Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникауранның радиоактивті ыдырауында 3 рет және 2 рет -бөлшектер шығарылуы нәтижесінде пайда болатын ядроның массалық саны:226
Читайте также:
  1. B) цемент, асбест және су
  2. IX-тарау. Радиоактивті ластанудың көздері
  3. VIII.-тарау. ҚР «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Заңы
  4. Ақпарат жүйелерін жобалау әдістері және технологиясы.
  5. Ақпарат тарату және зат пен энершия айналымы заңдылықтары
  6. А) құжатқа көрсетілген жолдар және бағандар санымен кесте қойылады
  7. А) - функциялары аралығында сызықты тәуелсіз және олардың әрқайсысы көрсетілген біртекті теңдеудің шешімдері
  8. Адам іс әрекетінің нәтижесі шаңнан болатын әртүрлі пневмокониоз аруларын талдаңыз
  9. Адамның шаруашылық әрекеті нәтижесінде жер беті және жер асты сулардың ластануы.
  10. Аз метражды (А) және толық метражды (В) пәтерлер ауданының жоғарғы шегі

уранның радиоактивті ыдырауында 3 рет және 2 рет -бөлшектер шығарылуы нәтижесінде пайда болатын ядроның массалық саны: 226

Ұзындығы 10см өзекше заряды 1мКл. Өзекшедегі зарядтың сызықтық тығыздығы қандай:10 Кл/м.

Ұзындығы 30 см математикалық маятниктің амплитудасы 0,09м-ден 0,01м дейін төмендесе оның тербеліс периоды қандайӨзгермейді

Ұшақ 216км/сағ.жылдамдықпен ұшып, 20с бойы 9м/с2 үдеумен қозғала бастайды. Бір қалыпты үдемелі қозғалыс кезінде самолет қандай ара қашықтыққа ұшады және қандай жылдамдыққа ие болады?3000м;240м/с

Ұшу жылдамдығы 2340 км/сағ болғанда дыбыс жылдамдығынан жоғары ұшатын ұшақтың тарту күші 220 кН тең осындай ұшу режиміне сәйкес ұшақ двигательдерінің қуатын табыңдар:N=143 · 10 6Вт;

Фазалық және топтық жылдамдық арасындағы байланысты көрсетіңіз?

Фазалық өзгерістердің негізгі түрлері Бірінші және екінші текті фазалық өзгерістер

Ферма принципіне жататын зандар : Жарықтың шағылу және сыну заңдары

Ферма принципіне жататын зандарЖарықтың шағылу және сыну заңдары

Ферромагниттік күй жойылатын температура қалай аталады?Кюри температурасы

Фокус аралығы 20 см жинағыш линзаның оптикалық күшінің абсолют мәні неге тең болады?5 дптр

Фокус аралығы 20 см жинағыш линзаның оптикалық күшінің абсолют мәні неге тең болады?5 дптр

Фотонға қандай қасиет тән емес?:тыныштық массасы нольге тең емес, электр заряды бар

Фотонға қандай қасиет тән емес?тыныштық массасы нольге тең емес, электр заряды бар

Фотонның массасы қай формула бойынша анықталады?Фотонның массасы қай формула бойынша анықталады?:

Фотонның массасын келесі формула бойынша есептеуге болады:

Фотонның массасын келесі формула бойынша есептеуге болады:

Френель дифракциясының байқалуы? егер жарық дифракцияланатын бөгет жарық көзі мен бақылау нүктесіне жақын болса немесе ол бұлардың біреуінен онша алыс болмаған жағдайда

Френельдің k-зонасының ішкі шекарасының радиусы неге тең? =

Френельдің зоналар теориясына байланысты дұрыс тұжырымды көрсетіңіз :егер саңылаудан өткен екі шеткі сәуленің жол айырмасы жұп жарты толқындар ұзындығына тең болса, дифракциялық жарық сәулелері бірін-бірі әлсіретеді, ал егер сол жолдар айырмасы тақ жарты толқындар ұзындығына тең болса дифракцияланған жарық сәулелері бірін-бірі күшейтеді

Фурье заңы:

Х пен У осьтеріндегі проекциялары Vx=4м/c, Vy=3м/с болатын жылдамдықтың модулін тап.5м/сЦентрге тартқыш үдеу еркін түсу үдеуіне тең болу үшін, автомобиль радиусы 40м болатын дөңес көпірдің ортасынан қандай жылдамдықпен өтуі тиіс20м/с

Цилиндр тәрізді конденсатордың электр сиымдылығының өрнегіС =

Шағылған жарықтағы Нютонның жарық сақинасының радиусы?? rk= ;.

Шағылған және түскен сәулелер арасындағы бұрыш -қа тең болу үшін сәуле жазық айнаға қандай бұрышпен түсуі тиіс?

Шағылған сәуле түсетін сәулемен 50° бұрыш жасау үшін жарық сәулесінің түсу бұрышы қандай болу керек?25°.

Шағылған сәуле түсетін сәулемен 50° бұрыш жасау үшін жарық сәулесінің түсу бұрышы қандай болу керек?:25°.

Шамасы 2 Кл тең зарядты өрiстiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне тасымалдаған кездегi 8 Дж тең жұмыс жасалынды. Өрiстiң екi нүктесiнiң арасындағы потенциалдар айырмасы неге тең?4 В

Шексiз ұзын соленоидтың өрiсiнде жатқан нүктенiң магнит индукциясы қандай шамаға байланысты өзгередi?Магнит тұрақтысы

Шкив 3 минут ішінде 300 айналым жасайды. Шкивтің белгілі бір нүктесінің айналу периодын табыңдар:0,6с;Ыдыраған ядролар санының уақытқатәуелдiлігi

Ыдыраған ядролар санының уақытқа тәуелдiлігi :

Ыдыстағы сұйық деңгейінің биіктігі қабырғасындағы тесіктен 1,5м жоғары болғандағы тесіктен шыққан сұйық ағынының жылдамдығын анықтау керек5,42 м/с

Э.Қ.К-і 1,5 В элементтен шам қоректенгенде тізбектегі ток күші 0,6 А тең болды.1 мин уақыттағы элементтегі сыртқы күштің жұмысы қандай?54Дж

Эйнштейн температурасының өрнегі:

ЭҚК 8 В, iшкi кедергiсi 2Ом тiзбектегi қысқаша тiзбектеу тогы неге тең?4 А

Электр қозғаушы күштің лездік мәні өрнегімен берілген. Тербеліс периодын (секундпен) табыңыз:0,0025

Электр өрiстiң потенциалдар айырмасы 8 В тең екi нүктесiнiң арасында зарядты тасымалдаған кезде жасалған жұмыс 32 Дж тең болғандағы зарядтың шамасы неге тең болады?4 Кл

Электр өрісінде сәуленің қосарланып сынуын бірінші рет ашқан ғалым? Д. Керр

Электролиз үшiн Фарадей заңының өрнегi:?

Электромагниттік толқынның диэлектрик ортада таралу жылдамдығы неге тең??

Электрон магнит өрісінің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып енген. Электронның магнит өрісіндегі қозғалысы қандай сипатта болады?Шеңбер бойымен

Электрон магнит өрісінің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып енген. Электронның магнит өрісіндегі қозғалысы қандай сипатта болады:Шеңбер бойымен

Электрон-вольт тең

Электрон-вольт тең:

Электрондар жарық жылдамдығынан үлкен жылдамдықпен қозғалғанда жарық шығады. Бұл жарық және осы құбылыс қалай аталады?Черенков жарығы, Вавилов-Черенков эффектісі

Электронның тыныштық энергиясын МэВ-та анықта:0,51 МэВ

Электронның тыныштық энергиясын МэВ-та анықта 0,51 МэВ

Энергиядененің жұмыс істеу қабілетін сипаттайтан шама

Энергиясы 4 эВ фотондар ағынымен ұзақ уақыт жарықтандырғанда металл пластинадан электрондардың шығу жұмысы 1,6 эВ болса, пластинаның потенциалдың қандай шамасына дейін зарядтауға болады?2,4 В

Энергиясы 4 эВ фотондар ағынымен ұзақ уақыт жарықтандырғанда металл пластинадан электрондардың шығу жұмысы 1,6 эВ болса, пластинаның потенциалдың қандай шамасына дейін зарядтауға болады?:2,4 В

Энергиясы Е фотонның жиілігі неге тең?

Энергиясы Е фотонның жиілігі неге тең?:

Энергиясы оң ядролық реакцияларды келесi түрде айтамыз: экзотермиялық

Энергиясы оң ядролық реакцияларды келесi түрде айтамызэкзотермиялық

Энтальпияны есептеу формуласы:dU=TdS-PdV

Энтропия өзгерісінің формуласын көрсет

Юнг модулінің өлшем бірлігіПаскаль

Ядро неден тұрадыпротоннан және нейтроннан

Ядро неден тұрады:протоннан және нейтроннан

Ядролық күштер келесi ерекшелiктермен сипатталадықысқа әсерлесу

Ядролық күштер келесi ерекшелiктермен сипатталады: қысқа әсерлесу

Ядроның заряды былай анықталадыпротондардың зарядтарымен

Ядроның заряды былай анықталады: протондардың зарядтарымен

Ядроның сипаттамасы болып: 1,2,3,4,5

Ядроның сипаттамасы болып: 1,2,3,4,5

Ядроның толық байланыс энергиясы деп ядроны келесi бөлшектерге бөлгенде кететiнэнергиянуклондар

Ядроның толық байланыс энергиясы деп ядроны келесi бөлшектерге бөлгенде кететiн энергия:нуклондар


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 53; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты