Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Права - це нормативна форма вираження принципу формальної рівності господарюючих суб”єктів в економічних відносинах.
 

Правила:

1. Створювати будь-які види підприємства.

2. Купувати повністю або частково майно та набувати майнових прав.

3. Самостійно формувати господарську діяльність, обирати постачальників та споживачів, встановлювати ціни і тарифи, вільно розпоряджатись прибутком.

4. Укладати з громадянами трудові договори щодо використання їхньої праці.

5. Самостійно визначати форми, системи і розмір оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом.

6. Отримувати будь-який, необмежений за розміром, особистий дохід.

7. Брати участь в зовнішньо-економічних відносинах, здійсненні валютних операцій.

8. Користуватися державною системою соціального забезпечення і соціального страхування.

 

 

Обов’язки – це правові норми, що підлягають обов’язковому виконанню.

Обов’язки підприємців:

1. Укладати трудові договори з громадянами, які приймаються на роботу за найму.

2. Здійснювати оплату праці осіб, які працюють за наймом на рівні не нижчому за мінімальні розміри.

3. Забезпечити відповідні умови і охорону праці, і також інші соціальні гарантії.

4. Дотримуватися прав з метою реалізації законних інтересів споживачів, забезпечуючи надійну якість виробництва товарів, послуг.

5. Отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню до відповідного митного законодавства.

Відповідальність – це правове та етичне відношення підприємців до суспільства, яке характеризується виконанням правових норм (правил).

 

Підприємець відповідає за:

1. Зобов’язаннями, пов’язаними з цією діяльністю усім своїм майном, за винятком того, на яке, відповідно до законодавчих актів, не може бути звернене стягнення.

2. За охорону навколишнього середовища.

3. За додержання заходів з техніки безпеки, охорони праці, виробничої гігієни та санітарії.

4. За заподіяну шкоду і збитки.

 

 

Суб’єкт підприємницької діяльності може бути визнаний судом або господарським судом банкрутом, якщо майна, яке йому належить, не вистачає для покриття заборгованості і немає перспектив для фінансового оздоровлення підприємництва.

 

Найманому працівникові, який втратив працездатність, підприємець забезпечує відшкодування витрат.

 

 

ЛЕКЦІЯ № 7

Тема : Основи кримінального права України.

 

План

1. Поняття, предмет, завдання, джерела кримінального права.

2. Поняття, ознаки, види злочину.

3. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

4. Поняття покарання, його мета, ознаки, види.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты