Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Моделювання фрагмента індивідуальної бесіди
Головна мета цього етапу заняття — формування уміння планувати та уявляти ситуацію педагогічної взаємодії в процесі індивідуальної бесіди з учнем

Студентам пропонують змоделювати в аудиторії фрагмент бесіди на тему «Причини низької успішності навчання школяра», а також розробити варіанти бесіди для учнів з низьким та високим рівнями успішності у навчанні

Завдання для студентів.1) розробити стратегію взаємодії з учнем, який навчається добре, визначити можливі причини його тимчасових труднощів у навчанні, підготувати програму подолання учнем цих труд­нощів, 2) розробити стратегію взаємодії з учнем, який має низький рівень успішності у навчанні, назвати вірогідні причини його неуспішності, підготувати програму роботи з ним, 3) парами програти свої варіанти взаємодії, проаналізувати у групі, чиє рішення було ефективнішим


КОМУНІКАТИВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ

Мета:формування уявлень про роль комунікативності вчителя в професійній діяльності, головних компонентів комунікативності, засвоєння способів комуніка тивного самовиховання, створення установки на формування комунікативної куль­тури майбутнього вчителя

Обладнання:дидактичний матеріал, таблиця «Структура комунікативності вчи­теля», відеозаписи фрагментів уроків педагогів із різним рівнем комунікативності

Опорні поняття:комунікативність, гіперкомунікативність гіпокомунікативність, комунікабельність, бар'єри у спілкуванні

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до обговорення теми
1 1 Поняття комунікативності педагога, п сутність

1 2 Бар'єри у спілкуванні вчителя, шляхи їх подолання 1 3 Шляхи формування комунікативності як професійно значущої якості осо­бистості вчителя

2. Підготуватися до виконання вправ на розвиток комунікативності (1,3)

3. Моделювання педагогічної ситуації розробити початковий етап індивіду
альної бесіди для встановлення емоційного контакту зі співрозмовником, обмірку­
вати програму дій із подолання бар'єрів у спілкуванні

Список рекомендованої літератури

&1 Добрович А Б Воспитателю о психологии и психогигиене общения — М, 1987 - С 19-21,68-74

2 Журавлев А Л Роль общительности личности в руководстве коллекти-
вом//Психологические исследования общения — М , 1985 — С 179 — 191

3 Кан Калик В А Учителю о педагогическом общении — М , 1987 — С 46 —
61, 101-105

4 Карнеги Д Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей — М ,
1989 - С 83-134

5 Леви В Искусство быть другим — М , 1986 — С 83 — 93

6 Основи педагогического мастерства / Под ред Й А Зязюна — М , 1989 —
С 150,152-154

7 Учителю о педагогической технике / Под ред Л Й Рувинского — М ,
1987 - С 33-45

8 Юсупов Й М Психология взаимопонимания — Казань, 1991 — С 15 — 25,
81-84Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 143; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты