Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар
Пән оқу студенттер білу керек:

биологиядағы ұғымдарды экологияда пайдалана білу.

-экологияның негізгі заңдарын.

-биологиялық және экологиялық міндеттерді шешудегі іргелі негіздерді қолдануды.

курсты игеру барысында студенттер істей білугетиіс:

биологиялық және экологиялық мәселелерді және ондағы процестерді зерттеуде жаңа әдістерді пайдалану.

биологиялық және экологиялық жағдайды бағалауды.

биологиялық қоректі тізбекті, экологиялық қоректі тізбекпен ұштастырып, қолдануды.

5 Пререквизиттер Қоршаған орта туралы ілім, Геоэкология, Өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдер әлемінің әралуандылығы, экологиялық білім және әлемтану.

6 Постреквизиттер қоршаған орта мониторингі, әлемдік экология, радиациялық экология негізі.

Тақырыптық жоспар

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырып атауы Сағат саны
Дәріс Тәж Зерт СӨЖ
Кіріспе. Экология пәндердің осы күнгі классификациясы. 4,5      
Экологиялық білімдердің қалыптасу тарихы. Климат-жердегі негізгі экожүйелерді қалыптастырудағы басты фактор.   0,5
Биоэкология негіздері. Организм және орта. Орта факторлары және олардың классификациясы. 4,5      
Атмосфераның газдық құрамы. Атмосферадағы ластаушы заттардың РШК. Ластаушы заттардың классификациясы.   0,5
Популяциялық экология. Популяция туралы түсінік. 4,5      
Атмосфералық ауаның ластану себептері. Дара организмдер экологиясы. Популяциялардың құрылымы мен динамикасы. Экожүйелердің құрылымы мен динамикасы.  

Тақырып

Адамның экологиялық мүдделерін құқықтық қорғау. Табиғи ортаның ахуалын тіркеудің автоматтандырылған жүйесі және ақпараттық бақылау жүйелері.

Тақырып

Қоршаған ортаны қадағалау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Экологиялық білім беруде қолданылатын негізгі принциптер мен әдістер.

Тақырып 10

Этика және эстетика проблемалары. Экологиялық білім беруге қатысты бағдарламалары және Халықаралық ынтымақтастық.

Әдебиет:[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Зертханалық сабақтарының мазмұны

Тақырып 1

Экологиялық білімдердің қалыптасу тарихы. Климат-жердегі негізгі экожүйелерді қалыптастырудағы басты фактор.

Тақырып 2

Атмосфераның газдық құрамы. Атмосферадағы ластаушы заттардың РШК. Ластаушы заттардың классификациясы.

Тақырып 3

Атмосфералық ауаның ластану себептері. Дара организмдер экологиясы. Популяциялардың құрылымы мен динамикасы. Экожүйелердің құрылымы мен динамикасы.

Тақырып 4

Биосфераның біртұтастығы және орнықтылығы. Табиғат ресурстары және табиғатты ұтымды пайдалану. Сумен қамтамасыз ету. Табиғи ортаның әлемдік ластануы.

Тақырып 5

Қазақстанның экологиялық проблемалары. Әлеуметтік-экономикалық дағдарыс. БҰҰ қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 97; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты