Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРежим відтворення населення: суть та види
Читайте также:
  1. III-яя глава: Режим, применяемый к почетным консульским должностным лицам и консульским учреждениям, возглавляемым такими должностными лицами.
  2. MS Access. Это поле в режиме конструктора необходимо для ограничения действий пользователя, когда это необходимо.
  3. Автоматическое регулирование температурного режима
  4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В БЛОЧНЫХ ТЕПЛИЦАХ
  5. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  6. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  7. Авторитарные режимы.
  8. Авторитарный политический режим
  9. Авторитарный политический режим
  10. Авторитарный режим

Типи відтворення населення

1. Архитип, або первісний тип відтворення населення, характеризується високою неконтрольованою народжуваністю і високою смертністю. Властивий докласовому суспільству, відтворення залежить від стану екосистем, де відбувається його життєдіяльність.

2. Традиційний –(доіндустріальний) тип відтворення – підвищення народжуваності, зменьшення смертності, збільшення населення. Характерний для пануючого сільського господарства в економіці. Люди потерпають від стихійних сил природи, епідемій, голоду, війн.

3. Сучасний тип - низька контрольована народжуваність, подолання епідемій, низька смертність. Наявність великої народжуваності у країнах Азії, Африки, Латинської Америки при відносно низькому рівні смертності, з поліпшенням харчування призвело до демографічного вибуху.

Демографічні процеси в світі визначають країни Азії, Африки, Латинської Америки.

Зараз > 6 млрд.чол. в 2020р. – 8 млрд.чол за даними Бюро переписів США.

Відтворення називається простим, коли на зміну поколінню батьків приходить рівне за чисельністю покоління дітей; розширене відтворення характеризується переважанням чисельності дітей над чисельністю батьків, а звужене – навпаки, меньшою чисельністю покоління дітей порівняно з поколінням батьків. Ці режими відтворення знаходять численне вираження у відповідних коефіціентах.

Із змісту режиму відтворення зрозуміло, що його чисельний показник має грунтуватися на рівні народжуваності: чи достатньо народжується дітей, щоб повністю замінити покоління батьків. Теоретично, для повної заміни покоління в кожної подружньої пари має бути не меньше двох дітей. Проте якщо врахувати, що не все населення вступає до шлюбу і не всі діти доживають до того віку, коли самі стануть батьками, для зміни покоління треба більше двох дітей на подружню пару. З метою спрощення розрахунку коефіціент відтворення (заміщення покоління) розраховують для жіночого населення. Таким чином, він демонструє скільки дівчат в середньому за своє життя народжує жінка. Показник цього називається брутто-коефіціентом відтворення населення. Проте цей коефіціент не відображує реального заміщення материнського покоління дочірнім, тому що не всі дівчатка доживають до дорослого віку. Покоління вважається заміщеним, якщо діти доживають до дітородного віку. Отже, для більш точного визначення ступеня заміни покоління застосовують нетто-коефіціент відтворення, який показує, скільки дівчат, народжених в середньому однією жінкою доживе до того віку, в якому була жінка під час народження дівчини. Якщо коефіціент меньший за одиницю, то відтворення є звуженим, якщо більший – розширенним, якщо дорівнює одиниці – простим. Коефіціенти відтворення населення можна розрахувати як для реального, так і для умовного покоління. У практиці демографічного аналізу найчастіше використовується нетто-коефіціент відтворення нового покоління. Реально населення може продовжувати зростати, навіть якщо нетто-коефіціент є меньшим за одиницю. Зростання в такому разі відбувається за рахунок великої частки населення дітородного віку. Але якщо звужене відтворення зберігається протягом тривалого часу, врешті-решт настає момент, коли смерті переважають над народженнями, і населення починає зменьшуватися (якщо відсутній приплив іззовні). Саме такий приклад продемонструвала Україна, де від часу зниження нетто-коефіціенту до рівня меньше 1 до реального скорочення чисельності населення минуло близько 30 років. Процес скорочення чисельності населення внаслідок переважання смертей над народженнями називається депопуляцією. 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты