Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРекомендовані таблиці до пункту 2.2 та 2.3
Читайте также:
  1. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  2. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  3. Види вправ із синтаксису й пунктуації
  4. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  5. К пункту 1.1
  6. К пункту 2.2.
  7. К пункту 2.3.
  8. Коефіцієнти, що характеризують народногосподарське значення населеного пункту
  9. О НАЗНАЧЕНИИ И ПРИНЦИПАХ ПУНКТУАЦИИ
  10. Операція заперечення над висловленнями та предикатами. Таблиці істинності. Основні властивості (закони) операції заперечення.

Таблиця 12

Динаміка виробництва продукції на підприємстві

Види продукції 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р. у % до 20__р.
         
         

 

Таблиця 13

Динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур на підприємстві

Культури 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р. у % до 20__р.
         
         

 

 

Таблиця 14

Структура посівних площ під сільськогосподарськими культурами

Культури 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р. у % до 20__р.
га % га % га %  
               
               

 

 

Таблиця 15

Динаміка площ і урожайності основних сільськогосподарських культ

Культури 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р. у % до 20__р.
площа, га урожайність, ц / га площа, га урожайність, ц / га площа, га урожайність, ц / га площа, га урожайність, ц / га
                 
                 
                     

 

 

Таблиця 16

Склад прибутку підприємства, тис. грн.

Показники 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р. у % до 20__р.
Прибуток від реалізації продукції (робіт та послуг)        
Інші операційні доходи        
Адміністративні витрати        
Витрати на збут        
Прибуток від іншої операційної діяльності        
Прибуток від фінансових операцій та іншої звичайної діяльності        
Прибуток від надзвичайних подій        
Прибуток підприємства        

  

Таблиця 17

Середньомісячний рівень заробітної плати на підприємстві, грн.

Групи персоналу 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р. у % до 20__р.
Постійний персонал        
Тимчасовий і сезонний персонал        
Робітники        
Керівники, спеціалісти і службовці        
Всього по підприємству        

 

Таблиця 18

Фонд оплати праці на підприємстві

Показники 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р. у % до 20__р.
Фонд оплати праці всіх працівників, тис. грн.        
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.        
в т.ч. фонд основної заробітної плати        
фонд додаткової заробітної плати        
з нього: - надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів        
- премії за виробничі результати        
- інше        
Натуральна оплата праці штатних працівників, тис. грн.        
Сума заборгованості із виплати заробітної плати (на кінець року), всього, тис. грн.        
із неї: утворено в попередні роки (до 1 січня звітного року)        
штатним працівникам        

 
Таблиця 19

Рух робочої сили на підприємстві

Показники 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р. у % до 20__р.
Прийнято працівників за рік, чол.        
Вибуло працівників за рік, всього чол.        
З них: з причин скорочення штатів        
за власним бажанням, звільнено за прогул та ін. порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді        
Плинність персоналу (коефіцієнт плинності)        
Стабільність персоналу        
Рівень дисципліни персоналу        
Коефіцієнт вибуття        
Коефіцієнт найму        

 Таблиця 20

Використання фонду робочого часу

Показники 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р.у % до 20__р.
Фонд робочого часу, всього, люд-год.        
Відпрацьовано всього, люд-год.        
Не відпрацьовано, всього, люд-год.        
в т.ч. щорічні відпустки        
тимчасова непрацездатність        
навчальні відпустки та інші неявки передбачені законодавством        
неявки з дозволу адміністрації        
відпустки за ініціативою адміністрації        
інше        
Максимальний можливий фонд робочого часу, люд-год.        
Максимально можлива кількість робочих годин за рік        
Відпрацьовано одним робітником, годин        
Коефіцієнт використання календарного фонду        
Коефіцієнт використання максимально-можливого фонду робочого часу        

 

 

Таблиця 21

Витрати на виробництво і собівартість 1ц продукції аграрного підприємства

Види продукції 200__р. 20__р. 20__р. у % до 20__. р.
Вироблено продукції, ц Витрати виробництва, т. грн. Собівартість 1ц продукції, грн. Вироблено продукції, ц Витрати виробництва, т. грн. Собівартість 1ц продукції, грн. Витрати виробництва Собівартість 1ц. продукції
Зернові і зернобобові, всього                
у тому числі:                
- озимі зернові                
- ярові зернові                
- зернобобові                
Кукурудза на зерно                
Цукрові буряки                
Соняшник                
Картопля                
Овочі                
Баштанні                
Плоди                
Кормові коренеплоди                
Багаторічні трави                
Однорічні трави                
Кукурудза на силос, зелений корм                
Молоко                
Приріст: ВРХ                
живої ваги свиней                
живої ваги овець                
живої ваги птиці                

 

 


Таблиця 22

Витрати на виробництво і собівартість одиниці продукції на підприємстві

Види продукції 20__р. 20__р. 20__р. у % до 20__р.
Вироблено продукції, ц Витрати виробництва, т. грн. Собівартість 1ц продукції, грн. Вироблено продукції, ц Витрати виробництва, т. грн. Собівартість 1ц продукції, грн. Витрати виробництва Собівартість 1ц. продукції
.....                
....                

 

 

Таблиця 23

Виробнича та комерційна собівартість продукції на підприємстві

Показники Основні види продукції
200__р. 20__р. 20__р.
           
Вироблено продукції, ц            
Виробничі витрати, тис. грн.            
Виробнича собівартість одиниці. продукції, грн.            
Реалізовано продукції, ц.            
Затрати на виробництво і реалізацію продукції, тис. грн.            
Повна собівартість одиниці. продукції, грн.            
Комерційні затрати на одиницю, грн.            
Комерційні затрати в % до собівартості            

 

 

Таблиця 24

Структура основних витрат на виробництво продукції в аграрному підприємстві

Статті витрат 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р.у % до 20__р.
Сума витрат, тис. грн. Структура, % Сума витрат, тис. грн. Структура, % Сума витрат, тис. грн. Структура, % Сума витрат, тис. грн. Структура, %
Витрати на оплату праці                
Відрахування на соціальні заходи                
Матеріальні затрати                
у тому числі: насіння та садивний матеріал                
корми                
інша продукція сільського господарства (гній, підстилка, яйця для інкубації)                
мінеральні добрива                
нафтопродукти                
електроенергія                
паливо                
запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту                
оплата послуг і робіт                
Амортизація основних засобів                
Інші витрати (включаючи плату за оренду)                
у т.ч. орендна плата за:                
земельні частки (паї)                
майнові паї                
Всього витрат        

 

Таблиця 25

Структура основних витрат на виробництво продукції на підприємстві

Статті витрат 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р.у % до 20__р.
Сума витрат, тис. грн. Структура, % Сума витрат, тис. грн. Структура, % Сума витрат, тис. грн. Структура, % Сума витрат, тис. грн. Структура, %
.....                
.....                
Всього витрат        

 

Таблиця 26

Рівень і структура собівартості 1ц. окремого виду продукції в аграрному підприємстві

Статті витрат 20__р. 20__р. 20__р. 20__р.у % до 20__р.
Собівар-тість 1ц., грн. % Собівар-тість 1ц., грн. % Собівар-тість 1ц., грн. %
Затрати на оплату праці з нарахуваннями              
Паливо та мастильні матеріали              
Насіння і садивний матеріал              
Добрива              
Засоби захисту рослин              
Роботи і послуги              
Витрати на ремонт необоротних активів              
Інші витрати на утримання основних засобів              
Інші витрати              
Загально-виробничі витрати              
Всього витрат        

 


Таблиця 27

Рівень і структура собівартості одиниці продукції на підприємстві

Статті витрат 20­__р. 20__р. 20__р. 20__р.у % до 20__р.
Собівар-тість 1ц., грн. % Собівар-тість 1ц., грн. % Собівар-тість 1ц., грн. %
....              
.....              
Всього витрат        

Таблиця 28


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты