Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


The Article
Використовуючи дані таблиці 5.2.10, визначити по підприємству:

1) середньогодинну, середньоденну і середньорічну продуктивність праці; покажіть взаємозв`язок між цими показниками рівня продуктивності праці;

2) на скільки тис. грн. і на скільки процентів змінився випуск товарної продукції в діючих цінах підприємства під впливом змін в рівні продуктивності праці і середньооблікової чисельності робітників;

3) на скільки люд.-дн. і на скільки процентів змінились загальні витрати часу на виробництво продукції під впливом змін в рівні продуктивності праці і виробництві продукції (товарної продукції в фіксованих цінах).

Зробити висновки.

 

 


 

 

Practical Course of English

Одеса 2010


Укладачі:

канд.філол.наук, доцент Мітіна О.М., ст.викл.Драпалюк К.І., ст.викл. Лебединська О.В., викл. Шульгіна Т.Г., викл. Позова Н.П., викл. Ростомова Л.М.

Ухвалено та рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної ради. Пр. № 2 від 04.09.2009

 

Рецензенти:

В.Я. Мізецька, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Одеської національної юридичної академії.

Л. М. Русакова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

іноземних мов ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Практичний курс англійської мови = Practical Course of English: навч. посібн. для курсантів та студентів вищ. навч. закл, які навчаються за спец. «Правознавство»

 

Пропонований посібник складається з 8 розділів та граматичного довідника. Кожний розділ містить базові тексти професійного спрямування, активний вокабулярій, комплекс лексико- граматичних вправ на засвоєння нового матеріалу, вправи комунікативного характеру для розвитку навичок усного мовлення. Граматичний довідник містить правила з граматики відповідно до кожного розділу, а також додаток, короткий словник - прислів’я та приказки .

Навчальний посібник призначено для курсантів та студентів і складено згідно до програм з англійської мови Міністерства науки і освіти України.


ВСТУП

Однією із важливих сторін загального рівня розвитку сучасного працівника є добре володіння ним іноземною мовою. Вивчення іноземної мови є невід’ємним елементом підготовки висококваліфі-кованого спеціаліста, для якого іноземна мова є знаряддям одержання додаткової інформації за фахом і формою спілкування з метою розширення інформації.

Пропонований навчальний посібник призначений для курсантів і студентів майбутніх юристів, які вивчають англійську мову професійного спрямування.

Мета посібника – сформувати у майбутніх правоохоронців навички говоріння, читання та перекладу, сприяти опануванню професійної англійської мови як системи та розширенню знань у курсантів та студентів з фаху на базі англомовних текстів.

Посібник складається з 8 розділів та довідника з граматики до кожного розділу. Кожний розділ містить базовий текст, лексичний коментар та активний вокабулярій, комплекс лексико- граматичних і комунікативних вправ на засвоєння нового матеріалу та розвиток навичок усного мовлення, вправи з граматики та на переклад для закріплення лексичного та граматичного мінімуму.

Укладачі висловлюють щиру подяку рецензентам: професору Мізецькій В.Я, доценту Русаковій Л.М.


ЗМІСТ

Вступ........................................................................................... 3

Unit 1……………………………………………………………5

Text A: About Myself.,Text B: My Study.,Text C: Our University..Grammar: 1 The Verb “to be” in the Present, Past, Future Simple. 2. The Noun.3. The Pronoun.,4. The Article. 5. The Verb “to have” in the Present, Past Simple. 6. Imperative Mood. 7. Possessive Case.8. The Numeral

Unit 2 ………………………………………………………… 19

Text A: Militia of Ukraine.Text B: Ranks of Ukrainian Militia.Text C: Military commands and word expressions.Grammar:1. The Present Simple Tense. 2. The Present Continuous Tense. 3. The Future Simple Tense.

4. Modal Verbs “can”, “may,” “must,” “ ought to,” “should,” “need.”

Unit 3………………………………………………………...36

Text A: Organization of the police service in GB Text B: Police Training in England and Wales.Text C: Police Establishment in the USA.Grammar:1. Past Continuous Tense. 2.. Future Continuous Tense

Unit 4…………………………………………………………46

TextA: Judiсial Professions.Text B: Types of Offences. Text C: Kinds of Сases. Grammar: 1.Participle I, Participle II

Unit 5 …………………………………………………………60

TextA. State Structure of Ukraine.Text B. The Political System of the United Kingdom. Text C. The Political System of the United States of America . Grammar:.1.Past Indefinite Tense. 2. Present Perfect Tense.

Unit 6…………………………………………………………..83

Text A. Law- making in Great Britain. Text B. Law- making Process in the USA. Grammar: 1. Present Perfect Continuous. 2. Past Perfect Continuous.

Unit 7..........................................................................................96

Text A. Description of Wanted..Text B. Interviews. Interrogation..Text C. Crime Scene Search..Grammar:1. Adjective. 2. Word building: compound verbs, compound adverbs. 3. The Complex Sentense..4. Preposition.5. Sequence of Tenses

Unit 8........................................................................................114

Text А: Fingerprints.TextВ: Networking.Text С: Trafficking: Myth or Reality. Grammar:.1. Present, Past, Future Indefinite Pasive Voice. 2. Present, Past Continuous Passive Voice. 3. Present, Past Perfect Passive Voicе

Довідник з граматики............................................................. 139

Додаток ………………...……………………………...… ..198

 


Unit 1

Text A: About Myself.

Text B: My Study.

Text C: Our University.

Grammar:

The Article


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 75; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты