Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика виконання курсової роботи
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  5. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  6. Апаратні засоби роботи з відео
  7. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  8. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  9. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  10. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств

Курсова робота виконується студентом самостійно. У курсовій роботі потрібно провести аналіз досліджуваної теми через самостійне вивчення і систематизацію літературних джерел. Також викласти матеріали проведеного аналізу господарської діяльності підприємства за останні 3 роки, обґрунтувати економіко-організаційні заходи, спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, зробити вис­новки і подати пропозиції на перспективу.

Процес виконання курсової роботи повинен розпочинатись складанням бібліографії з обраної теми роботи. Для складання бібліографії, підбору необхідних книжок і статей необхідно використовувати систематичні та предметні каталоги у бібліотеках, а також огляди змісту економічних журналів та тижневиків, які друкуються в останньому номері журналу за кожен рік.

Починаючи роботу над темою, складання бібліографії краще проводити з праць, надрукованих у поточному році, поступово переходячи до творів, надрукованих у попередні роки. Такий порядок звільняє від дублювання запису робіт з однієї й тієї ж проблеми та полегшує вивчення питань теми з урахуванням вимог сучасності.

Однією з форм роботи над літературними джерелами є збір та обробка фактичних та статистичних даних, які є основою органічного зв’язку теорії та практики. При цьому треба не лише відбирати цифри й факти, але й узагальнювати дані різних джерел, порівнювати їх та аналізувати. Особлива ретельність потрібна під час аналізу даних установ, господарських організацій та підприємств. Цифровий матеріал, який використовується в роботі, повинен бути співставним. Тому під час збору та обробки статистичних матеріалів треба користуватися підручниками з економічної статистики, в яких показана методика розрахунку статистичних показників. Зібраний матеріал треба згрупувати і, якщо можливо, скласти таблиці. Таблиці повинні бути не громіздкими, а зручними та зрозумілими для огляду та аналізу. Поряд з таблицями пропонується використовувати графіки, діаграми та схеми, що дозволяють більш точно ілюструвати процеси та закономірності, які розглядаються в роботі.

Робота, що не містить в собі таблиць, схем, діаграм, графіків та інших статистичних та фактичних матеріалів до захисту не допускається. Не слід зловживати табличними даними, їх можна заміняти графіками, діаграмами тощо. Всі статистичні дані, наведені в курсовій роботі, мають бути проаналізовані студентом.Після ретельного вивчення літературних джерел та фактичних даних, можливого коригування плану, необхідно приступити до написання тексту курсової роботи. Її якість оцінюється, перш за все, по тому, наскільки самостійно, вірно, глибоко та всебічно розглянуті основні питання теми.

Текст курсової роботи повинен бути чітко розподілений за питаннями плану, інакше неминучі повтори одного й того ж матеріалу у різних місцях роботи або проблеми в висвітлені окремих питань. Кожному питанню плану повинен відповідати розділ тексту курсової роботи під такою ж назвою.Назва розділу чи підрозділу не може бути аналогічною з темою курсової роботи.

Текст курсової роботи має бути відредагований, без граматичних помилок. Треба уникати багатослів’я, емоційних виразів, використання зайвих слів та переказ від першої особи. Весь текст курсової роботи треба висловлювати своїми словами. Повне копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз з наявних економічних публікацій не дозволяється. При використанні цитат окремих авторів, а також статистичних та фактичних матеріалів, треба робити посилання на літературні джерела, зазначаючи у квадратних дужках номер, під яким знаходиться це джерело у списку використаних джерел, і після коми вказати сторінку.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты