Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Автоматизація брикетування та пресування кормів.
 

Найбільш сучасне обладнання пресування кормів ОПК-2 продуктивністю 2 т/ч. Воно універсально, тобто дозволяє гранулювати і брикетувати комбікорми і трав'яне борошно, січку трави і кормових сумішей. Розглянемо по рисунку. 3.6технологічну схему процесу пресування кормів за допомогою устаткування ОПК-2.

Гранулюємий корм горизонтальним шнеком 2 і вертикальним шнеком завантажується в накопичувальний бункер 4, з якого дозатором 3 виводиться в змішувач-живильник 22 преса 20. Одночасно в корм водяться вода в дозатор 3 з бака 1 чи пара в змішувач 22 з паропроводів 21.

Зволожений корм безупинно вводиться в прес 20 і продавлюється в радіальні отвори кільцевої нерухомої матриці, формуючи гранули. Гранули, що видавлюються, обламуються обертовим обламувачем і транспортуються стрічковим транспортером 19 і норією 18 через камеру попереднього сортування 14 в охолоджувальну колону 15. Гранули прохолоджуються повітрям, засмоктуваним вентилятором 11.

Рисунок. 3.6. Технологічна схема процесу пресування кормів устаткуванням ОПК-2.

В міру нагромадження в охолоджувальній колоні 15 гранули вивантажуються вібровивантажувач 17 через камеру остаточного сортування 16 на затарювання.

Крихта і незгранульований корм у камерах 14 і 16 відокремлюються від гранул повітряним потоком, створюваним вентилятором 6, і через циклон 7 повертаються транспортером 5 у бункер 4.

При брикетуванні корму трав'яна січка із сушильного агрегату засмоктується вентилятором 9 через забірник 13 і накопичується в циклоні 10, а потім через шлюзовий затвор подається транспортером 8 у змішувач-живильник 22. У цьому випадку вода вводиться у вивантажувальну горловину транспортера 5. Подальший шлях брикетів — через прес і далі аналогічний шляху гранул. Непресований корм і крихта повертаються через циклон 7 на транспортер 8. Через шлюзовий затвор 12 у трав'яний корм можна додавати солом'яну січку.

При брикетуванні кормових сумішей комбікорм у прес подається транспортером 2, трав'яна січка і солом'яна січка — транспортером 8.

Електрична схема керування ОПК-2 передбачає включення і відключення шістнадцяти асинхронних електроприводів механізмів, їхній захист і сигналізацію про нормальні й аварійні режими (рис. 3.7, 3.8, 3.9.). Для полегшення пуску двигуна М15 преса, потужність якого складає 90 кВт, передбачене його переключення за схемою з «зірки» на «трикутник». Сумарна потужність інших 15 двигунів не перевищує 50 кВт. Електродвигуни до мережі підключаються автоматами QF1...QF15, ланцюга керування захищені автоматами SF16 і SF17.

Пускає і зупиняє електроприводи оператор за допомогою кнопкових постів SB1., SB20, для екстреного відключення всього устаткування призначена кнопка SB.

Режим роботи вибирають за допомогою перемикача SA2: у положення 1«Суміші» працюють всі електродвигуни і брикетують кормові суміші, у положенні 2— «Січка» брикетують трав'яну січку, у положенні 3 — «Борошно» гранулюють трав'яне борошно чи комбікорм. Цим же перемикачем переводять схему в режим налагодження (на малюнку 5, ланцюги перемикача, використовувані при налагодженні, а також ланцюги сигналізації не показані).

Перемикачем SA1 (рис. 3.9.) установлюють вид зволоження при пресуванні корму: положення 1— «Вода», 2— «Пара». Тумблером S і реле КV2 включають і відключають вторинні ланцюги. Перемикачами SA4 і SA6 встановлюють ручний чи автоматичний режими роботи відповідно вібровивантажувача 17 спресованого корму і вентиля YA3, що подає воду на зволоження корму до 17%.

Рівень вхідної сировини в бункері 4 і готовий корми в охолоджувачі 15 контролюється безконтактними датчиками SL3...SL6 (кінцеві вимикачі типу БВК-24), рівень води в баці для зволоження — електродними датчиками верхнього SL1 і нижнього SL2 рівні. Пуск і зупинку ОПК-2 здійснює оператор у заданій послідовності. Перед пуском включають всі автомати, набирають перемикачами SA заданий режим роботи окремих вузлів, а потім кнопковими постами по черзі включають агрегати. Наприклад, при гранулюванні корму ставлять: SA3—у положення 3—«Борошно», SA1 — у положення 1 — «Вода», SA4 і SA6 — у положення 4 SA5—в положення В, що відповідає транспортуванню крихти транспортером 5 у бункер 4. Включають тумблером S реле KV2, що живить інші ланцюги керування і сигналізації. При цьому відкривається електромагнітний вентиль води YA3. Потім кнопками SB4, SB2, SB14, SB20, SB16, SB8 і SB10 послідовно включають відповідно вертикальний шнек бункера 4, шнек завантаження 2, норію 18 і транспортер брикетів 19, прес 20, дозатор 3, транспортер 8 крихти і вентилятор 6 сортувалки, вентилятор 11 охолоджувача. Електродвигун М15 преса за допомогою реле витримки часу КТ спочатку магнітним пускачем КМ 16 включається за схемою «зірка», а потім магнітним пускачем КМ 17 переключається на схему «трикутник». Блоками-контактами КМ 17:3 включається магнітний пускач КМ14 електропривода обламувача гранул.

Після пуску за допомогою заслінки дозатора 3 і вентилів води вручну встановлюють по амперметрі А номінальне завантаження преса 20.

Рисунок. 3.7. Принципова електрична схема керування ОПК-2 (силове коло).

Якщо з якихось причин рівень сировини в бункері 4 перевищує задане значення, то спрацьовує датчик рівня SL6 і виключає реле KV11, що відключає шнек завантаження 2. При зниженні рівня цей же датчик видає імпульс на повторне включення шнека 2.

Рисунок. 3.8. Принципова електрична схема керування ОПК-2 (датчики рівня).

Рисунок. 3.9. Принципова електрична схема керування ОПК-2 ( коло керування).

При заповненні гранулами охолоджувача спрацьовують датчики рівня гранул спочатку SL4, а потім SL3. Останній через реле KV8 і KV5 включає привод вібратора вивантажувача 17. Розвантаження гранул вібратором продовжується до зниження рівня гранул при який датчик SL4 через реле KV9 відключають вібратор.

Рівень води в баці підтримується за допомогою електродних датчиків SL1 і SL2, реле KV7 і електромагнітного вентиля YA3.

Відключають обладнання після закриття вручну заслінки дозатора 3 і вентилі зволоження. Кнопками SB9, SB7, SB15, SB1, SB3, SB19, SB13 відключають відповідно вентилятор охолоджувача, транспортер крихти і вентилятор сортувалки, дозатор, шнек завантаження, шнек бункера, прес, норію, дотримуючи такої послідовності.

При брикетуванні трав'яної січки чи кормосуміші згаданими вище перемикачами набирають відповідний режим і кнопками керування включають агрегати в наступному порядку: шнек бункера 4, шнек завантаження 2, норія 18, прес 20, транспортер січки S, затвор і вентилятор 9 січки, затвор соломи 12, транспортер крихти, вентилятор 6 сортувалки і вентилятор 11 охолоджувача. Електродвигун М15 з'єднаний із пресом через запобіжну муфту зі штифтами, що при появі твердих предметів у пресі зрізуються. При цьому спрацьовує кінцевий вимикач SQ2 і відключає електропривод преса. Якщо змішувач-живильник 22 забивається січкою, то від тиску січки спрацьовує кінцевий вимикач SQ1 і відключає транспортер січки 8.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 164; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты