Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЯку функцію в схемі керування змішувача СКО-Ф виконують реле часу КТ1, КТ2?
Читайте также:
 1. Вимоги до виробничого освітлення та його вплив на зорову функцію
 2. ЕЛЕКТРОПРИВОД З АДАПТИВНИМ КЕРУВАННЯМ
 3. Лекція № 1. Електронні системи керування
 4. Лекція № 12. Методи підвищення точності замкнених систем керування
 5. Моделі систем керування з АсШІМ.
 6. Моделі систем керування з ШІМ-І.
 7. Обострение русско-французских отношений. Цели воюющих сторон
 8. Особливості побудови мікропроцесорних систем керування
 9. Особливості побудови цифрових систем керування
 10. Оцінювання інформаційних характеристик автоматизованих систем керування та їхніх елементів
 1. Передбачені для забезпечення необхідної послідовності включення електродвигунів і створення витримки для їх виходу на номінальний режим.
 2. Передбачені для автоматичного вимикання двигуна мішалки в режимах змішування з запарюванням та без запарювання.
 3. Реле часу КТ1 і КТ2 з регульованими витримками 0,1 - 1 год., передбачені для автоматичного вимикання двигуна вивантажувального шнека після закінчення процесу змішування.

 

3.4. АВТОМАТИЗАЦІЯ КОРМОЦЕХІВ.

 

Фізична, хімічна та біологічна обробка кормів поліп­шує їх смакові якості, поживність, сприяє кращому поїданню кормів тваринами і птицею. Технологія кормоприготування залежить від виду, властивостей та якості норму, віку, виду та господарського призначення тварин.

Для годівлі сільськогосподарських тварин і птахів використо­вують корми рослинного, тваринного та мінерального походження, Найбільше господарське значення мають рослинні корми. За складом і фізичними властивостями корми поділяютьсяна:

соковиті (коренебульбоплоди, трави та кормові | культури в зеленому вигляді, силос, баштанні культури, жом);

грубі (сіно, солома, стебла кукурудзи);

концентровані (зерно, макуха, кукурудза).

Електричні схеми керування потоковими лініями складають з урахування таких технологічних і електротехнічних вимог:

для запобігання завалу машин кормами - пускають двигуни в послідовності, оберненій напрямку руху, а зупиняють в послідовності, що збігається з напрямком руху кормів;

при аварійній зупинці будь-якої машини потокової лінії всі машини, які працюють на її завантаження, зупиняються, а розвантажувальні — працюють;

при налагодженні і ремонті схема повинна забезпечувати незалежне керування кожною машиною технологічної лінії (деблокувальний режим);

за вимогами техніки безпеки застосована передпускова звукова та світлова сигналізації роботи електродвигунів;

після перерви в електропостачанні не повинен відбуватись самозапуск двигунів. Повторний пуск потокової лінії виконує обслуговуючий персонал.

Під технологією кормоприготування розуміють сукупність способів та процесів фізичної, хімічної та біологічної обробки чи переробки різних видів кормів з метою поліпшення їх смакових якостей, підвищення поживності та поїдання тваринами і птахами. Технологію кормоприготування вибирають залежно від виду, властивостей та якості корму, виду, віку та господарського призначення тварин і птахів, рівня електромеханізації та автоматизації господарства тощо.Кормоцехи - складова частина тваринницьких ферм і комплексів. Вони призначені для приготування кормових сумішей з різних видів кормів місцевого виробництва з добавками спеціальних компонентів промислового виробництва з урахуванням раціонів годівлі і виду тварин.

Основною складовою частиною кормоцеху є потокова технологічна лінія (ПТЛ). Число ПТЛ, як правило, визначається кількістю та видами кормів, що переробляються: грубих та концентрованих кормів; коренеплодів; жому; меляси, карбаміду; живильних розчинів, мінеральних добавок; збору компонентів і змішування; видачі готової кормової суміші.

Набір ПТЛ для даного поголів'я і зони визначає технологічну схему кормоцеху. ПТЛ різних типів кормоцехів комплектуються як серійними робочими машинами, так і машинами спеціальної розробки, що і визначають відмінності кормоцехів. Для приготування кормосумішей на свинофермах отримали розповсюдження комплекти устаткування КЦС, а на фермах великої рогатої худоби комплекти устанкування КОРК.Кормоцех КОРК-15-1 забезпечує кормами (кормосуміш з соломи, силосу, коренебульбоплодів, концентрованих кормів і добавок карбаміду і меляси) молочні ферми на 400 – 1200 корів або 1000 – 3000 голів молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні та відгодівлі.

Обладнання КОРК-15-1 включає в себе ряд машин, складаючих потокову технологічну лінію для подрібнення, змішування і видачі готової продукції. Перелік обладнання згідно з рисунком 3.19 зведено в таблицю 3.3.1.

 

Рисунок 3.19. Технологічна схема кормоцеху КОРК -15-1: 1, 15-лотки; 2, 16- конвеєри; 3-пилозвукозахисна стіна; 4, 18-транспортери; 5-транспортер вивантажувальний; 6-подрібнювач-змішувач ИСК-3; 7-обладнання ОМК-4; 8-пилозвукозахисна кабіна; 9-щит керування; 10-транспортер збірний; 11-бункер-дозатор коренеплодів; 12-транспортер гвинтовий; 13-бункери-дозатори концкормів; 14-подрібнювач ИКМ-Ф-10; 17-ротор подрібнення грубих кормів;19-живильник; 20-транспортер.

Технологічний процес приготування кормосумішей згідно з рисунком 3.19 відбувається таким чином: Грубі корма в тюках, рулонах, розсипом завантажуються на лоток 15 (живильника соломи ПС-Ф-6). Звідки конвеєром 16 вони подаються на ріжучі барабани ротора 17 і після часткового подрібнення транспортером 18 подаються на збірний транспортер 10. Паралельно в лоток 1 (живильника зеленої маси ПЗМ-1,5) подається силос, сінаж чи жом. Конвеєром 2 та транспортером 4 маса подається на змішування в подрібнювач-змішувач кормів (ИСК-3) 6.

Концентровані корми завантажуються в бункери-дозатори 13. Звідки дозовано гвинтовим транспортером 12 також поступають на збірний трансортер. Коренеплоди завантажуються в живильники 19 (транспортера ТК-5,0Б) і транспортером 20 подаються на миття та подрібнення в подрібнювач (ИКМ-Ф-10) 14 і подрібненні бункером-дозатором 11 подаються на збірний транспортер 10.Таблиця 3.3.1.

Обладнання кормоцеху КОРК-15-1.

 

Позначення на рис.3.19 Обладнання Установлені електродвигуни
  Лінія силосу  
  Живильник зеленої маси ПЗМ – 1,5:  
Лоток М1*
Конвеєр М7  
Транспортер скребковий М6  
  Лінія збирання    
Транспортер вивантажувальний М3  
Подрібнювач-змішувач ИСК – 3 М4  
Транспортер збірний М5  
Обладнання ОМК – 4    
  Лінія соломи    
  Живильник соломи ПС – Ф – 6 :    
Лоток М1*  
Конвеєр М10  
Ротор М9  
Транспортер скребковий М8  
  Лінія коренеплодів    
Бункер-дозатор коренеплодів М15  
Подрібнювач ИКМ – Ф – 10    
  Транспортер коренеплодів ТК – 5,0Б:    
Живильник М17  
Транспортер М16  
  Лінія концкормів    
Транспортер гвинтовий М11  
Бункер-дозатор 1 М13  
Бункер-дозатор 2 М14  

*Лотки силосу та соломи приводяться в дію від одного гідронасоса з електродвигуном М1

 

Приготований розчин карбаміду і меляси в обладнанні ОМК-4 7 подається по трубопроводам безпосередньо в форсунки подрібнювача-змішувача ИСК-3.

Всі перераховані компоненти доподрібнюються, перемішуються подрібнювачем-змішувачем ИСК-3 6 і вивантажуються транспортером 5 в транспортні засоби чи безпосередньо на роздачу тваринам.

Керування обладнанням КОРК-15 здійснюється оператором з одного щита керування, при чому щити керування установками ИКМ-Ф-10 та ОМК-4 розташовані окремо.

Натисканням кнопки SВ7 вмикається реле часу КТ18, яке через 10с одним своїм контактом вимикає попереджувальний дзвінок, а іншим готує до роботи кола керування. (рис.3.20.)

Електродвигун гідропідйомників лотків силосу та соломи М1 керується кнопковим постом SВ8 через електромагнітний пускач КМ1.

Лінія збірна (електродвигуни М3 – М5) вмикаються послідовним переключенням перемикача S21 через електромагнітні пускачі КМ3 – КМ5. Помилковість ввімкнення електродвигунів, як для збірної лінії, так і для послідуючих ліній виключена за рахунок використання в колах керування блокіровок. Після запуску лінії збирання контактом К5 в колі (11 – 23) будуть підготовлені до роботи кола керування інших ліній. Кінцевий вимикач S17 забезпечує блокіровку неможливості ввімкнення подрібнювача змішувача (М4) при відкритому кожусі.

Лінія силосу (М6, М7) і соломи (М8 – М10) вмикаються аналоічно лінії збирання відповідно перемикачами S22, S23.

Пуск лінії концкормів починається з ввімкнення транспортера (М11) за допомогою кнопкового поста SВ10 через електромагнітний пускач КМ11. Після чого можливе ввімкнення двигунів дозаторів концкормів (М13, М14) за допомогою кнопкових постів SВ11, SВ12 через магнітні пускачі КМ13, КМ14.

Первинний пуск лінії коренеплодів виконується кнопкою SВ13, якою вмикається електродвигун дозатора (М15) через пускач КМ15. Допоміжний контакт електромагнітного пускача КМ15 також забезпечує ввімкнення подрібнювача ИКМ-Ф-10. Після запуску подрібнювача кнопкою SВ14 через замикаючийся контакт К28 вмикаються електромагнітні пускачі КМ16 і КМ17 відповідно транспортера (М16) і живильника (М17). Датчик рівня S15 через реле К25 автоматично керує роботою М16 і М17 в залежності від заповнення бункера- дозатора коренеплодів.

 

 

Рисунок 3.22. Принципова електрична схема керування кормоцехом КОРК-15-1.

Обладнання ОМК-4, яке служить для внесення в кормосуміші мелясу і карбаміду автоматично вмикається і вимикається при ввімкненні і вимкненні збірного транспортера М5, про що сигналізують лампи.

Датчики передбачають сигналізацію про наявність концкормів в бункерах 1 та 2, про що інформують лампи. При переповненні бункерів під час завантаження з допомогою датчиків вмикаються сигнальні лампи. Реле К19 – К24, які вмикаються після запуску кожної лінії, забезпечують ввімкнення аварійної сигналізації.

Аварійна зупинка всього обладнання здійснюється кнопками SВ1 – SВ6. Вимикачем S30 забезпечується наладочний режим кожної лінії обладнання. Для контролю наявності напруги на щиті керування передбачено вольтметр. Контроль струмового завантаження електродвигуна подрібнювача-змішувача ИСК-3 здійснюється амперметром. Захист силових кіл від струмів короткого замикання здійснюється запобіжниками на вводі та автоматичними вимикачами, а в колах керування та сигналізації передбачено запобіжники F1. Захист електродвигунів від тривалих перевантажень здійснюється тепловими струмовими реле, що комплектуються разом з магнітними пускачами.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 90; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты