Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Галузі права.
1. Конституційне право - це сукупність норм, що регулюють основи суспільного і державного ладу, закріплює основні права і свободи людини та громадянина, визначає форму держави, повноваження вищих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державні символи, територіальний устрій.

2. Цивільне право - це сукупність норм права, що регулюють майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на рівності і майновій самостійності їх учасників.

3. Адміністративне право - сукупність норм, що регулюють відносини в сфері державної виконавчої влади та державного управління, а саме систему і повноваження виконавчих органів влади і посадових осіб, закріплює права і обов’язки громадян у їх взаємовідносинах з цими органами, визначає поняття і види адміністративних правопорушень тощо.

4. Фінансове право - це сукупність норм, що регулюють відносини, які визначають порядок формування і розподілу бюджетних коштів, затвердження бюджету, а також порядок грошового обігу, оподаткування, діяльності банків тощо.

5. Трудове право – це сукупність норм, що регулюють трудові відносини між роботодавцем і працівником, визначаючи основні трудові права і обов’язки працівників, порядок укладання і розірвання трудового договору, робочий час і час відпочинку тощо.

6. Кримінальне право - сукупність норм, що закріплюють підстави і принципи кримінальної відповідальності, встановлюють види покарань за скоєння злочинів, з метою охорони прав і свобод людини, громадянина, громадського порядку, власності, забезпечення миру та запобігання злочинам.

7. Земельне право – це сукупність норм, що регулюють питання, пов’язані зі встановленням власності на землю, умови і порядок землекористування, правовий режим земель тощо.

8. Аграрне право — галузь права, якою регулюються суспільні відносини, що складаються у процесі вироб­ництва сільськогосподарської продукції, її переробки, збе­реження, реалізації, а також форми і порядок організації сільськогосподарських підприємств, селянських і фермер­ських господарств.

9. Сімейне право – це сукупність норм, що регулюють відносини у галузі шлюбу і сім’ї, а саме: умови і порядок укладання шлюбу, розірвання шлюбу, регулювання особистих немайнових і майнових відносин між членами сім’ї тощо.

10. Екологічне право - це сукупність норм права, що визначають засоби, форми і порядок охорони навколишнього природного середовища. Норми цієї галузі права забезпечують право кожного на сприятливе довкілля.

11. Цивільно-процесуальне право – це сукупність норм права, що визначають порядок цивільного судочинства, а саме: встановлюють порядок розгляду та вирішення судами справ, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, земельних та інших правовідносин.

12. Кримінально-процесуальне право – це сукупність норм права, що визначають порядок провадження в кримінальних справах під час дізнання, досудового слідства і розгляду справи судом.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты