Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАвтоматизація брикетування та пресування кормів.
Читайте также:
  1. АВТОМАТИЗАЦІЯ АГРЕГАТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ТРАВ’ЯНОГО БОРОШНА
  2. Автоматизація дозування кормів.
  3. Автоматизація комп‘ютерних проектів. Автоматизований розрахунок обміну валют
  4. Автоматизація потокових ліній приготування кормів.
  5. Автоматизація установок для змішування кормів.
  6. На операції пресування гумових виробів
  7. РОЗДІЛ 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА

 

Найбільш сучасне обладнання пресування кормів ОПК-2 продуктивністю 2 т/ч. Воно універсально, тобто дозволяє гранулювати і брикетувати комбікорми і трав'яне борошно, січку трави і кормових сумішей. Розглянемо по рисунку. 3.6технологічну схему процесу пресування кормів за допомогою устаткування ОПК-2.

Гранулюємий корм горизонтальним шнеком 2 і вертикальним шнеком завантажується в накопичувальний бункер 4, з якого дозатором 3 виводиться в змішувач-живильник 22 преса 20. Одночасно в корм водяться вода в дозатор 3 з бака 1 чи пара в змішувач 22 з паропроводів 21.

Зволожений корм безупинно вводиться в прес 20 і продавлюється в радіальні отвори кільцевої нерухомої матриці, формуючи гранули. Гранули, що видавлюються, обламуються обертовим обламувачем і транспортуються стрічковим транспортером 19 і норією 18 через камеру попереднього сортування 14 в охолоджувальну колону 15. Гранули прохолоджуються повітрям, засмоктуваним вентилятором 11.

Рисунок. 3.6. Технологічна схема процесу пресування кормів устаткуванням ОПК-2.

В міру нагромадження в охолоджувальній колоні 15 гранули вивантажуються вібровивантажувач 17 через камеру остаточного сортування 16 на затарювання.

Крихта і незгранульований корм у камерах 14 і 16 відокремлюються від гранул повітряним потоком, створюваним вентилятором 6, і через циклон 7 повертаються транспортером 5 у бункер 4.

При брикетуванні корму трав'яна січка із сушильного агрегату засмоктується вентилятором 9 через забірник 13 і накопичується в циклоні 10, а потім через шлюзовий затвор подається транспортером 8 у змішувач-живильник 22. У цьому випадку вода вводиться у вивантажувальну горловину транспортера 5. Подальший шлях брикетів — через прес і далі аналогічний шляху гранул. Непресований корм і крихта повертаються через циклон 7 на транспортер 8. Через шлюзовий затвор 12 у трав'яний корм можна додавати солом'яну січку.

При брикетуванні кормових сумішей комбікорм у прес подається транспортером 2, трав'яна січка і солом'яна січка — транспортером 8.

Електрична схема керування ОПК-2 передбачає включення і відключення шістнадцяти асинхронних електроприводів механізмів, їхній захист і сигналізацію про нормальні й аварійні режими (рис. 3.7, 3.8, 3.9.). Для полегшення пуску двигуна М15 преса, потужність якого складає 90 кВт, передбачене його переключення за схемою з «зірки» на «трикутник». Сумарна потужність інших 15 двигунів не перевищує 50 кВт. Електродвигуни до мережі підключаються автоматами QF1...QF15, ланцюга керування захищені автоматами SF16 і SF17.Пускає і зупиняє електроприводи оператор за допомогою кнопкових постів SB1., SB20, для екстреного відключення всього устаткування призначена кнопка SB.

Режим роботи вибирають за допомогою перемикача SA2: у положення 1«Суміші» працюють всі електродвигуни і брикетують кормові суміші, у положенні 2— «Січка» брикетують трав'яну січку, у положенні 3 — «Борошно» гранулюють трав'яне борошно чи комбікорм. Цим же перемикачем переводять схему в режим налагодження (на малюнку 5, ланцюги перемикача, використовувані при налагодженні, а також ланцюги сигналізації не показані).

Перемикачем SA1 (рис. 3.9.) установлюють вид зволоження при пресуванні корму: положення 1— «Вода», 2— «Пара». Тумблером S і реле КV2 включають і відключають вторинні ланцюги. Перемикачами SA4 і SA6 встановлюють ручний чи автоматичний режими роботи відповідно вібровивантажувача 17 спресованого корму і вентиля YA3, що подає воду на зволоження корму до 17%.Рівень вхідної сировини в бункері 4 і готовий корми в охолоджувачі 15 контролюється безконтактними датчиками SL3...SL6 (кінцеві вимикачі типу БВК-24), рівень води в баці для зволоження — електродними датчиками верхнього SL1 і нижнього SL2 рівні. Пуск і зупинку ОПК-2 здійснює оператор у заданій послідовності. Перед пуском включають всі автомати, набирають перемикачами SA заданий режим роботи окремих вузлів, а потім кнопковими постами по черзі включають агрегати. Наприклад, при гранулюванні корму ставлять: SA3—у положення 3—«Борошно», SA1 — у положення 1 — «Вода», SA4 і SA6 — у положення 4 SA5—в положення В, що відповідає транспортуванню крихти транспортером 5 у бункер 4. Включають тумблером S реле KV2, що живить інші ланцюги керування і сигналізації. При цьому відкривається електромагнітний вентиль води YA3. Потім кнопками SB4, SB2, SB14, SB20, SB16, SB8 і SB10 послідовно включають відповідно вертикальний шнек бункера 4, шнек завантаження 2, норію 18 і транспортер брикетів 19, прес 20, дозатор 3, транспортер 8 крихти і вентилятор 6 сортувалки, вентилятор 11 охолоджувача. Електродвигун М15 преса за допомогою реле витримки часу КТ спочатку магнітним пускачем КМ 16 включається за схемою «зірка», а потім магнітним пускачем КМ 17 переключається на схему «трикутник». Блоками-контактами КМ 17:3 включається магнітний пускач КМ14 електропривода обламувача гранул.

Після пуску за допомогою заслінки дозатора 3 і вентилів води вручну встановлюють по амперметрі А номінальне завантаження преса 20.

Рисунок. 3.7. Принципова електрична схема керування ОПК-2 (силове коло).Якщо з якихось причин рівень сировини в бункері 4 перевищує задане значення, то спрацьовує датчик рівня SL6 і виключає реле KV11, що відключає шнек завантаження 2. При зниженні рівня цей же датчик видає імпульс на повторне включення шнека 2.

Рисунок. 3.8. Принципова електрична схема керування ОПК-2 (датчики рівня).

Рисунок. 3.9. Принципова електрична схема керування ОПК-2 ( коло керування).

При заповненні гранулами охолоджувача спрацьовують датчики рівня гранул спочатку SL4, а потім SL3. Останній через реле KV8 і KV5 включає привод вібратора вивантажувача 17. Розвантаження гранул вібратором продовжується до зниження рівня гранул при який датчик SL4 через реле KV9 відключають вібратор.

Рівень води в баці підтримується за допомогою електродних датчиків SL1 і SL2, реле KV7 і електромагнітного вентиля YA3.

Відключають обладнання після закриття вручну заслінки дозатора 3 і вентилі зволоження. Кнопками SB9, SB7, SB15, SB1, SB3, SB19, SB13 відключають відповідно вентилятор охолоджувача, транспортер крихти і вентилятор сортувалки, дозатор, шнек завантаження, шнек бункера, прес, норію, дотримуючи такої послідовності.

При брикетуванні трав'яної січки чи кормосуміші згаданими вище перемикачами набирають відповідний режим і кнопками керування включають агрегати в наступному порядку: шнек бункера 4, шнек завантаження 2, норія 18, прес 20, транспортер січки S, затвор і вентилятор 9 січки, затвор соломи 12, транспортер крихти, вентилятор 6 сортувалки і вентилятор 11 охолоджувача. Електродвигун М15 з'єднаний із пресом через запобіжну муфту зі штифтами, що при появі твердих предметів у пресі зрізуються. При цьому спрацьовує кінцевий вимикач SQ2 і відключає електропривод преса. Якщо змішувач-живильник 22 забивається січкою, то від тиску січки спрацьовує кінцевий вимикач SQ1 і відключає транспортер січки 8.

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты