Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


В якій послідовності вмикаються електродвигуни в АВМ?
  1. Пуск електродвигунів в будь якій послідовності.
  2. Пуск електродвигунів можливий тільки в послідовності, зворотної напрямку проходження сировини.
  3. Пуск електродвигунів можливий тільки в напрямку проходження сировини.

 

3.2. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛЮВАННЯ ТА БРИКЕТУВАННЯ КОРМІВ

 

3.2.1. Автоматизація гранулювання кормів.

 

Більш повно зберігаються живильні речовини в зелених кормах штучного сушіння в пресованому виді. У порівнянні з трав'яним борошном втрати каротину в гранулах знижуються в 10 разів. Застосування гранульованих і брикетованих кормів у раціонах тварин дозволяє збільшити середньодобовий надій молока на 7%, прирости ваги молодняку великого рогатих на 10-20%, свиней на 10-15%, яйценосність на 11%. Крім того, використання кормів у пресованому виді дозволяє скоротити трудові затрати і механічні втрати при завантажувально - розвантажувальних і транспортних роботах, більш економічно використовувати складські приміщення, тару і транспортні засоби, зменшити втрати кормів при збереженні, транспортуванні і роздачі. Гранулюванню піддають вітамінне борошно, брикетуванню - висушена трав'яна січка.

Гранули - це сипкі кормові компоненти (найчастіше - трав'яне борошно), спресовані до щільності 800 - 1300 кг/м3, діаметром (товщиною) до 25 мм. Брикети - це спресовані до щільності 500 - 900 кг/м3 кормові суміші із включенням грубих кормів, трав'яної або солом'яної січки.

Головною машиною в комплекті обладнання для гранулювання і брикетування є брикетний прес або гранулятор. За принципом дії вони бувають вальцьові, шнекові, плунжерні та матричні. Найрозповсюдженішими є матричні робочі органи, які складаються з матриці з пресувальними каналами і пресувальних вальців. Процес ущільнення в такому робочому органі відбувається так (рисунок 3.3). У робочу зону, створену внутрішньою поверхнею матриці 2 і зовнішньою поверхнею вальця 5, подається матеріал 1, який спочатку стискується, а потім вдавлюється в канали 4. При їх заповненні опір пресування матеріалу зростає, у зв'язку з чим тиск пресування збільшується і досягає максимального значення при повністю заповнених каналах. Коли тиск пресування дорівнюватиме силі тертя спресованого матеріалу об стінки каналів, він виштовхується. При зустрічі з ножем 3 пресований матеріал розділяється на окремі гранули або брикети.

Рисунок 3.3. Технологічна схема матричного преса: 1 – корм; 2 – матриця; 3 – ніж; 4 – канал; 5 – валець.

Для пресування кормів використовують гранулятори ОГМ та обладнання ОПК, технологія приготування пресованих кормівкормів у них схожа. Обладнання для гранулювання трав'яного борошна ОГМ-0,8Апризначене для приготування гранул з тра­в'яного борошна, що виробляється агрегатом для сушіння кормів АВМ-0,65. Комплект обладнання складається з дозатора, змішувача, гранулятора, охолоджувача з сортувалкою, вентилятора сортувалки, системи введення води, електропривода (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4. Технологічна схема гранулятора трав'яного борошна ОГМ-0,8А: 1- дозатор; 2 - змішувач; 3 - прес; 4- живильник; 5 - вентилятор сортувалки; 6 - циклон; 7- вентилятор охолодження; 8 - охолоджувач; 9 -пневмоконвеєр; 10 - шнек сортувалки; 11 - сортувальна колонка; 12- вентилятор пневмотранспортера; 13- бункер.Керування і захист електроприводів здійснюються за допомогою шафи керування, в якій встановлено електромагнітні пускачі, автоматичні вимикачі, реле тощо.

 

Дозатор 1 призначений для рівномірної дозованої подачі борошна у змішувач гранулятора. Він має швидкохідний шнек, змонтований у похилому корпусі. Корпус складається з приймальної і вивантажувальної горловини, транспортного і зворотного каналів. На верхній площадці приймальної горловини встановлений шлюзовий затвор. Всередині приймальної горловини обертається руйнувач склепіння, який запобігає створенню склепіння з борошна. Подача борошна у змішувач регулюється дозуючою заслінкою, яка перекриває вивантажувальну горловину. У змішувачі 2 борошно змочується водою до вологості, необхід­ної для гранулювання, перемішується і переміщується вздовж осі до живильника гранулятора. Робочий орган змішувача - мішалка, розміщена в корпусі і обертається у двох підшипниках. На корпусі змішувача змонтовано обладнання для подачі води.

Гранулятор 3 виробляє гранули, продавлюючи зволожене борош­но пресуючими вальцями через радіальні отвори кільцевої матриці. На виході з отворів матриці гранули наштовхуються на нерухомий ніж і обламуються

Охолоджувач 8 жалюзійно-циклонного типу складається з вентилятора і циклона з жалюзями на бічній поверхні. Циклон має внутрішній і зовнішній циліндри, які утворюють камеру охолодження. На зовнішньому жалюзійному циліндрі встановлений датчик верхнього рівня гранул у циклоні. Вентилятор 7 в охолоджувачі створює два паралельних повітряних потоки, один з яких транспортує гранули з преса в охолоджувач, а другий охолоджує їх. Одночасно з охолоджуваної маси виноситься незгранульоване борошно, яке під дією вентилятора 5 через циклони 6 поступає в приймальну горловину дозатора.

У процесі охолодження з гранул випаровується волога і в них відбуваються певні фізико-хімічні зміни, внаслідок чого гранули набувають необхідної міцності.

Після заповнення охолоджувальної колонки за командою датчика верхнього рівня вмикається електропривод шнека сортування і гранули переміщуються у сортувальну колонку.

При сортуванні дрібняк і незгранульоване борошно відокрем­люються від гранул. Сортувалка виконана у вигляді циліндра з горловиною і консольним шнеком 11. До кінця циліндра приєднана сортувальна колонка 11. Охолоджені гранули шнеком подаються в сортувальну колонку, де у потоці повітря, створюваним вентилятором 5, дрібняк і незгранульоване борошно відокремлюються від кондиційних гранул і через циклон 6 направляються на повторне гранулювання. Пневмотранспортером 9 гранули спрямовуються в циклон 6, і подалі в бункер 13. Система введення води складається з насоса з електроприводом, який подає воду у спеціальний резервуар. Звідки вода самотьоком у змішувач подається через електромагнітний вентиль. При наявності водогону воду підводять безпосередньо до електромагнітного вентиля.

Принципіальна електрична схема керування ОГМ-0,8А (рис.. 3.5) забезпечує режими «Робота» і «Налагодження».

В режимі «Робота» перемикачі SA1, ... , SA3 ставлять у положення 1 і натисканням на кнопку SВ2 подають напругу на котушку реле керування КY, яке спрацьовує і своїм замикаючим контактом підготовляє до роботи кола керування електроприводами. Одночасно вмикається електродзвінок, який попереджає про пуск агрегату.

Рисунок. 3.5. Принципіальна електрична схема керування ОГМ-0,8А.

Пуск електродвигунів здійснюється, натисканням на кнопки «Пуск» SB4, SB6, SB8, SB10, SB12 і SB14 у послідовності, протилежній напрямку руху продукту. При натисканні на ці кнопки подається живлення на котушки відповідних електромагнітних пускачів КМ1, ..., КМ6, які вмикають в електричну мережу двигуни приводів шлюзового затвора дозатора, вентилятора сортувалки, вентилятора охолодника, преса, змішувача і шнека дозатора. Помилкове вмикання двигунів у будь-якій іншій послідовності не допускається завдяки відповідним блокіровкам. Наприклад, пускач КМ2 можна ввімкнути тільки після вмикання пускача КМ1, коли замкнеться його допоміжний замикаючий контакт в колі котушки пускача КМ2, пускач КМЗ — після вмикання пускача КМ2 і т. д. Уколах керування електродвигунами преса і змішувача передбачені додаткові блокіровки, що здійснюються кінцевими вимикачами SQ1, SQ2 і SQ3. Вимикач SQ1 вимикає двигун преса при потраплянні до камери пресування металевих предметів. У цьому випадку зрізуються запобіжні штифти, розмикається розмикаючий контакт вимикача SQ1 і двигун преса вимикається з електромережі. Кінцевий вимикач SQ2 не допускає вмикання двигуна преса, коли його кожух не закритий. При розкритому кожусі контакт вимикача SQ2 розімкнений і пуск двигуна преса неможливий. Кінцевий вимикач SQ3 вимикає двигун змішувача при забиванні його борошном.

Під час пуску двигуна шнека дозатора кнопку SВ14 треба удержувати в замкненому стані не менш як 10 с. Якщо відпустити її раніше, то у випадку спрацювання реле максимального струму КА під дією пускового струму пускач КМ6 не ввімкнеться. Одночасно з пускачем KM6 спрацьовує електромагнітний вентиль YA і вода надходить у змішувач.

При заповненні охолодника гранулами спочатку замкнеться контакт датчика нижнього рівня SL1, а потім і верхнього рівня SL2, одержать живлення котушка пускача КМ7 і сигнальна лампа HL «Розвантаження». Пускач КМ7 спрацює і своїми головними замикаючими контактами увімкне в електричну мережу двигун шнека сортувалки, а допоміжним замикаючим контактом через розмикаючий контакт реле часу КТ подасть напругу на котушку пускача КМ8. Пускач КМ8 спрацює і своїми головними контактами ввімкне мотор-редуктор шлюзового затвора пнемоконвеєра, а допоміжним замикаючим контактом подасть живлення на котушку пускача КМ9, який ввімкне двигун вентилятора пневмоконвеєра, що подає гранули в бункер для тимчасового зберігання.

Після закінчення розвантаження гранул з охолоджувальної колонки розімкнуться контакти датчиків верхнього SL2 і нижнього SL1 рівнів, позбавляться живлення котушка пускача КМ7 і сигнальна лампа HL. Пускач КМ7 повернеться у вихідне положення і своїми головними контактами вимкне двигун шнека сортувалки, а допоміжним розмикаючим контактом подасть напругу на котушку реле часу КТ, на якому встановлена видержка часу 90 с. По закінченні видержки часу реле КТ розімкне свій розмикаючий контакт, позбавляться живлення котушки пускачів КМ8 і КМ9 вони вимкнуть мотор-редуктор шлюзового затвора і двигун вентилятора пневмоконвеєра. Розвантаження припиниться. Через деякий час, коли рівень гранул в охолоджувальній колонці знову підвищиться, процес вмикання пускачів KM7, KM8 і КМ9 повториться.

При появі несправності в колі будь-якої частини ОГМ-0,8А завантажувальні машини зупиняються, а розвантажувальні продовжують працювати до повного видалення з них продукту. Аварійна зупинка машин супроводжується звуковим сигналом.

Для роботи в режимі «Налагодження» перемикачі SA1, ..., SA3 ставлять у положення 2. При цьому порушуються блокувальні зв'язки між пускачами, що дає можливість виконувати індивідуальне налагодження окремих частин обладнання.

Вимикання всіх кіл керування електроприводами здійснюється встановленням перемикачів SA1, ..., SA3 в положеннях О.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 170; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты