Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУчбово-матеріальне забезпечення.
Читайте также:
  1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  2. ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ ТА ЕТИКЕТНИХ НОРМ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
  3. Класифікація громадянських та політичних конституційних прав, свобод громадян України, гарантії їх забезпечення.
  4. Класифікація економічних та соціальних конституційних прав, свобод громадян України, гарантії їх забезпечення.
  5. Класифікація конституційних обов’язків громадян України , гарантії їх забезпечення.
  6. Моделі груп розроблювачів програмного забезпечення.
  7. Поняття суспільного порядку та дисципліни, способи їх забезпечення. Правопорядок як складова суспільного порядку. Поняття і гарантії законності.
  8. Стабільність банків і механізм її забезпечення.
  9. Сучасна організація продовольчого забезпечення.
  10. Управління платоспроможністю страховика та умови її забезпечення.

А) Література:

1. Концепція національної безпеки України.

2. Постанова КМ України «Про Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища».

3. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник /За ред. Є.П. Желібо. - Львів: Новий світ, 2001.

4. Безпека життєдіяльності: Навч. пос. /За ред. М. Назарука.-Львів: За вільну Україну, 1997.

5. Безпека життєдіяльності /За ред. В.І. Голінька.- К.: Вища школа, 1997.

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /Под общей ред. С.В. Белова – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999.

7. В.В.Бєгун, І.М.Науменко “Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техно-генної та природної безпеки)”- Київ, 2003.

8. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. - К.: ІЗМИ, 1996.

9. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995.

10. Основи теорії ризику. Під редакцією Д.М. Гродзинського. Київ 2003.

11. Пономарев В, Т. Энциклопедия безопасности Д.; «Сталкер»,1997.

12. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М., Зеркало, 1996.

13. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе: проявление, эффективность защиты. - М., 1988.

14. Адабашев И. И. Трагедия или гармония? Природа-машина-человек. - М.: Мысль, 1973.

15. Лапін В.М. Людина в екстремальних умовах. - Л., 1995.

16. Экология и безопасность жизнедеятельности. /Под ред. Л.А.Муравья. - М.:Юнити, 2000.

17. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. - М.: ЭВМ-Контур, 1998.

18. Багнюк В. Екологія на порозі третього тисячоліття // Вітчизна, 2000, №1,2.

19. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 1995.

Б) Контрольні питання по темі.

В) Наочні приладдя:

- таблиці №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5;

- прозірки № 1а, 1б, 1в, 1г, 1д.

Г) Технічні засоби: графопроектор, екран.

План проведення практичних занять

Заняття № 1

1. Вступ………………………………………………………….………………….. 5 хвилин
2. Життєдіяльність як фізіологічно-структурне поняття. Взаємозв'язок жит- тєдіяльності з навколишнім середовищем у системі «людина-середовище-діяльність». Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Небезпечні, шкідливі, уражаючі, нейтральні та необхідні фактори   70 хвилин
3. Підведення підсумків заняття…………………………………………………... 5 хвилини
  Разом…………………………………………………………................................ 80 хвилин

Заняття № 2


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 30; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты