Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Учбово-матеріальне забезпечення.
А) Література:

1. Концепція національної безпеки України.

2. Постанова КМ України «Про Національну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища».

3. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник /За ред. Є.П. Желібо. - Львів: Новий світ, 2001.

4. Безпека життєдіяльності: Навч. пос. /За ред. М. Назарука.-Львів: За вільну Україну, 1997.

5. Безпека життєдіяльності /За ред. В.І. Голінька.- К.: Вища школа, 1997.

6. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /Под общей ред. С.В. Белова – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1999.

7. В.В.Бєгун, І.М.Науменко “Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техно-генної та природної безпеки)”- Київ, 2003.

8. Захарченко М.В., Орлов М.В., Голубєв А.К. та ін. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництва, побуту та у надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник. - К.: ІЗМИ, 1996.

9. Бакка М.Т., Мельничук А.С., Сівко В.І. Охорона і безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. – Житомир: Льонок, 1995.

10. Основи теорії ризику. Під редакцією Д.М. Гродзинського. Київ 2003.

11. Пономарев В, Т. Энциклопедия безопасности Д.; «Сталкер»,1997.

12. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. М., Зеркало, 1996.

13. Алексеев Н.А. Стихийные явления в природе: проявление, эффективность защиты. - М., 1988.

14. Адабашев И. И. Трагедия или гармония? Природа-машина-человек. - М.: Мысль, 1973.

15. Лапін В.М. Людина в екстремальних умовах. - Л., 1995.

16. Экология и безопасность жизнедеятельности. /Под ред. Л.А.Муравья. - М.:Юнити, 2000.

17. Хоружая Т.А. Методы оценки экологической опасности. - М.: ЭВМ-Контур, 1998.

18. Багнюк В. Екологія на порозі третього тисячоліття // Вітчизна, 2000, №1,2.

19. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. – К.: Здоров’я, 1995.

Б) Контрольні питання по темі.

В) Наочні приладдя:

- таблиці №№ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5;

- прозірки № 1а, 1б, 1в, 1г, 1д.

Г) Технічні засоби: графопроектор, екран.

План проведення практичних занять

Заняття № 1

1. Вступ………………………………………………………….………………….. 5 хвилин
2. Життєдіяльність як фізіологічно-структурне поняття. Взаємозв'язок жит- тєдіяльності з навколишнім середовищем у системі «людина-середовище-діяльність». Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Небезпечні, шкідливі, уражаючі, нейтральні та необхідні фактори   70 хвилин
3. Підведення підсумків заняття…………………………………………………... 5 хвилини
  Разом…………………………………………………………................................ 80 хвилин

Заняття № 2

1. Вступ………………………………………………………….………………….. 5 хвилин
2. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та їх взаємозв'язки. Класифікація не-гативних чинників і визначення їхнього рівня в індивідуальній діяльності. Методика прогнозування можливості виникнення негативних чинників. Принципи, методи та засоби забезпечення безпечної життєдіяльності……….   55 хвилин
3. Відповіді на контрольні питання…...……………………………………........... 15 хвилин
4. Підведення підсумків заняття…………………………………………………... 5 хвилини
  Разом…………………………………………………………................................ 80 хвилин

Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 111; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты