Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Автоматизація установок для змішування кормів.
Змішування компонентів є завершальною технологічною операцією готування кормів. Змішувальні пристрої повинні забезпечувати розподіл компонентів, що змішуються, так, щоб показник нерівномірності змішування був у межах зоотехнічних норм.

За принципом дії змішувачі поділяються на два типи — порціонні і безупинні. У подрібнювачах - змішувачах сполучаються операції змішування і подрібнювання компонентів. Порціонні змішувачі використовують для готування сухих, вологих і рідких кормових сумішей.

Робочі органи порціонних змішувачів встановлені в котлах великої ємності, завдяки чому в них роблять запарювання або стерилізацію суміші чи її окремих компонентів.

У більшості випадків змішувачі кормів входять до складу потокових ліній приготування кормосумішей. При цьому схеми їх автоматизації розробляють з дотриманням вимог до схем керування потоковими лініями. У випадку автономної роботи змішувача схемами керування передбачають нереверсивне або реверсивне керування двигунами, необхідні механічні та електричні блокування й захист від коротких замикань і перевантажень.

Використанням дозаторів та змішувачів різних типів розглянемо на прикладі агрегата приготування кормів АПК-10А та запарника-змішувача СКО-Ф.

Агрегат АПК-10А (рис. 3.14) використовують для одночасного подрібнення і змішування грубих кормів (сіна, соломи, тощо), силосу, сінажу, коренебульбоплодів, концентрованих кормів і розчинів різних добавок з метою приготування повнораціонних кормових сумішей у кормоцехах ферм ВРХ і свиноферм.

На агрегаті можна також мити коренебульбоплоди без їх подрібнення.

На рамі агрегату встановлена шнекова мийка і подрібнювач-змішувач. Шнекова мийка складається з приймального бункера, шнека, з кожухом, зрошувальної системи і привода. Подача шнека регулюється ступінчасто (у 12 ступенів) заміною вінців зірочок на його приводі.

На барабані подрібнювача-змішувача розміщені ножі для подрібнення стеблистих кормів, молотки для подрібнення коренебульбоплодів і кидалка. В корпусі подрібнювача вмонтовані дві деки, на яких закріплюють або протирізальні чавунні колодки, або по 12 протирізальних ножів. Ступінь подрібнення грубих кормів регулюють зміною кількості встановлених на барабані ножів, а також зміною зазору між кінцями ножів і рухомою декою. Грубі і соковиті корми (солома, сінаж, силос) через бункери-дозатори подаються на приймальний транспортер агрегату, який направляє їх у зону ножів подрібнювача. Попередньо подрібнені ножами корми направляються в зону роботи молотків, якими додатково розчіплюються вздовж волокон і змішуються з коренебульбоплодами.

 

Рисунок 3.14. Технологічна схема агрегату АПК-10А: 1- кормороздавач-живильник кормів КТУ-10А; 2 - приймальний транспортер; 3 - розпилювач розчинів мікродобавок; 4 - дозатор концентрованих кормів; 5 – змішувач мікродобавок; 6 - тарувальний кран; 7 - шнекова мийка-дозатор; 8 - насос К20/30У2; 9 - насос СД50/10б; 10 - відстійник; 11 - транспортер готової суміші; 12 - подрібнювач змішувач; І - зона ножів; ІІ - зона молотків; ІІІ - зона кидалки.

 

Коренебульбоплоди порціями біля 500 кг завантажуються у приймальний бункер мийки-дозатора і шнеком подається у зону молотків подрібнювача-змішувача. Проходячи через кожух шнека, коренеплоди відмиваються струменями води.

Концентровані корми в подрібнювач-змішувач подаються з дозатора кормоцеху через приймальну воронку.

Апарати керування і захисту електродвигунів агрегату змонтовані в ящику керування. Живлення (рис. 3.15) на кола керування – через вимикач QF4. Перемикачем SA1 встановлюється один з режимів роботи агрегату: "Автоматичний", "Ручний", або "Миття".

Рисунок 3.15. Принципова електрична схема агрегату приготування кормів АПК-10А.

Для готування кормосумішей в автоматичному режимі перемикач SA1 встановлюють у положення «Авт.». При цьому спрацьовує реле KV2. Після натискання кнопки SB12, що замикає ланцюг котушки реле пуску KV3, відбувається послідовний запуск електродвигунів дробарки магнітним пускачем КМ5, вивантажувального транспортера КM1, шнека КМ4, насоса подачі КМ2 і насоси відкачки води КМ3. Електродвигун вивантажувального транспортера запускається з запізнюванням, необхідним для розгону дробарки. Витримка часу створюється реле часу КТ.

У ручному режимі роботи агрегату для готування кормосумішей перемикач SA1 ставлять у положення «Ручн.» Вмикання і зупинка механізмів агрегату здійснюється кнопками SB1—SB10 з дотриманням необхідної послідовності пуску електроприводів відповідно до технологічної схеми.

Для забезпечення режиму мийки коренеплодів перемикач SA1 ставлять у положення «Миття». Пуск механізмів агрегату виробляється кнопками в наступній послідовності: привод шнекової мийки КМ4, привод насоса подачі води КМ2, привод насоса відкачки води КМЗ. Зупинка механізмів здійснюється натисканням кнопок «Стоп» у зворотній послідовності.

Уніфіковані одновальні змішувачі СКО-Ф-3 і СКО-Ф-6 призначені для змішування кормів вологістю 60-80% із запарюванням і без запарювання на свинофермах і комплексах.

Комплект СКО-Ф-3 складається зі змішувача, завантажувального транспортера ТС-40,ОМ-О4, вивантажувального транспортера ТС-40,ОМ-О1, сходів і шафи керування.

СКФ-Ф-6 виготовляється у двох виконаннях: СКО-Ф-6-1 для використання у комплекті обладнання кормоцеху; СКО-Ф-6-ІІ для застосування як самостійна машина. В останньому випадку змішувач комплектується завантажувальним і вивантажувальним транспортерами типу ТС-40,ОМ-О1, драбиною, ша­фою керування і перехідником.

Змішувач типу СКО-Ф складається з корпуса, одновальної мішалки, завантажувального люка, вивантажувального шнека, вивантажувальної горловини з заслінкою, зрошувачів, системи паророзподілу, оглядового люка, кришки корпуса і електроприводів. Зовнішній вигляд змішувача зображений на рисунку 3.14, а на рисунку 3.15 - кінематична та функціональна схеми.

Технологія приготування без запарювання така. Вмикають привод мішалки і завантажують резервуар змішувача компонентами корму. При необхідності суміш зволожують. Рідкими кормовими дріжджами, розчином патоки та іншими добавками корми збагачують після заповнення резервуара основним продуктом. Через 10 -18 хв готову суміш вивантажують.

Рисунок 3.16. Зовнішній вигляд змішувача СКО-Ф.

 

Рисунок 3.17. Змішувач кормів СКО-Ф: а - кінематична схема; б -функціональна схема; 1 – електродвигун мішалки; 2 – пасова передача; 3 - редуктор; 4 - шків; 5 - мішалка; 6 - привод засувки; 7 - електродвигун приводу засувки; 8 - засувка; 9 - шнек вивантажувальний; 10 - муфта; 11 - мотор-редуктор приводу шнека вивантажувального; 12 – шків.

 

Рисунок 3.18. Принципова електрична схема змішувача кормів СКО-Ф.

При приготуванні кормів із запарюванням у змішувач заливають розрахункову кількість води. Потім подають пару, якою нагрівають воду до 90 °С. Вмикають електродвигун мішалки і завантажують корми, призначені для запарювання. Після цього перекривають подачу пари, а корми витримують гарячими 1-3 години. Готову суміш вивантажують у транспортні засоби.

Схема керування працює так. При вімкнених автоматичних вимикачах QF1-QF4 вмикають пакетний вимикач QS після чого загоряється сигнальна лампа НL. Якщо кришка оглядового люка закрита (замкнений SQ1) замикається вихідний контакт пристрою температурного захисту ВК. Для запуску двигуна мішалки М1 натискують на кнопку SВ2. Після спрацювання пускача КМ1 кнопкою SВ4 запускають двигун завантажувального конвеєра М2. При досягненні заданого рівня корму в корпусі змішувача розмикається контакт кінцевого вимикача SQ4 і завантажувальний конвеєр зупиняється. Після закінчення визначеного часу змішування двигун мішалки зупиняється натисканням кнопки SB1. Для автоматичного вимикання двигуна М1 мішалки після закінчення заданої витримки часу передбачені реле часу КТ1 і КТ2 з регульованими витримками 1-10 год. і 0,1-1 год. відповідно, що вмикаються перемикачем SА2.

Для вивантаження кормосуміші із змішувача кнопкою SВ6 вмикають двигун вивантажувального конвеєра М3, при цьому замикається контакт КМЗ у колі котушки KМ4.1. Кнопкою SB8 вмикають двигун М4, який відкриває засувку змішувача. Коли засувка відкривається повністю, кінцевий вимикач SQ2 перемикає контакти, внаслідок чого вимикається двигун привода засувки М4 і вмикається двигун вивантажувального шнека М5. Після вивантаження корму кнопкою SВ5 вимикають двигун вивантажувального транспортера, а кнопкою SВ9 вмикають двигун привода засувки М4 на обертання у бік її закривання. При цьому автоматично вимикається вивантажувальний шнек, а після закривання засувки контактом SQ3 вимикається двигун її привода. Силові кола від коротких замикань захищаються автоматичними вимикачами QF1-QF4, кола керування — запобіжниками FU1 - FU2. Від перегрівання двигуни конвеєрів і мішалки захищені пристроєм вмонтованого температурного захисту ВК. Для вмикання переносного світильника передбачено розетку ХS, що живиться від знижувального трансформатора ТV.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 244; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты