Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ddddddddddddd
векторын және векторлары бойынша жіктеңдер a+3b

векторының бағыттаушы косинустарын табыңыз cosα=2\7, cosβ=3\7, cosλ=6\7

1\xdx

4dx

 

 

Ffff

әсер етуші күш векторының басынан ұшына қарай қозғалған кездегі атқарған жұмысын табыңыз 22

және күштері берілген. Осы күштердің қортынды күші координат басынан нүктесіне орын ауыстырған кездегі атқарған жұмысын табыңыз 2

f(x)=x2; функциялары берілсін. күрделі функциясын құраңыз:x2-2x+1

функциясы берілген. мәнін табыңыз: 3

функциясы берілген. мәнін табыңыз: а2+2

функциялары берілген. мәнін табыңыз:3lg2

функцияның ұмтылғандағы шегі ға тең өрнекті көрсетіңіз: limx-af(x)=b

функциясының үзілісіз нүктесін және осы нүктедегі сол жақ шегінің мәнін табыңыз: x=0, шегі -∞

функциясының үзіліс нүктесін және осы нүктедегі оң жақ шегінің мәнін табыңыз: 2, шегі -∞

функциясы берілсін. мәндерін табыңыз: -2;0;0

функциясы туындысының нүктесіндегі мәнін табыңыз 3√3\4

функциясының туындысының нүктесіндегі мәнін табыңыз -1

функциясының туындысының нүктесіндегі мәнін табыңыз -3\4

функциясының туындысының нүктесіндегі мәнін табыңыз 3\2

функциясының туындысының нүктесіндегі мәнін табыңыз -3

функциясы туындысының нүктесіндегі мәнін табыңыз -3\2

функциясының бірінші ретті туындысының -дегі мәнін табыңыз

функциясының туындысын табыңыз tg(1-x)

функциясы туындысының нүктесіндегі мәнін табыңыз1

функциясының туындысын тауып, өрнегінің мәнін есептеңіз 7

функцияның туындысын табыңыз:3cos3x-5sin5x

функцияның туындысының мәнін есептеңіз: 106

функциясының есептеңіз: 60

функциясының есептеңіз: 12cos3x

функциясының есептеңіз: 1,002

функциясының мәнін табыңыз: 7

функциясының туындысын табыңыз:3x2+4

функциясының табыңыз 4x

функциясының табыңыз: 3x2*sin2x+2x3cos2x

функциясының табыңыз: 11\(3-5x)2

функциясының табыңыз: -25(3-5x)4

функциясының табыңыз: 14(2x+1)6

функциясының табыңыз: 27(9x+5)2

функциясының табыңыз: -15(4-1,5x)9

функциясының табыңыз: -30(6x-1)6

функциясының туындысын табыңыз: cos(x\3-π\2)

функциясының туындысын табыңыз: -24(4x+7)-7

функциясының туындысының мәнін табыңыз: -3√3

функциясының туындысының мәнін табыңыз: -4

функциясының кесіндісіндегі

а) ең үлкен;

б) ең кіші міндерін табыңыз. a)0, б)-2

функциясының кесіндісіндегі

а) ең үлкен;

б) ең кіші міндерін табыңыз. a)0, б)-12

функциясының кесіндісінде ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз:Ymax=57; Ymin=-55

функциясының туындысын табыңыз: -sinx\2

функциясының табыңыз: 2x-3

функциясының табыңыз 3x2+1\2√x

функциясының табыңыз:9x2+5x4

функциясының табыңыз: 12x2+8x3-5x4

функциясының табыңыз:2x+3x2

 

функциясының табыңыз:0

функциясының табыңыз:1\2cos2x

функциясының табыңыз:-1\x2+5

функциясының табыңыз: 3\cos23x

функциясының табыңыз: 8x7-12x3-1

функциясының табыңыз: -1

функциясының табыңыз:1.5

функциясының табыңыз:3

функциясы берілген. -ді табыңыз: -ln10\2

көбейтіндісінің туындысының формуласын көрсет f,g+fg,

туындысының формуласын көрсетіңіз f,(x)±g,(x)

туындысының формуласын көрсетіңіз: f,(x)g(x)-f(x)g,(x)\g2(x)

функциясының табыңыз: sin2x

функциясының табыңыз: 34\(5x+8)2

функциясының табыңыз: 16(2x-7)7

 

 

λ

-ның қандай мәнінде және түзулері перпендикуляр болады λ=±6

-ның қандай мәнінде және жазықтықтары өзара перпендикуляр болады? λ=6

L

-дің қандай мәнінде және түзулері параллель болады? 3\5

-дің қандай мәнінде түзуі мен жазықтығы параллель болады? -2

есептеңіз

табыңыз n

табыңыз 5

табыңыз: 3\4

табыңыз: 7\4

табыңыз: 1

есептеу керек 2

есептеу керек -2\3

1\1+x

-1\x2

ψ

функциясы берілген. мәнін табыңыз 2√х2+1

φ

функциясы берілген. функциясын көрсетіңіз: (3х+5)(х-1)-1

 

анықтауышын есептеңіз: -2

анықтауышын есептеңіз: 14

анықтауышын есептеңіз: 10

анықтауышының элементінің алгебралық толықтауышын есептеңіз:-18

көбейтіндісін есептеңіз: көбейту мүкін емес

-матрицалық теңдеуді шешіңіз:

- теңдеуін шешіңіз:

теңдеуімен берілген қисықты атаңыз гипербола

гиперболасының фокустарының арақашықтығын табыңыздар 10

1) , 2) , 3) функцияларының қайсысы шектелген функция? 3

1) , 2) , 3) функцияларының қайсысы шектелмеген функция болады? 3

1) , 2) , 3) функцияларының қайсысы аралығында өседі? 2

1) , 2) , 3) функцияларының қайсысы аралығында кемиді? 2

1) , 2) , 3) функцияларының қайсысы аралығында тұрақты болады? 1

1) , 2) , 3) , 4) функциялары берілсін. Тақ функцияларды көрсетіңіз:3ж\е4

функциясының табыңыз:-15\(5x+1)4

ex

1-ші текті меншіксіз интеграл

 

 

анықтауышын есепте 6

анықтауышын есептеңіз: 0

анықтауышын есептеңіз: 16

анықтауышының элементінің минорын есептеңіз:

анықтауышының элементінің минорын есептеңіз: 28

көбейтіндісін есептеңіз:

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (2;1;1)

теңдеулер жүйесін шешіңіз(0;0;0)

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (1;0;3)

түзуінің бұрыштық коэффициентін табыңыз k=-2\3

түзуінің теңдеуін кесінділік теңдеу түрінде жазыңыз x\2+y\4=0

жазықтығының теңдеуін кесінділік теңдеу түрінде жазыңыз x\2+y\-4\3+z\4=1

және жазықтықтарының арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз 4\√42

және жазықтықтары мен -ның қандай мәндерінде өзара параллель болады? α=-2, β=1\2

нүктесі арқылы түзуіне параллель өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз 3x+y-3=0

жазықтығының нормаль векторын көрсетіңіз (2,-6,3)

матрицасын табыңыз, мұндағы , …мүмкін емес

 

3

анықтауышын есепте-17

анықтауышын есепте29

анықтауышын есептеңіз: 0

анықтауышының элементінің минорын есептеңіз:

анықтауышының элементінің алгебралық толықтауышын -4

көбейтіндісін есептеңіз:

теңдеуін шешіңіз:

теңдеуін шешіңіз:

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (1;3;2)

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (-1;-1)

-3-xln3

 

анықтауышының элементінің алгебралық толықтауышын -5

есептеңіз:

көбейтіндісін есептеңіз:

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (1;1;2)

анықтауышының элементінің алгебралық толықтауышын есептеңіз: 20

анықтауышын есепте 45

анықтауышын есепте33

көбейтіндісін есептеңіз:

- теңдеуін шешіңіз:

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (1;2)

теңдеулер жүйесін шешіңіз: (0;0;0)

теңдеуін кесінділік түрге келтіріңіз x\4+y\10=1

түзуіне перпендикуляр түзудің бұрыштық коэффициентін табыңыз2\5

түзуіне параллель түзудің бұрыштық коэффициентін табыңыз -5\2

және түзулерінің арасындағы бұрышты табыңыз π\4

және түзулерінің қиылысу нүктесін табыңыз (0,2)

 

 

жазықтығының нормаль векторын көрсетіңіз (7,-9.1)

 

 

анықтауышының элементінің минорын есептеңіз: 0

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 94; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты