Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція 3. Технологія виконання земляних робіт
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  3. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  4. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  5. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  6. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  7. БАКАЛАВРСЬКИХ) РОБІТ З КУРСУ
  8. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  9. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  10. Безпека праці під час проведення підривних робіт

Адресна книга - це збірник e-mail адрес ваших колег по електронній переписці, організований за допомогою зручної програмної оболонки. Адресна книга в програмі Outlook Expressявляє собою "запозичену" копію адресної книги з великої корпоративної поштової програми MS Exchange. В Outlook Expressможна експортувати адреси з цілого ряду поштових програм: MS Exchange, MS Internet Mail, Eudora Pro, Eudora Light, а також з цілого ряду поштових клієнтів Netscape різних версій. Заповнювати адресну книгу Outlook Express можна в двох режимах: по-перше, витратити спочатку якийсь час і заздалегідь ввести дані про ваших колег, і по-друге, поповнювати адресну книгу "на льоту", у процесі роботи з поштою, - просто копіюючи туди адреси з листів, що прийшли.

Перший спосіб: Якщо Ви хочете заповнити адресну книгу наперед, натисніть кнопку Адресна книга (Addresses) на панелі інструментів основного вікна Outlook Express, що викликає появу головного вікна цього збірника адрес і іншої контактної інформації (рис. 11.4). Крім імен і адрес E-mail в адресній книзі можна зберігати безліч різної інформації - номера телефонів, адреси особистих і службових Web сторінок, звичайних поштових адрес абонента й ін. Для того, щоб внести в адресну книгу нове ім'я, натисніть кнопку Створити адресу (New). Введіть у відповідних полях ім'я абонента та адресу його електронної пошти, при бажанні можете заповнити додаткові дані на абонента на інших закладках. Якщо Ви захочете відредагувати адресу електронної пошти або інший параметр,

Рис. 11.4 Адресна книга то виберіть ім'я в адресній книзі і натиснувши кнопку Властивості (Properties), змініть дані на закладках відповідним чином. Другий спосіб: після того, як Ви завели адресну книгу і заповнили її адресами, надалі книгу можна поповнювати за рахунок адрес отриманих листів. Для цього відкрийте потрібний лист, відзначте ім'я адресата в полі заголовка, натисніть праву кнопку миші і з контекстного меню виберіть пункт Додати в адресну книгу (Add To Address Book).

Порядок роботи при формуванні нових листів і заповненні поля Кому: (To:) такий: натисніть кнопку Створити повідомлення (Create Mail) в основному вікні Outlook Express, помістіть курсор у поле Кому: (To:) у вікні створення нового повідомлення, клацніть по значку поруч зі словом Кому: (To:). Ця діяРис. 11.5 Вибір адресатів з адресної книги викликає появу діалогового вікна (рис. 11.5), де можна легко вибрати одержувачів даного листа. Виберіть зі списку абонентів адресу потрібної людини і натисніть кнопку Кому (То:) у середній частині вікна. Аналогічним чином додайте абонентів у полях Копія: (Cc:) або Прихована копія: (Всс:), якщо необхідно розісла-ти цей лист ще декільком адресатам.

Натисніть кнопку ОК, і обрані адреси з'являться у відповідних полях заголовка нового листа.

Тепер можна приступати до заповнення листа і його відправки, про що ми вже розповіли раніше.

Ще одна опція, яку Ви можете використовувати в адресній книзі Outlook Express - це групові імена. Групові імена являють собою ваші особисті списки розсилки і зручні в тому випадку, якщо Вам треба часто розсилати листи постійним групам людей (наприклад, учасникам якого-небудь спільного з вами проекту). Групові імена в Outlook Express створюються натисканням на кнопку Створити групу (New Group) на панелі значків адресної книги. Потім Ви можете вказати ім'я групи і скласти список людей у цій групі. Після того як Ви створили групу, Ви можете використовувати ім'я групи в полі Кому: або Копія: повідомлення, що відсилається. Це повідомлення буде спрямоване всім, хто входить у групу. Щоб відредагувати список членів групи і їхніх e-mail адрес, треба вибрати (відзначити) вже існуючу групу і клацнути по кнопці Властивості. 

Лекція 3. Технологія виконання земляних робіт

1. Види земляних споруд.

2. Способи виконання земляних робіт.

3. Укладання, ущільнення та зворотне засипання ґрунту.

4. Розроблення мерзлих ґрунтів.

5. Контроль якості робіт та охорони навколишнього середовища

1.При будівництві будь-якої будівлі або споруди, а також плануванні та благоустрої території виконують розробку грунту, яка містить наступні основні процеси: розроблення ґрунту, його переміщення, укладання та ущільнення. Безпосередньому виконанню цих процесів у ряді випадків передують або супроводять їх підготовчі та допоміжні процеси. Підготовчі процеси здійснюють до початку розробки ґрунту, а допоміжні – до або у процесі будівництва земляних споруд. Весь цей комплекс процесів наз. земляними роботами.

У промисловому та цивільному будівництві виконуються різні види земляних робіт: улаштування траншей та котлованів, зведення земляного полотна доріг та планування майданчика, розпушування твердих або мерзлих ґрунтів, заглиблення фундаментів, зворотне засипання, влаштування постійних, тимчасових та допоміжних споруд. Всі ці земляні споруди створюють шляхом розроблення виїмок у ґрунті або зведення із ґрунту насипу.

Виїмки і насипу представляють собою земляні споруди які залежно від їх призначення і терміну експлуатації можуть бути постійними і тимчасовими. Напр., траншея для трубопроводу є тимчасовою виїмкою, так як буде засипана після укладання в неї трубопроводу. Котлован під будівлю з підвалом є постійною виїмкою, тому що буде існувати протягом всієї експлуатації споруди. І тільки незначна частина по периметру котловану буде засипана по закінченні зведення підземної частин будівлі.За своїм призначенням виїмки та насипи можуть бути частиною вертикального планування майданчика (планувальні виїмки та насипи) або ж окремими спорудами утвореними виїмками (котлованами, траншеями) та насипами.

Постійні земляні споруди - греблі, дамби, канали, водосховища, шламонакопичувачі і т.п. - призначені для тривалої експлуатації. Тимчасові земляні споруди влаштовують як необхідний елемент для подальших будівельно-монтажних робіт: котловани під фундаменти, траншеї під трубопроводи і т.д. Кювети, водовідвідні канави і т.п. є допоміжними земляними спорудами.

Тимчасові виїмки шириною до 3 м і довжиною, що значно перевищує ширину, називаються траншеями. Виїмку, довжина якої не перевищує десятикратної ширини, називають котлованом. Котловани і траншеї мають дно і бічні стінки або укоси. Тимчасові виїмки під транспортні магістралі, шахти, штольні і т.п. земляні споруди, закриті з поверхні, називаються підземними виробками. Після влаштування підземних споруд і частин будівель ґрунт укладають у простір між бічною поверхнею споруди та укосом котловану, таку роботу називають зворотним засипанням "пазух".

Земляні споруди при їх експлуатації не повинні змінювати своєї форми і основних розмірів, давати осідань, розмиватися під дією поточної води і піддаватися впливу атмосферних опадів.

Земляні роботи хар-ся значною вартістю та трудомісткістю. По трудомісткості виконання земляні роботи складають до 20% всієї трудомісткості зведення будівлі, тому їх завжди прагнули механізувати. В даний час до 97% обсягів земляних робіт в будівництві комплексно механізовані, однак при дрібних розосереджених обсягах робіт, улаштуванні фундаментів в обмежених умовах, зачистці дна і укосів котлованів, улаштуванні дренажних канав в гористій місцевості ще застосовується ручна праця. Тому основне завдання при виконанні земляних робіт - повністю виключити ручну працю.

Під комплексною механізацією будівництва розуміють такий спосіб виконання робіт, при якому всі буд процеси і робочі операції виконуються найбільш удосконаленими високопродуктивними машинами, підібраними по продуктивності і параметрам, що забезпечують необхідний темп та якість будівельних робіт.

При комплексній механізації земляних робіт основні та допоміжні операції по розробці ґрунту, його переміщення, укладанні в насип, ущільнення, а також по остаточній обробці земляної споруди виконуються за допомогою комплекту взаємопов'язаних машин і механізмів. Неодмінною умовою комплексної механізації (крім повної механізації всіх процесів) є відповідність продуктивності всіх машин і механізмів комплекту експлуатаційній продуктивності ведучої машини, яка (як правило) виконує основну операцію - розробку грунту. Роботи виконуються окремими потоками, комплектами машин у послідовності встановленій ПВР.

Для робіт, що часто зустрічаються (риття котлованів під фундаменти будівель, траншей і т.п.) розроблені типові технологічні карти або схеми які містять рекомендований набір механізмів, послідовність виконання робіт, взаємозв'язок у часі та просторі.

Кожна машина призначена для певного процесу чи операції: розроблення, транспортув, вирівнювання і ущільнення грунту, зачищення дна виїмки, планування укосів. Переваги земл-трансп машин – можливість суміщення в одному робочому циклі всього комплексу операцій.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 117; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты