Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтатево-віковий склад населення
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на трудові права громадян і здоров’я населення
  2. Активізація революційно – визвольної боротьби на Україні у складі двох імперій.
  3. Аналитический учет материалов на складе и в бухгалтерии
  4. Атмосфера. ЇЇ хімічний склад та будова
  5. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  6. Буквоскладальний синтетичний метод
  7. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  8. Види складів адміністративних правопорушень
  9. Вимоги до особового складу, який обслуговує електроустановки
  10. Випадкова складова економетричної моделі

Статево-віковий склад населення країни - результат дії багатьох факторів, як демографічних (народжуваності, смертності, міграційних процесів), так і тих, що на них впливають - історичних та соціально-економічних. В свою чергу, зміни у статево-віковому складі населення спричиняють зміни у природному та міграційному русі населення, впливають на процеси подальшого відтворення населення. Тому статево-віковий склад не лише відбиває процеси відтворення населення в минулих періодах, а й становить основу для оцінки перспектив подальшого відтворення. Для наочності уявлень про віковий і статевий склад населення у світі достатньо розглянути і проаналізувати статево-вікову піраміду двох країн, які мають добре виражені ознаки першого (високо розвину такраїна) та другого (країна, щорозвивається) типу відтворення населення. Їхнє порівняння дозволяє встановити істотні відмінності, що зумовлені відмінностями у природному русі населення.Піраміди традиційно розглядають знизу в гору. У країнах з другим типом відтворення, основа піраміди (кількість дітей) є дуже широкою, а у країнах з першим типом відтворення вона звужена порівняно до старших поколінь. Тобто ця та середня частини пірамід чітко відображають тенденції у народжуваності: в одному випадку збільшення числа народжених, в іншому — зменшення. Частка дітей і підлітків (осібвіком до 15 років) у країнах Азії, Латинської Америки зазвичай перевищує 30 %, а в Африці в цілому становить 43 %.Ширина верхньої частини пірамід залежить, передусім, від величини середньої тривалості життя у конкретній державі. Оскільки в розвинутих країнах з першим типом відтворення вона значно вища, то чисельними є вікові групи старшого віку (понад 65 років). Їх нячастка в окремих європейських країнах (Італії, Греції, Швеції) становить близько 18 % (Монако — 23 %). У країнах, що розвиваються, питома вага людей старшого віку складає всього 5 % (Замбія, Судан, Нігер, Уганда та ін.— 2 %). Для більшої наочності можна порівняти- й очікувану середню тривалість життя у них. У Яионщ Сан-Маріно, Швейцарії вона, за даними 2004 р., становила 81 рік, в Андоррі — 84, в африканських (Мозамбіку, Малаві) — 37,5, а Замбії — 37 років. Зниження народжуваності завжди призводить до старіння нації, тобто збільшення частки населення старшого віку. Це стало характерним для багатьох європейських країн. Права і ліва сторонни статево-вікової піраміди відображають співвідношення чоловіків і жінок у різних вікових групах. Чоловіків у світі трохи більше, ніж жінок (за даними 2005 р. на 44 млн). Однак кількість держав, в яких переважає населення жіночої статі, є більшою (понад 100). Передусім, це всі високорозвинуті країни, а також всі інші європейські країни. І хоча у середньому хлопчиківна роджується більше, ніж дівчаток, але надалі їхні частки приблизно вирівнюються, а в старших вікових группах спостерігається й помітне переважання жінок. Це зумовлено тим, що різною є середня тривалість життя: у жінок вища, ніж у чоловіків. Статевий склад. На формування статевого складу населення впливають, насам перед, біологічні чинники. Згідно з біологічними законами на 100 дівчаток народжується 103-107 хлопчиків. Тому у віковій категорії до 15 років переважають хлопчики. Показник смертності серед чоловіків вищий, що пояснюється біологічними особливостями їхнього організму, а також участю у військових конфліктах, більшою зайнятістю важкою фізичною працею, більшою активністю у міграційних процесах. Тому приблизно до 20-25 років чисельність жінок і чоловіків вирівнюється, а потім чисельна перевага знаходиться на боці жінок.Віковий склад.Тип відтворення населення визначає його віковий склад. Виділяють три вікові групи населення: діти (молодші 15 років), працездатні, або дорослі (15-65 років), і люди похилого віку (старші 65 років). В цілому для світу частка дітей становить 31 %, працездатних – 62,2 %, людей похилого віку – 6,8 %. У країнах, що розвиваються, при ІІ типі відтворення населення – розширеному, спостерігається велика частка дітей (35-40 %) і дуже мала частка людей похилого віку (5-10 %). У розвинутих країнах переважає працездатне населення (більше 60 %) і люди похилого віку (18-20 %), що пояснюється простим або навіть звуженим відтворенням населення (І тип відтворення).

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты