Media(Медіа).

- Enable Automatic Image Resizing – вмикає режим автоматичної зміни розмірів малюнків.

- Enable Image Toolbar – відображає панель інструментів „Малюнки”.

- Play animation in web pages – вмикає режим показу анімації на web-сторінках.

- Play sounds in web pages – вмикає режим відтворення звуків на web-сторінках.- Play videos in web pages – вмикає режим показу відео на web-сторінках.

- Show image download placeholders – вмикає режим показу малюнків в процесі їх скачування.

- Show pictures – вмикає режим відображення малюнків.

- Smart image dithering – вмикає режим покращеної кольоропередачі малюнків.

Рис. 9.4 Закладка Advanced (Дополнительно) вікна налаштувань IE


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты