Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ БАНКАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ банківської ліцензії та письмового дозволу на ЗДІЙСНЕННЯ окремих ОПЕРАЦІЙ
Читайте также:
  1. Авалювання векселів банками
  2. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  3. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
  4. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  5. Види банківських операцій з векселями
  6. Виробництво окремих видів продукції машинобудування за другу половину ХХ ст. (млн. шт.) [ ].
  7. Вихідні дані для здійснення розрахунків в індивідуальному завданню
  8. Відображення в обліку операцій нематеріальних активів 1 страница
  9. Відображення в обліку операцій нематеріальних активів 2 страница
  10. Відображення в обліку операцій нематеріальних активів 3 страница
Банківська ліцензія Письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій
Клопотання про надання банківської ліцензії Бізнес-план Відомості, що підтверджують професійну придатність членів правління (ради директорів) для управління банком Відомості, що підтверджують професійну придатність керівників відповідних підрозділів Відомості про забезпечення банку необхідним обладнанням, комп’ю­терною технікою та комунікаційними засобами Документ, що підтверджує наявність приміщення для розміщення банку Внутрішні положення банку, що регламентують порядок здійснення операцій, які ліцензуються Дані про управлінську структуру Висновок ТУ НБУ за місцем створення банку Клопотання про надання письмового дозволу на здійснення окремих операцій Бізнес-план Балансовий звіт Звіт про прибутки і збитки Звіт за всіма операціями, які здійснював банк за останнє півріччя Висновок зовнішнього аудитора Відомості, що підтверджують професійну придатність керівників відповідних підрозділів Внутрішні положення банку, що регламентують здійснення операцій, на які банк розширює ліцензію Дані про управлінську структуру Висновок ТУ НБУ за місцем функціонування банку

 

Клопотання подається за підписом голови правління (ради директорів) банку. Причому клопотання на видачу письмового дозволу на здійснення окремих операцій має містити перелік тих операцій, на здійснення яких новостворений чи діючий банк бажає отримати дозвіл, і обґрунтування підстав для його отримання з доданням усіх необхідних документів.

Документами, що засвідчують наявність приміщення для розміщення банку, можуть бути:

1) свідоцтво на право власності на приміщення;

2) угода на оренду приміщення з його власником на строк не менше п’яти років.

Свій висновок про можливість надання банківської ліцензії та письмового дозволу банку разом із пакетом документів ТУ НБУ надсилає на розгляд у генеральний департамент банківського нагляду, який готує проект рішення. Остаточне рішення приймає Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України.

Рішення про надання чи відмову у видачі ліцензії та дозволу НБУ приймає протягом місяця з дня отримання клопотання і повного пакета документів.Банківська ліцензія та письмовий дозвіл на здійснення окремих операцій оформляються на спеціальних бланках за підписом заступника Голови Національного банку України і набувають чинності з моменту прийняття рішення Комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків НБУ. Строк дії ліцензії та дозволу не обумовлюється, тобто вони дійсні весь період діяльності банку. Але на практиці існують об’єктивні причини припинення строку їх дії. З одного боку, сам банк у міру розширення своєї діяльності за умови дотримання вимог НБУ може розширювати чи змінювати перелік операцій. З іншого боку, Національний банк України наділений повноваженням на відкликання ліцензії в частині окремих або всіх банківських операцій.

Відкликання ліцензії на всі банківські операції означає припинення банківської діяльності взагалі. Підставами для відкликання банківської ліцензії згідно з чинним законодавством є:

· недостовірність інформації в документах, наданих для отримання ліцензії;

· непроведення банком жодної операції протягом року з дня отримання ліцензії;

· недотримання обов’язкових умов для одержання ліцензії про­тягом року з дати реєстрації банку;· наявність порушень законів та нормативно-правових актів НБУ, які призвели до значної втрати активів та неплатоспроможності банку;

· неможливість за висновком тимчасової адміністрації приведення банку у правову відповідність з вимогами чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ;

· недоцільність виконання плану тимчасової адміністрації щодо реорганізації банку.

Оформлена банківська ліцензія та письмовий дозвіл на здій­снення окремих операцій надсилаються генеральним департаментом банківського нагляду територіальному управлінню НБУ за місцем створення чи функціонування комерційного банку і видаються голові правління чи його представнику на підставі довіреності і копії документа про оплату процедури ліцензування.

Рішення про відмову у видачі ліцензії, письмового дозволу надсилається комерційному банку в письмовій формі із зазначенням причин відмови.

Комерційні банки в межах отриманої ліцензії на здійснення банківських операцій можуть видавати своїм філіям дозвіл на право здійснення визначених головним банком операцій у межах, дозволених Національним банком України.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты