Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. Абсолютна земельна рента.
  3. Аграрная и земельная реформы как неотъемлемое звено экономических реформ: понятия, исторические, идеологические и социально-экономические предпосылки
  4. Акты органов государственной власти субъектов РФ и акты органов МСУ как источники земельного права (на примере нормативно-правовых актов Тверской области и г. Твери).
  5. Анексія західноукраїнських земель
  6. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  7. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
  8. Аренда земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
  9. Арендная плата за землю. Оценка земель в РФ (рыночная стоимость и кадастровая стоимость).
  10. Архитектура Владимиро-Суздальских земель. Искусство периода феодальной раздробленности. XII – середина XIII века
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою здійснюється на підставі Рекомендацій Держкомзему України, затверджених наказом даного Комітету від ЗО грудня 1999 р. № (30 та розроблених відповідно до Указу Президента України "Про невідкладні за­ходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" від 3 грудня 1999 р. № 1529.

Рекомендації встановлюють склад землевпорядних робіт та визначення їх вартості при реформуванні колективних сільськогосподарських підприємств:

а) землевпорядні роботи включають:

* підготовчі роботи; » проектні роботи;

* виготовлення технічної документації для складання дер­жавних актів на право приватної власності на землю членам колективних сільськогосподарських підприємств;

* складання державних актів на право приватної власності на землю членам колективних сільськогосподарських підприємств;

б) підготовчі роботи включають:

* збір, систематизацію і аналіз земельно-облікових та статистичних матеріалів;

* вивчення і аналіз попередньої проектно-технічної документації, зокрема:

* проекту роздержавлення земель;

* технічної документації по складанню державних актів на право колективної власності па землю; » технічної документації по паюванню земель; матеріалів ґрунтових обстежень;

* обстеження земель колективних сільськогосподарських підприємств з метою:

* визначення площ, необхідних для створення системи полезахисних лісових смуг, будівництва протиерозійних гідротехнічних споруд, водоохоронних насаджень тощо;

* визначення площ деградованих, малопродуктивних і забруднених орних земель, а також сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень та меліорованих земель, які не­обхідно трансформувати в менш продуктивні;

* уточнення складу земельних угідь та їх площ за результатами обстежень;

* уточнення площ і фактичного використання земель запасу і резервного фонду, а також розробка пропозицій (при необхідності) по перерозподілу їх місця знаходження в обмін на рівновеликі (у вартісному виразі) земельні ділянки колективної власності;

* вибір земельних ділянок із земель запасу та резервного фонду, придатних за місцем знаходження, ґрунтовим покривом, геоморфологічними умовами для створення громадських пасовищ;

* уточнення за матеріалами обстеження грошової оцінки земель, що підлягають паюванню, а також вартості та розміру земельної частки (паю) з урахуванням змін, що відбулися у складі угідь та їх площах;

в) проектні роботи включають розроблення проекту реформування колективного сільськогосподарського підприємства відповідно до Тимчасових методичних рекомендацій щодо формування землеволодінь і землекористувань не­державних сільськогосподарських підприємств в процесі реструктуризації існуючих господарств, схвалених науково-технічною радою Держкомзему України 30 жовтня 1997 р., або розробку Схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі земельної час­тки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і орган­ізацій, затверджених спільним наказом Держкомзему України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук 04.06.96 р. № 47/172/48 (із змінами, внесеними згідно з наказом Держкомзему, Мінсільгосппроду та УААН від 03.03.98 р. № 23/65/30);г) виготовлення технічної документації зі складання держав­ного акта на право приватної власності на землю здійснюється згідно з Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тим­часового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затвердженою наказом Держкомзему України від 04.05.99 р. № 43;

д) вартість землевпорядних робіт визначається, виходячи з величини базової вартості робіт для одного сільськогосподарського підприємства площею 3000 га.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 31; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты