Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Конвертація оцінок традиційної системи у бали за дисципліну
Види контролю Традиційна оцінка Оцінка в балах Оцінка ECTS
Поточний контроль без навчально-пошукової роботи "5" 83-104 A
"4" 61-82 B,C
"3" 40-60 D,E
"2" <40 FX,F
Навчально-пошукова робота "5" 11-16 A
"4" 6-10 B,C
"3" 1-5 D,E
"2" FX,F
Поточний контрольз навчально-пошуковою роботою "5" 94-120 A
"4" 67-93 B,C
"3" 40-66 D,E
"2" <40 FX,F
Підсумковий контроль "5" 71-80 A
"4" 61-70 B,C
"3" 50-60 D,E
"2" <50 FX,F
Загальна кількість балів за дисципліну "5" 164-200 A
"4" 127-163 B,C
"3" 90-126 D,E
"2" <90 FX,F

Конвертація кількості балів в оцінки за шкалами ECTS і 4-бальною системою.Кількість балів з елективного курсу, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ECTS так:

 

Оцінка ECTS Статистичний показник
А Найкращі 10 % студентів
В Наступні 25 % студентів
С Наступні 30 % студентів
D Наступні 25 % студентів
Е Решта 10 % студентів

 

Відсоток студентів визначається на вибірці студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з елективного курсу, яка нарахована студентам, відповідає традиційній 4-бальній шкалі так:

 

Оцінка ECTS Оцінка за 4-бальною шкалою
А «відмінно»
В, С «добре»
D, E «задовільно»
FX, F «незадовільно»

 

Оцінка FX, F («2») виставляється студентам, яким не зараховано елективний курс після завершення його вивчення.

Оцінка FX («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2 (двох) разів за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F після завершеня вивчення елективного курсу (не виконали навчальну програму з модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з даного елективного курсу за дозволом керівництва ВНМЗ.

Структура оцінки модулю «Безпека життєдіяльності»

 

Зміст. Мод.№ № теми № п/п занять Вид занять Самостійна робота студента Знання (+), уміння, навички Поточний контроль Оцінка в балах
ПЗ   +    
ПЗ СРС + * “3”-5; “4”-9; “5”-13
ПЗ   +    
ПЗ СРС + * “3”-5; “4”-9; “5”-13
ПЗ   +    
ПЗ СРС + * “3”-5; “4”-9; “5”-13
ПЗ   +    
ПЗ СРС + * “3”-5; “4”-9; “5”-13
ПЗ СРС + * “3”-5; “4”-9; “5”-13
ПЗ   +    
ПЗ СРС + * “3”-5; “4”-9; “5”-13
ПЗ   +    
ПЗ СРС + * “3”-5; “4”-9; “5”-13
ПЗ СРС + * “3”-5; “4”-9; “5”-13
Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність
Максимальна кількість балів за індивідуальну самостійну роботу
Максимальна кількість балів за підсумковий модульний контроль
Разом

Ііі. методична розробка ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з модуля "Безпека життєдіяльності":

Змістовий модуль 1. Основні засади формування безпеки здоров'я та життя у сучасному суспільстві.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты