Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтруктура, функції та характерні ознаки культури
Читайте также:
  1. Foreign Office – структура, функции…..
  2. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види
  3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  4. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3.1. Виховання громадянської культури.
  5. Банк, його види, операції та функції
  6. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  7. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  8. Банковская система: структура, цели и основные функции
  9. Братський рух та його роль у розвитку української культури.
  10. Валютні системи: поняття, структура, призначення

У структурі культурияк системи прийнято виділяти базові елементи.

Вони бувають двох видів - матеріальні та нематеріальні.

Матеріальна культуравключає фізичні об'єкти, створені руками людини (їх на­зивають артефактами):парова машина, книга, храм, знаряддя пра­ці, будинок, прикраси і т.п. До матеріальної культури водночас відносять культуру праці, побуту, місця проживання, фізичну культуру та культуру ставлення до влас­ного тіла. Нематеріальнучи духовну культуруформують норми, зразки поведінки, закони, цінності, церемонії, ритуали, міфи, знання, ідеї, звичаї, традиції, мова, філософія, наука, релігія. Будь-який об'єкт нематеріальної культури вимагає матеріального посередника. Для знань, наприклад, таким посередником виступають книги.

Частина матеріальної та духовної культури, створена минулими поколіннями і збережена наступними як щось цінне, має назву культурної спадщини.

Основними фун­кціями культури є:

Адаптаційна функція культуризабезпечує пристосування людських спільнот до динамічних природних і суспільних умов їхнього існування. Вона полягає у тому, що за допомо­гою штучно створених знарядь і пристосувань - знарядь праці, ліків, зброї, джерел енергії, транспортних засобів -людина збільшила свої можливості пристосування до навко­лишнього світу.

Інтегративна функція культуриздійснює соціальну консолідацію людей шляхом вироблення спільних смислів, спільних цілей та спільних ідеалів.

Нормативна функція культурипередбачає існування сис­теми звичаїв, стандартів поведінки, способів життя, що впо­рядковують життєдіяльність людей у суспільстві. Норматив­на функція включає широке коло вимог, які пред'являються до духовного світу людини, її знань, світогляду, моральних якостей. Нормативна сторона культури яскраво виявляється у звичаях.

Пізнавальна функціякультури виражається у фіксації в кожну конкретну історичну епоху результатів пізнання на­вколишнього світу. При цьому подається цілісна культура світу. Водночас, завдяки культурі соціальні спільноти пізнають самі себе, своє місце у світовій історії.

Комунікативна функція культуризабезпечує процес взає­модії між суб'єктами шляхом об­міну інформацією між людьми за допомогою прийнятих пе­вною культурою знакових систем; сприяє розвиткові люди­ни, примноженню її духовного багатства шляхом трансляції нагромадженого досвіду як за «вертикаллю» (від попередніх поколінь до нових), так і за «горизонталлю» (через обмін ду­ховними цінностями між народами).
Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты