Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБлок перехвату виключної ситуації
Читайте также:
  1. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення
  2. Мікровикладання. Моделювання педагогічної ситуації: проведення початкового етапу педагогічної розповіді
  3. Моделювання педагогічної ситуації
  4. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь учителя
  5. Моделювати ситуації міжнародних відносин та приймати оптимальні рішення
  6. Особливості релігійної ситуації в Україні
  7. Рольова гра: конкурс розв'язання педагогічної ситуації
  8. СИТУАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ до теми 8
  9. СИТУАЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ до теми 9

}

 

Блок try повинен містити ту частину програми в якій необхідно відстежувати помилки. Це можуть бути як декілька операторів всередині однієї функції, так і всі оператори всередині функції main().

З блоком try може бути пов’язано більше однієї інструкції catch. Яка саме інструкція catch використовується, залежить від типу виключної ситуації. Тобто, якщо тип даних, вказаний в інструкції catch, відповідає типу виключної ситуації, виконується дана інструкція catch. Можна перехоплювати довільні типи даних, включаючи і типи створених класів.

За допомогою інструкції throw можна генерувати виключну ситуацію:

 

throw [вираз];

 

Оператор throw повинен виконуватися або всередині блоку try, або в будь-якій функції, яку цей блок викликає. Якщо ви генеруєте виключну ситуацію, для якої немає відповідної функції catch, може відбутися ненормальне завершення програми.

У наступному прикладі показано, як в С++ функціонує система обробки виключних ситуацій.

 

#include <iostream>

using namespace std;

 

void main()

{

cout<<"початок\n";

Try

{

cout<<"Всередині блоку try\n";

throw 13; //генерація помилки

cout<<"Цей рядок не буде виведено";

}

catch(int i)

{

cout<<"Перехоплена помилка номер: "<<i<<"\n";

}

cout<<"кінець";

}

 

Результат виконання програми виглядатиме таким чином:

 

початок

Всередині блоку try

Перехоплена помилка номер: 13

кінець

 

У прикладі є блок try, який містить три оператора, та блок catch(int i), який оброблює виключну ситуацію цілого типу. Всередині блоку try будуть виконані тільки два з трьох операторів – cout і throw. Після того, як виключна ситуація збуджена, управління передається виразу catch та виконання блоку try завершується. Таким чином блок catch викликається неявно, управління виконанням програми просто передається йому. Отже, наступний за оператором throw оператор cout не буде виконаний.

Виключна ситуація може бути згенерована оператором throw, що не входить в блок try, якщо сам цей оператор входить у функцію, яка викликається з блоку try. Приведемо приклад. 

#include <iostream>

using namespace std;

 

void Test(int t)

{

cout<<"Всередині функції t = "<<t<<"\n";

if(t) throw t;

}

void main()

{

cout<<"початок\n";

Try

{

cout<<"Всередині блоку try\n";

Test(0);

Test(1);

Test(2);

}

catch(int i)

{

cout<<"Перехоплена помилка номер: "<<i<<"\n";

}

cout<<"кінець";

}

 

Результат виконання програми:

 

початок

Всередині блоку try

Всередині функції t = 0

Всередині функції t = 1

Перехоплена помилка номер: 1

кінець

 

Блок try можна розташовувати всередині функції. В цьому випадку при кожному вході у функцію обробник виключної ситуації встановлюється знову. Приведемо наступний приклад.

 

#include <iostream>

using namespace std;

 

void Test(int t)

{

Try

{

if(t) throw t;

}

catch(int i)

{

cout<<"Перехоплена помилка номер: "<<i<<"\n";

}

}

 

void main(){

cout<<"початок\n";

Test(0);

Test(1);

Test(2);

 

cout<<"кінець";

}

 

Результат виконання програми:

 

початок

Перехоплена помилка номер: 1

Перехоплена помилка номер: 2

кінець

 

У даному прикладі оброблено три виключні ситуації. Після виклику кожної виключної ситуації функція повертає своє значення.

Як було розглянуто раніше, з блоком try можна зв'язати більш ніж один блок catch. При цьому кожна інструкція catch призначена для перехоплення свого типу виключної ситуації. В тому випадку якщо виключна ситуація не включає відповідний тип блоку catch, можна скористатися блоком catch(…) в який потрапляють виключення, згенеровані оператором throw, які не потрапили в типізовані блоки catch.

У наступному прикладі перехоплюються три виключні ситуації: одна для цілих чисел, одна для рядка та одна для будь-яких інших типів даних.

 

#include <iostream>

using namespace std;

 

void Test(int t)

{

Try

{

if(t==0) throw t;

else if(t==1)throw "Значення рівне 1";

else throw 25.3;

}

catch(int i)

{

cout<<"Перехоплена помилка номер: "<<i<<"\n";

}

catch(char*s)

{

cout<<"Перехоплено рядок: "<<s<<"\n";

}

catch(...)

{

cout<<"Перехоплено виключення(крім цілого типу та рядку)\n";

}

}

 

void main()

{

cout<<"початок\n";

 

Test(0);

Test(1);

Test(2);

 

cout<<"кінець";

}

 

Після виконання програми побачимо наступний результат: 

початок

Перехоплена помилка номер: 0

Перехоплено рядок: Значення рівне 1

Перехоплено виключення(крім цілого типу та рядку)

кінець

 

Контрольні питання

 

1. Що таке об’єднання?

2. В чому відмінність об’єднань від структур?

3. Розкрийте сутність переліченого типу даних (enum).

4. Наведіть приклад роботи з переліченим типом даних enum.

5. Яким чином можна використовувати бітові поля?

6. Наведіть приклад використання бітових полів.

7. Розкрийте сутність та призначення виключних ситуацій.

8. Яким чином можна згенерувати власну помилку?

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты