Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ттттттттттт
Теңдеуді шешіңіз Ж:2

Теңдеуді шешіңіз Ж:

Теңдеуді шешіңіз Ж:2

Теңдеуді шешіңіз Ж(-4;-1)

Теңдеуді шешіңіз Ж: (-1;4)

Теңдеуді шешіңіз Ж:22

Тетраэдрдің төбелері , , және нүктелерінде орналасқан. Осы тэтраэдрдің көлемін есептеңіз

Түзудің жалпы теңдеуін көрсет Ax+By+C=0

Түзудің кесінділік теңдеуін көрсет x\a+y\b=1

Түзудің параметрлік теңдеуін көрсет

Түзудің канондық теңдеуін көрсет x-x0\m=y-y0\n=z-z0\p

Төмендегі теңдіктердің қайсысы функциясының қандай да бір нүктесіндегі үзіліссіздікті көрсетеді? lim

Туындыны табыңыз: 5\x-2x

Туындысы арқылы функцияның өсу аралығын табыңыз: [-1;∞)

Туындысы арқылы функцияның өсу аралығын табыңыз: (-∞;-1\2)

Туындысы арқылы функцияның өсу аралығын табыңыз: (-∞;∞)

Туындысы арқылы функцияның өсу аралығын табыңыз: [0;∞)

Туындысы арқылы функцияның өсу аралығын табыңыз: (-∞;-1)U[1;∞)

 

У

және түзулерінің перпендикулярлық белгісін көрсет k1k2=1

және түзулерінің параллельдік белгісін көрсет k1=k2

және түзулерінің арасындағы сүйір бұрышты табыңыз 450

параболасының төбесінің координаталарын табыңыз (1;2)

және түзулерінің қиылысу нүктелерінің координаталарын табыңыз (1,5)

және түзулерінің қиылысу нүктелерінің координаталарын табыңыз (2;-1)

функцияның анықталу облысын көрсетіңіз: (-∞;∞)

функциясының анықталу облысын көрсетіңіз:[-1;1]

функцияның анықталу облысын көрсетіңіз:[-3;7]

функциясының үзіліс нүктесін көрсетіңіз: x=0,x=-1

функциясының үзіліс нүктесін табыңыз: х=0

функцияның үзіліс нүктесін және оның типін анықтаңыз: x=-2 π типті үзіліс

функциясының анықталу облысын табыңыз: (-∞;2]U[3;∞)

функциясының үзіліс нүктесін табыңыз x1=2, x2=-2

функциясының үзіліс нүктесін табыңыз:x1=0, x2=-1

функциясының үзіліс нүктесін табыңыз:x1=3, x2=-3

функциясының анықталу облысын табыңыз:2πn-π\2<x<π\2+2πn

функциясының мендер облысын табыңыз: y€(-∞;0)

функциясының периодын табыңыз: T=2π

функциясының анықталу облысын табыңыз: -1≤x≤1

функциясының мәндер облысын табыңыз: 1≤y≤4

функциясының периодын табыңыз:T=3π

функциясының периодын табыңыз: T=2π

функциясының периодын табыңыз: T=π\3

функциясының нүктесiнде туындысы деп нені айтады? f,(x0)=limf(x0+x)-f(x0)\x

функциясының нүктесiнде экстремумы болуы үшiн оның осы нүктедегi туындысы неге тең болады? нөлге тең (f,(x0)=0) н\е болмайды

функциясының туындысын көрсетіңіз: -1\√1-x2

функциясының туындысын көрсетіңіз: -1\1+x2

функциясының туындысының формуласын көрсетіңіз 1\1+x2

функциясының туындысының формуласын көрсетіңіз: 1\√1-x2

функциясының туындысы неге тең? ex

функциясының туындысы неге тең? 1\x

функциясының туындысы неге тең? 1\2√x

туындысы, мұнда с-тұрақты 0

туындысы неге тең? axa-1

туындысы неге тең? axlna

туындысы неге тең? 1\xlna

туындысы неге тең? cosx

туындысы неге тең? -sinx

туындысы неге тең? 1\cos2x

туындысы неге тең? -1\sin2x

функциясының иілу нүктесін табыңыз: (1;2)

функциясының иілу нүктесін табыңыз: (0;0)

функциясының кему аралығын табыңыз: (-∞;0)

функциясының табыңыз: (-1\a)ae-x\a

функциясының туындысы -ті табыңыз: √2-x\√2+x

функциясының табыңыз:-1\2 √16-x2

функциясының табыңыз: ctgx-x\sin2x

функциясының табыңыз: -2xsinx2

функциясының табыңыз: -sin2x

функциясының туындысын табыңыз: 1\x

функциясының кесіндісінде ең үлкен және ең кіші мәнін табыңыз: Ymax=48; Ymin=-6

функциясы берілген. -ді табыңыз: 4

функциясы берілген. - ді табыңыз: 6xcos3x2

функциясының төртінші ретті туындысын табыңыз: 81e3x

функциясының алтыншы ретті туындысын табыңыз 0

функцияның екінші туындысын табыңыз: 2-2x2\(x2+1)2

функцияның туындысын табыңыз: 2xcosx-x2sinx

функцияның туындысын табыңыз 2e2x\cos2e2x

функцияның туындысын табыңыз:ex\√1-e2x

функцияның туындысын табыңыз: 1\1+x*1\2√x

функцияның туындысын табыңыз: 8(2x+1)3

функцияның туындысын табыңыз: 5\7*1\x2\7+8\x5

функцияның туындысын табыңыз: -ln2*2cos2x*sin2x

функцияның туындысын табыңыз: xx(lnx+1)

функцияның туындысын табыңыз: 2x2x(lnx+1)

функцияның иілу нүктесін көрсетіңіз: (4;0)

функцияның туындысын табыңыз: 2(2x3+3x-1)

функцияның туындысын табыңыз: ctgx

функцияның туындысын табыңыз: x1\x-2(1-lnx)

функцияның үшінші ретті дифференциалын ( ) табыңыз: -4sin2x(dx)3

функцияның үшінші ретті дифференциалын ( ) табыңыз: 24x(dx)3

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданы былай есептелінеді:

 

қисығын ( ) өсімен айналдырғаннан пайда болған дененіің көлемі былай есептелінеді

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек 1\3

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек 1\4

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есеп 8\3

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын теу керек

, , сызықтарымен қоршалған жазық фигураның ауданын есептеу керек 8√2\3


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 100; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты