Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
Діагностування індивідуальних особливостей уяви здійснюється за допомогою таких вправ


Вправа 1. Визначення особливостей відтворювальної уяви Студен­там зачитують уривок із художнього твору Під час прослуховування вони мають уявити те, що описується Потім їм пропонують намалюва­ти об'єкти, про які йшлося в описі Після виконання завдання дозволя­ють ще раз уважно прочитати опис та зробити другий малюнок Оці­нюється тільки перше зображення змісту уривка

Уривок для дослідження уяви

Широкою долиною між двома рядками розложистих гір тихо тече по Ва сильківщині невеличка річка Роставиця Серед долини зеленіють розкішні густі та високі верби, там ніби потонуло в вербах село Вербівка Між вербами дуже виразно й ясно блищить проти сонця висока біла церква з трьома банями, а коло неї невеличка дзвіниця наче заплуталась в зеленому гіллі старих груш Подекуди з поміж верб та садків виринають білі хати та чорніють покрівлі високих клунь

По обидва береги Роставиці через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади, не огороджені тинами Один город одділяється од другого тільки рядком верб або межами Понад самим берегом в'ється в траві стежка через усе село Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе, і скрізь бачиш зелене — зелене море верб, садків, конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки

/ Нечуй Левицький, «Микола Джеря»

Студенти порівнюють малюнки, підраховують кількість пропуще­них об'єктів, помилки, яких припустилися в їх зображенні

Оцінка результатів 3 бали — правильне і точне зображення основ­них об'єктів, наведених в уривку, деталей (наприклад, видів рослин), 2 бали — правильне зображення основних об'єктів, пропуск другорядних об'єктів, 1 — 2 головних об'єктів (наприклад, стежки над річкою, дзвіниці тощо), 1 бал — нечітке, схематичне зображення Відсутність більшості істотних деталей опису, 0 балів — малюнок далекий від опису, зображе­но деталі, що не згадуються в уривку Брак цілісного зображення

Вправа 2.Визначення особливостей творчої уяви Студентам про­понують три будь які слова Наприклад капелюх, ключ, човен Потрібно впродовж 5 б хвилин скласти якомога більше речень з цими словами

Оцінка результатів 3 бали — слова в реченні використані в дотеп ній або оригінальній комбінації, 2 бали — слова вжиті у звичайній або логічно припустимій комбінації, 1 бал — правильно використано 2 слова, а третє штучно введено в речення 0 балів — безглузде поєднання слів

Вправа 3.Дослідження особливостей творчої уяви Студентам про­понують прослухати початок оповідання «Сутеніло ішов дрібний нуд­ний дощик, на автобусній зупинці під одною парасолькою стояли дві дівчини Вони про щось тихо розмовляли Раптом » Потрібно приду­мати продовження оповідання

Час виконання завдання 10 хвилин

Оцінка результатів 3 бали — оповідання продовжується яскрави­ми, оригінальними реченнями з використанням прямої мови, в ньому


передано особисте ставлення автора до зображуваних подій; несподіва­на кінцівка. 2 бали — розповідь завершується кількома реченнями; звичайний, стандартний розвиток подій; може використовуватися пря­ма мова, позбавлена оригінальності та цікавих діалогів. 1 бал — опові­дання завершується одним-двома простими, короткими реченнями; не передає ставлення до зображуваних подій. О балів — незавершене опо­відання; немає зв'язку між реченнями.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 101; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты