Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗакони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне внутрішнє відбиття. Дисперсія світла
Читайте также:
  1. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  2. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  3. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  4. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  5. Випромінювання та поглинання світла атомом. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Лазер
  6. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  7. Внутрішнє (піхвове) акушерське дослідження.
  8. Внутрішнє законодавство держав.
  9. Грошова маса та її показники. Швидкість обігу грошей.
  10. Групова швидкість і дисперсія хвиль

Другий головний закон геометричної оптики - закон заломлення світла: якщо середовище за межею з двох середовищ прозоре для світла, то окрім відбиття можна спостерігати заломлення світла (рис.6.11). Закони заломлення були відкриті дослідним шляхом декілька століть назад а принципом Гюйгенса, і формулюються так:

1) падаючий промінь, заломлений промінь і перпендикуляр у точці падіння променя лежать в одній площині.

2) відношення синуса кута падіння і синуса кута заломлення є сталою величиною для розділюваних двох середовищ:

, (1)

де 1 - швидкість світла в першому середовищі; 2 - швидкість світла в другому середовищі; n21 - відносний показник заломлення світла у другому середовищі відносно першого.

Якщо першим середовищем є вакуум, то показник заломлення називають абсолютним. Абсолютні показники заломлення визначено для всіх середовищ і занесено до таблиць.

Оскільки i , де с - швидкість світла у вакуумі, то

. (2)

Фізичний зміст показника заломлення визначили лише після того, як закони заломлення були отримані а принципом Гюйгенса. Відносний показник заломлення показує у скільки разів швидкість світла в одному середовищі є більшою за швидкість в другому. Тепер закон заломлення можна записати таким чином:

.

Середовище з більшим абсолютним показником заломлення називають оптично більш густішим, а з меншим - оптично менш густим. Якщо світло з оптично менш густого середовища переходить у більш густе, промінь буде "притискатись" до перпендикуляра (a > b).

Якщо ж світло переходить із більш оптично густого середовища в менш густе, то промінь світла буде відхилятись від перпендикуляра (a < b) (рис. 6.12).

 

Закон заломлення світла дозволяє пояснити цікаве і практично важливе явище - повне відбиття світла. Якщо збільшувати кут падіння a, то досягнувши граничного значення кута a (назвемо його кутом повного внутрішнього відбиття), b = 90°. При цьому куті падіння і більших кутах заломлений промінь вже не може проникнути в друге середовище, а відбивається - відбувається повне внутрішнє відбиття світла (рис. 6.13).

Якщо a = a0, то b = 90º і , sin 90º = 1 - граничний кут повного внутрішнього відбиття.

Явище повного внутрішнього відбиття легко спостерігати на простому досліді. Наллємо в склянку воду і піднімемо її дещо вище рівня очей. Поверхня води, якщо розглядати її знизу крізь склянки, здається блискучою, неначе срібною, це і буде з явищем повного внутрішнього відбивання світла.

Повне внутрішнє відбиття використовують у волоконній оптиці. Це явище зумовило революцію в передаванні інформації, широко використовується в медицині.

Запитання для самоперевірки

1. Що називають променем ? Чи можна вважати променем дуже вузький пучок світла ?

2. Якому закону підлягає поширення світла в однорідному прозорому середовищі? Якими в такому середовищі є світлові промені (відповідь проілюструйте рисунком) ? Які досліди підтверджують справедливість цього закону ?3. На яких законах грунтується геометрична оптика ?

4. Побудуйте схему і опишіть експеримент, що виявляє обмеженість застосування закону прямолінійного поширення світла. За яких умов він порушується ?

5. Побудуйте схеми і опишіть методи визначення швидкості світла (Ремера, Фізо, Майкельсона).

6. Яке значення швидкості світла наразі вважається найточнішим ?

7. Що називають відбиття світла?

8. Що називають падаючим променем ? Кутом падіння ? Відбитим променем? кутом відбивання ? Відповіді поясніть за допомогою рисунків.

9. Сформулюйте закони відбивання світла.

10. Яке відбиття називають дзеркальним? дифузіним? Відповіді поясніть рисунками.

11. Виконайте рисунок, поясніть, як будується зображення предмета у плоскому дзеркалі.

12. Що називають уявним зображенням?

13. На якій відстані від дзеркала знаходиться уявне зображення і який його розмір?

14. Визначте, де розміщено зображення точкового джерела світла в плоскому дзеркалі.

15. Що називають заломленням світла ?

16. Покажіть графічно хід променів у разі заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ.

17. Сформулюйте і запишіть закони заломлення світла.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 232; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты