Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПЕРЕДМОВА. Вопросы и задачи к контрольным работам 1Т
Читайте также:
  1. ПЕРЕДМОВА
  2. Передмова
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. ПЕРЕДМОВА
  8. Передмова
  9. ПЕРЕДМОВА

Вопросы и задачи к контрольным работам

 
1Т, 1, 13, 27, 40, 58, 66, 96, 120, 136 2Т, 2, 14, 28, 41, 59, 67, 97, 121, 137 3Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138 4Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139 5Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140 6Т, 6, 18, 32, 45, 63, 71, 101, 125, 141 7Т, 7, 19, 33, 46, 64, 72, 102, 126, 142 8Т, 8, 20, 34, 47, 65, 73, 103, 127, 143 9Т, 9, 21, 35, 48, 58, 75, 104, 128, 144 10Т, 10, 22, 36, 49, 59, 76, 105, 129, 145
11Т, 11, 23, 37, 50, 60, 77, 106, 130, 146 12Т, 12. 24, 38, 51, 61, 78, 107, 131, 147 13Т, 1, 25, 39, 52, 62, 79, 108, 132, 148 14Т, 2, 26, 27, 53, 63, 80, 109, 133, 149 15Т, 3, 13, 28, 54, 64, 81, 110, 134, 150 16Т, 4, 14, 29, 55, 65, 82, 111, 135, 151 17Т, 5, 15, 30, 56, 58, 83, 112, 120, 152 18Т, 6, 16, 31, 57, 59, 84, 113, 121, 153 19Т, 7, 17, 32, 40, 60, 85, 114, 122, 136 20Т, 8, 18, 33, 41, 61, 86, 115, 123, 137
21Т, 9, 19, 34, 42, 62, 87, 116, 124, 138 22Т, 10, 20, 35, 43, 63, 88, 117, 125, 139 23Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140 24Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141 25Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142 26Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143 27Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144 28Т, 4, 26, 28, 49, 60, 94, 99, 131, 145 29Т, 5, 13, 29, 50, 61, 95, 100, 132, 146 30Т, 6, 14, 30, 51, 62, 66, 101, 133, 147
31Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144 32Т, 4, 26, 28, 49, 60, 94, 99, 131, 145 33Т, 5, 13, 29, 50, 61, 95, 100, 132, 146 34Т, 6, 14, 30, 51, 62, 66, 101, 133, 147 1Т, 3, 13, 28, 54, 64, 81, 110, 134, 150 2Т, 4, 14, 29, 55, 65, 82, 111, 135, 151 3Т, 5, 15, 30, 56, 58, 83, 112, 120, 152 4Т, 6, 16, 31, 57, 59, 84, 113, 121, 153 5Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140 6Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141
7Т, 11, 23, 37, 50, 60, 77, 106, 130, 146 8Т, 12. 24, 38, 51, 61, 78, 107, 131, 147 9Т, 1, 25, 39, 52, 62, 79, 108, 132, 148 10Т, 1, 13, 27, 40, 58, 66, 96, 120, 136 11Т, 2, 14, 28, 41, 59, 67, 97, 121, 137 12Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138 13Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139 14Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140 15Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143 16Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144
17Т, 6, 18, 32, 45, 63, 71, 101, 125, 141 18Т, 7, 19, 33, 46, 64, 72, 102, 126, 142 19Т, 8, 20, 34, 47, 65, 73, 103, 127, 143 20Т, 9, 21, 35, 48, 58, 75, 104, 128, 144 21Т, 10, 22, 36, 49, 59, 76, 105, 129, 145 22Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140 23Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141 24Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142 25Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143 26Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144
27Т, 9, 19, 34, 42, 62, 87, 116, 124, 138 28Т, 10, 20, 35, 43, 63, 88, 117, 125, 139 29Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140 30Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141 31Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142 32Т, 2, 14, 28, 41, 59, 67, 97, 121, 137 33Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138 34Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139 1Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140 2Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143
3Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140 4Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141 5Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142 6Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143 7Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144 8Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138 9Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139 10Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140 11Т, 6, 18, 32, 45, 63, 71, 101, 125, 141 12Т, 7, 19, 33, 46, 64, 72, 102, 126, 142
13Т, 12. 24, 38, 51, 61, 78, 107, 131, 147 14Т, 1, 25, 39, 52, 62, 79, 108, 132, 148 15Т, 2, 26, 27, 53, 63, 80, 109, 133, 149 16Т, 3, 13, 28, 54, 64, 81, 110, 134, 150 17Т, 4, 14, 29, 55, 65, 82, 111, 135, 151 18Т, 5, 13, 29, 50, 61, 95, 100, 132, 146 19Т, 6, 14, 30, 51, 62, 66, 101, 133, 147 20Т, 3, 13, 28, 54, 64, 81, 110, 134, 150 21Т, 4, 14, 29, 55, 65, 82, 111, 135, 151 22Т, 5, 15, 30, 56, 58, 83, 112, 120, 152
23Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138 24Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139 25Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140 26Т, 6, 18, 32, 45, 63, 71, 101, 125, 141 27Т, 7, 19, 33, 46, 64, 72, 102, 126, 142 28Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141 29Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142 30Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143 31Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144 32Т, 4, 26, 28, 49, 60, 94, 99, 131, 145

По вертикали – предпоследняя цифра шифра, по горизонтали – последняя цифра шифра. Номер с буквой «Т» это теоретический вопрос.

 

 


 

 

Подписано в печать «__» ________ 2014 г. Формат 60х84/16.

Бумага газетная. Усл. печ. л. 4,0. Тираж 50 экз.

Заказ № ___ 

Полиграфический отдел ФГБОУ ВПО

«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

(курс за вибором)

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

- 2009 р. -

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

(для студентів 3-го курсу медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ - ІV рівня акредитації)

Під редакцією: завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини Дніпропетровської державної медичної академії, професора Литвина Ю.П.

Автори: доц. Кушніренко А.Г., доц. Гулай А.М., Гайдаєнко В.М., Карапейчик Н.М.

Рецензенти:

Голова проблемної комісії

З впровадження КМС у ДДМА професор І.В.Твердохліб

ПЕРЕДМОВА

Програма елективного курсу "Безпека життєдіяльності" для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 "Педіатрія", 7.110105 "Медико-профілактична справа" напряму підготовки "Медицина" відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 р. № 239, та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 23.07.2007 р. № 414. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, із них перші 5 років -загальнолікарська підготовка.

Відповідно до навчального плану, елективний курс «Безпека життєдіяльності» викладається на третьому курсі, 5-6 семестри, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін: медичної біології, анатомії людини, фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, а також культурології, з якими інтегрується програма курсу «Безпека життєдіяльності». У свою чергу, знання основних валеологічних принципів здорового способу життя та основ безпечної діяльності медичного працівника створює засади для наступного вивчення студентом клінічних і гігієнічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з безпеки життєдіяльності в процесі подальшого навчання. Вивчення елективного курсу «Безпека життєдіяльності» закладає основи здорового способу життя та профілактики виникнення небезпечних ситуацій у подальшій професійній діяльності майбутнього лікаря.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Згідно з навчальним планом підготовки фахівців, затвердженим Наказом МОЗ України № 414 від 23.07.2007 р., на вивчення елективного курсу «Безпека життєдіяльності» виділено 3 кредити (90 годин), 30 годин з яких складає аудиторна підготовка та 60 годин – самостійна робота студентів. Програма елективного курсу «Безпека життєдіяльності» представлена одним модулем, поділеним на 2 змістових модулі.


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты