Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОператори циклу (for, while).
Читайте также:
  1. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно. Опеделить КПД машины, если известно, что за один цикл машина совершает работу в 1 кДж и передает холодильнику 4 кДж теплоты.
  2. Оператори break, continue, return.
  3. Оператори розгалуження. Оператор безумовного переходу goto.
  4. Оператори системи MathCAD.
  5. Призначення та основні поняття системи об‘єктно-орієнтованого програмування VBA: редактор, процедури та функції, основні конструкції та оператори мови
  6. Теорія сукупного попиту та циклу М. Калецьки
  7. Які символи можна використовувати для побудови критеріїв вибірки текстових даних в якості шаблонів. Які при цьому використовуються функції та оператори.

Найважливішим елементом програмування, крім умовного оператора, є оператор циклу. У звичайному MathCAD-документі використання дискретної змінної фактично аналогічне застосуванню оператора циклу. MathCAD обчислює вирази зверху вниз і переходить до наступного виразу, лише тоді коли виконав всі обчислення попереднього виразу, оскільки повернутися до нього вже не зможе. Якщо ж у кожному циклі повинні бути обчислені кілька виразів, необхідно створювати програму.

 

Примітка

Використовувати дискретні змінні всередині програм неможна.

 

Панель програмування MathCAD містить два оператори циклу:

· Якщо кількість повторень циклу заздалегідь відома, використається оператор for.

· Якщо цикл повинен завершитися при виконанні деякої умови й момент виконання цієї умови невідомий, використається оператор while.

 

Оператор while

Цикл while виконується доти, поки виконується умова циклу, тому немає необхідності знати кількість повторень заздалегідь. Важливо тільки, щоб де-небудь всередині циклу або в іншій виконуваній частині програми був присутній оператор припинення циклу. У противному випадку цикл буде виконуватися нескінченно.

Якщо виконувана програма зациклилася, її можна зупинити, натиснувши клавішу Esc.

Щоб записати цикл while потрібно виконати наступні дії:

· Встановіть курсор на вільне місце введення в програмі (праворуч від вертикальної риски);

· На панелі програмування натисніть кнопку while. З'явиться шаблон із двома місцями для введення;

· Праворуч від слова while введіть умову виконання циклу. Звичайно це логічний вираз;

· У поле, що залишилося, введіть (знизу під словом while) вираз, що обчислюється в циклі;

· Якщо в циклі потрібно обчислити кілька виразів, то спочатку встановіть курсор на місце введення й натисніть кнопку Add Line стільки разів, скільки рядків буде містити цикл. Потім заповніть всі місця введення потрібними виразами. Видаліть зайві місця введення.

Відшукавши заголовок циклу while, MathCAD перевіряє умову циклу. Якщо вона виконується, то MathCAD виконує тіло циклу (оператори, що повторюються в циклі) й знову перевіряє умову. Якщо умова не виконується, MathCAD закінчує виконання циклу (див. Рис. 22.). 

 

Рис. 22. Ітераційний цикл.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты