Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види комерційних банків
Слова, які треба вгадати, розташовані вертикально, зверху вниз. А у виділеній горизонталі зашифровано прізвище відомого конструктора ракетно-космічної техніки.

 

             
 
   
       
       
           
               
             
           
         

 

1. Сузір’я назване ім’ям античного героя.

2. Супутник Марса.

3. Планета Сонячної системи.

4. Одне із зодіакальних сузір’їв.

5. Зодіакальне сузір’я.

6. Супутник Землі.

7. Найближча до Землі зоря.

8. Один із найближчих астероїдів.


 

Чайворд «Спіральна Галактика»

 

                   
       
       
     
             
   
                 
     
                   
     
           
       
                     

 

1. Усе, що знаходиться поза Землею.

2. α Великого Пса.

3. Планета

4. Планета

5. Одна з точок перетину вертикалі з небесною сферою.

6. Тип телескопа

7. Королівська зоря.

8. Сузір’я, до якого належить зоря з п.7.

9. Найяскравіша зоря літнього неба.

10. Англійський астроном, що обчислив положення Нептуна.

11. α Діви.

12. Ефіопська царівна на небі.

13. Ділянка Землі навколо Південного полюса.

14. Яскрава червона зоря.

Література

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/– Астрономія – Вікіпедія

2. http://space.vn.ua/ – Дослідження космосу. Астрономія

3. http://www.favorites.net.ua/ref–ukr/razd.php?id=2 – астрономія, авіація, космонавтика

4. Пришляк М.П. Астрономія. Підручник для загальноосвітніх навч. закладів. – Х.: Ранок, 2003.

5. Климишин І.А. Крячко І.П. Астрономія. Підручник для загальноосвітніх навч. закладів. – К., 2002.

Тема 1. Види банків і порядок їх створення в Україні

План вивчення теми

 

1. Види комерційних банків.

2. Порядок реєстрації банку.

Види комерційних банків

Сучасний комерційний банк — це автономне, економічно самостійне, незалежне комерційне підприємство, яке функціонує за умов повної економічної самостійності, партнерських взаємовідносин з клієнтами в межах державного контролю за його діяльністю з боку органів банківського нагляду. Специфіка діяльності комерційного банку визначається його функціями та операціями. Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність» банк — це «юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб».

За формою власності комерційні банки можуть бути:

· унітарними, тобто заснованими на принципах єдиновладдя. Такі банки мають єдиного власника в особі держави чи приват­ної особи;

· з колективною формою власності.

Нині в Україні функціонують два унітарні комерційні банки з державною формою власності: Державний ощадний банк України (Ощадбанк) та Державний експортно-імпортний банк України (Укрексімбанк). Статутні капітали цих банків сформовано за рахунок бюджетних коштів.

Створення нового державного банку можливе за наявності від­повідного рішення Кабінету Міністрів України та позитивного висновку НБУ щодо заснування такого банку. При цьому в Законі про Державний бюджет України на відповідний рік мають бути передбачені витрати на формування статутного капіталу новостворюваного банку.

За організаційно-правовою формою діяльності комерційні банки можуть створюватись як:

· акціонерні товариства відкритого і закритого типів (акціонерні банки);

· товариства з обмеженою відповідальністю (пайові банки);

· кооперативи (кооперативні банки).

Акціонерні банки формують свій капітал за рахунок об’єд­нання індивідуальних капіталів засновників шляхом випуску і розміщення акцій банку. Причому всі емітовані акції мають бути іменними, оскільки банки за чинним законодавством не мають права на випуск акцій на пред’явника. Власником капіталу є акціонерне товариство, тобто банк. Акціонери не мають права вимагати від банку повернення своїх внесків. Саме тому акціонерні банки вважаються більш стійкими і надійними.

Пайові банки формують свій капітал за рахунок грошових внесків (паїв) у статутний капітал. При цьому за кожним із учасників зберігається право власності на його частку капіталу, тобто банк не є власником цього капіталу. Пайові банки в Україні створюються на принципах товариств з обмеженою відповідальністю, в яких відповідальність кожного учасника обмежена розміром його внеску в статутний капітал банку.

Кооперативні банки в Україні можуть створюватись за територіальним принципом: місцеві та центральний кооперативні банки. До особливостей створення та функціонування місцевих кооперативних банків слід віднести:

- законодавче обмеження мінімальної кількості учасників банку 50-ма особами. Причому у разі зменшення кількості учасників кооперативного банку (у межах області) і неможливості протягом одного року збільшити їх кількість до законодавчо встановленого мінімуму діяльність такого банку припиняється через зміну організаційно-правової форми або ліквідації;

- кожен учасник банку незалежно від розміру своєї участі в капіталі має право лише одного голосу;

-клієнтами кооперативного банку можуть бути тільки його учасники.

Залежно від величини активів усі банки поділяються на чотири групи:

· малі банки з активами до 50 млн грн;

· середні — з активами від 50 млн грн до 100 млн грн;

· великі — з активами від 100 млн грн до 1 млрд грн;

· найбільші банки з активами понад 1 млрд грн.

За розміром статутного капіталу банки можна поділити так:

· малі банки зі статутним капіталом до 5 млн євро;

· середні — зі статутним капіталом від 5 до 10 млн євро;

· великі — зі статутним капіталом від 10 до 30 млн євро;

· найбільші — зі статутним капіталом понад 30 млн євро.

За секторами ринку, на яких функціонують банківські установи, усі банки можна поділити на:

· міжнародні, які здійснюють свою діяльність як в Україні, так і за її межами;

· міжрегіональні, які здійснюють свою діяльність на території всієї України;

· регіональні, що обслуговують, як правило, клієнтів одного регіону (міста, району, області).

Залежно від діапазону операцій, що їх виконують комерційні банки, у сучасних банківських системах розрізняють:

· універсальні банки, які виконують широкий спектр операцій та надають різноманітні послуги своїм клієнтам,

· спеціалізовані банки, які у своїй діяльності орієнтуються на:

а) обслуговування певної категорії клієнтів — банки з клієнтською спеціалізацією;

б) обслуговування переважно юридичних та фізичних осіб у межах певної галузі — банки з галузевою спеціалізацією;

в) надання невеликого кола послуг для більшості своїх клієнтів — банки із функціональною спеціалізацією.

Спеціалізації банків:

Інвестиційні та інноваційні банки спеціалізуються на акумуляції тимчасово вільних грошових коштів на тривалі строки (у тому числі через облігаційні позики) і надання довгострокових кредитів.

Ощадні банки спеціалізуються на кредитуванні населення за рахунок залучення невеликих за розмірами строкових депозитів.

Іпотечні банки здійснюють кредитні операції на тривалий строк, здебільшого під заставу нерухомості. Значна частка їхніх пасивів формується за рахунок власного капіталу і капіталу, мобілізованого за допомогою випуску іпотечних облігацій.

Облікові і депозитні банки історично спеціалізуються на здійсненні короткострокових депозитних і кредитних операцій. Тому в них серед активних операцій переважають кредитні та облікові операції з комерційними векселями, а серед пасивних — операції, пов’язані із залученням тимчасово вільних гро­шових коштів у депозити до запитання.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 115; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты