Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЧАСТИНА 1.
Читайте также:
  1. Еколого-правови культура як складова частина культури людини та цивілізаційної культури.
  2. Зміст матеріалів розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів, методичні рекомендації щодо їхнього виконання. Загальна частина
  3. І. Організаційна частина
  4. ІІІ. Економічна частина
  5. Інтегрування частинами
  6. Інформаційна частина методичної розробки
  7. Інформаційна частина методичної розробки 1 страница
  8. Інформаційна частина методичної розробки 2 страница
  9. Інформаційна частина методичної розробки 3 страница
  10. Інформаційна частина методичної розробки 4 страница

 

ВСТУП………………………………………………………………………
ЧАСТИНА 1. АНАЛІЗ НЕПЕРЕРВНОІ ЛІНІЙНОІ САК………
ЧАСТИНА 2. АНАЛІЗ ДИСКРЕТНОІ САК……………………….
ЧАСТИНА 3. АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНОІ САК………………………..
Додатки  
Додаток 1. Завдання на курсову роботу……………………………
АНАЛІЗ НЕПЕРЕРВНОІ ЛІНІЙНОІ САК….………
Додаток 2. АНАЛІЗ ДИСКРЕТНОI САК…………………………..
Додаток 3. АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНОІ САК……………………………
  ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………

 

[BMV1]Самотокін сторінки

[BMV2]Додано та виправлено (формули надалі)

[BMV3]Переписано абзац

[BMV4]Увага! Виправлено за Тютюнником )

[BMV5]Дискретної чи цифрової

[BMV6]Змістовно перегружено імхо

[BMV7]Виправлено індекс для загальності

[BMV8]Тут т = нт? Якщо так - позначити

[BMV9]Виправлено, перевірити відповідність додатку

[BMV10]Таблицю потрібно буде розділити по іншому

[BMV11]переписано

[BMV12]Переписано

[BMV13]Може краще: для наявності автоколивань %)

[BMV14]Поділ таблиці

[BMV15]Шота я сомневаюсь, что в справпочнике математики графический метод решения уравнений с несколькими параметрами назівается Гольдфарбовім – мож убрать

ВСТУП

 

Курс “Теорія автоматичного керування” є складовою частиною загальної інженерної підготовки спеціалістів за напрямками 6.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами” та 6.091401 “Системна інженерія”.

Завдання на контрольну або курсову роботу в залежності від профілю підготовки передбачає аналіз та синтез системи автоматичного керування (САК) визначеного типу згідно з індивідуальним варіантом.

Завдання на роботу складається з трьох частин.

В першій частині необхідно виконати аналіз лінійної неперервної САК, за визначеною функціональною схемою та математичним описом окремих її елементів.

В другій частині, у відповідності до варіанту завдання, в структурну схему заданої САК необхідно ввести дискретний елемент типу амплітудноімпульсний модулятор. Після чого провести аналіз дискретної САК з використанням Z-перетворень.

В третій частині дискретний елемент виключити зі складу САК, а натомість, у відповідності до варіанту завдання, ввести нелінійний елемент. Після чого провести аналіз нелінійної САК.Для кожного з трьох розділів роботи в посібнику наведено розв’язок типової задачі аналізу та синтезу відповідної САК.

Пояснювальна записка до курсової роботи повинна бути виконана з використанням сучасних технічних та програмних засобів у відповідності до вимог ЕСКД.

В результаті виконання роботи з курсу “Теорія автоматичного керування” студенти повинні здобути навички розробки структурних схем конкретних систем автоматизації технологічних процесів та аналізу їх кількісних та якісних показників їх роботи.

Ці навики широко використовуються студентами-випускниками при підготовці бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.


ЧАСТИНА 1


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты