Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пәннің қысқаша сипаттамасы
Ұсынылып отырған «Биологиялық экология» курсы экология мамандығы бойынша білім беруге арналып унификацияланған және онда келтірілген оқыту материалдарының көлімі Қазақстан Республикасынын жоғары оқу орындарында осы мамандық бойынша білім берудің негізін құрайды.

Курс компоненттері

Тәжірибелік сабақ мазмұны

Тақырып

Экологиялық білімдердің қалыптасу тарихы. Климат-жердегі негізгі экожүйелерді қалыптастырудағы басты фактор.

Тақырып

Атмосфераның газдық құрамы және қазіргі атмосфераны қалыптастырудағы тірі организмдердің ролі. Атмосферадағы ластаушы заттардың РШК. Ластаушы заттардың классификациясы, сипаттамалары.

Тақырып

Атмосфералық ауаның ластану себептері. Дара организмдер экологиясы. Популяциялардың құрылымы мен динамикасы. Экожүйелердің құрылымы мен динамикасы.

Тақырып

Биосфераның біртұтастығы және орнықтылығы. Табиғат ресурстары және табиғатты ұтымды пайдалану. Жердің және Қазақстан Республикасының су ресурстары. Сумен қамтамасыз ету және суды тұтыну, классификациясы, түрлері. Судағы ластаушы заттардың РШК. Табиғи ортаның әлемдік ластануы.

Тақырып

Табиғи ортаның әлемдік деңгейдегі ластануы, себептері мен зардаптары. Қазақстанның экологиялық проблемалары. Әлеуметтік-экономикалық дағдарыс және экожүйелер мен қоғамның орнықты дамуы. БҰҰ қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы.

Тақырып

ҚР табиғат қорғауға қатысты заңнамалары. (Қазақстан Республикасының «Қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы» Заңы, 1997; «Эколгиялық сараптама туралы» Заңы 1997; Қазақстан Республикасының «Ерекше қорғалатын табиғи территориялар туралы» Заңы, 1997 және т.б.)

Тақырып

Өндірістік мекеменің экологиялық паспортын жасау. Адам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастар. Қазақстанның климаттық аймақтары және экожүйелердің типтері. Ерекше қорғалатын табиғи территориялар. Қоршаған ортаға көрсетілетін ықпалды бағалау критерийлері. Антропогендік әрекет және биосфераның орнықтылығы.

Тақырып

Адамның экологиялық мүдделерін құқықтық қорғау. Табиғи ортаның ахуалын тіркеудің автоматтандырылған жүйесі және ақпараттық бақылау жүйелері.

Тақырып

Қоршаған ортаны қадағалау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Экологиялық білім беруде қолданылатын негізгі принциптер мен әдістер.

Тақырып 10

Этика және эстетика проблемалары. Экологиялық білім беруге қатысты бағдарламалары және Халықаралық ынтымақтастық.

Әдебиет:[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Зертханалық сабақтарының мазмұны

Тақырып 1

Экологиялық білімдердің қалыптасу тарихы. Климат-жердегі негізгі экожүйелерді қалыптастырудағы басты фактор.

Тақырып 2

Атмосфераның газдық құрамы. Атмосферадағы ластаушы заттардың РШК. Ластаушы заттардың классификациясы.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 107; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты