Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаDegrees of Comparison of Adjectives and Adverbs
Читайте также:
  1. A. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in the box.
  2. Adverbs of frequency
  3. Adverbs of frequency
  4. Choose the correct form of the participles used as adjectives in the following sentences.
  5. E. Scan the article and find the opposite of these adjectives.
  6. Exercise1. Find adjectives and adverbs in the text and make up sentences with them.
  7. LoGo12, Vnukovo Radar, roger MAYDAY, cleared straight-in runway 06, wind 040 degrees 5 meters per second, QFE 998 hectopascals, you are number one.
  8. Suffixesof Adverbs• Суффиксы наречий
  9. WIND (number) DEGREES (number) (units)

(Ступені порівняння прикметників)

Тип прикметника Порівняльний ступінь Найвищий ступінь
Односкладові hot, easy hotter easier the hottest the easiest
Двоскладові (на -у, -ow, -le) happy, narrow, simple happier narrower simpler the happiest the narrowest the simplest
Багатоскладові interesting more interesting the most interesting
Винятки good bad much, many little better worse more less the best the worst the most the least

 

Примітка 1. Деякі прикметники мають дві форми ступенів порівняння, що відрізняються значенням:

far farther, the farthest (віддалений у просторі)
further, the furthest (віддалений у просторі, подальший, додатковий)
old older, the oldest (старший за віком)
elder, the eldest (старший за положенням у родині)

Edinburgh is farter/further away than York. – Едінбург знаходиться далі, ніж Йорк.

For further information, see page 6. – Додаткову інформацію дивитися на сторінці 6.

My elder/older brother has just got married. – Мій старший брат щойно одружився.

He’s the oldest student in our group. – Він найстарший у нашій групі.

Примітка 2. Деякі прикметники можуть створювати порівняльний та найвищий ступінь двома способами: common, friendly, happy, lively, lonely, lovely, narrow, pleasant, polite, quiet, true.

Please be politer/more polite to our guests.

This story has a happier/more happy ending.

 

Порівняльні сполучники та звороти

as ... as... ідіоматичні порівняння: twice as old (as) three times as large (as) three times the size of than not so (as) ... as – не такий, як the ... the ... – чим ... тим ... as young as – (такий же) молодий, як as busy as a bee – зайнятий, як бджола удвічі старше (за) утричі більше (ніж)   younger than ... (молодше ніж ...) This text is not so interesting as that one. The sooner, the better. – Чим скоріше, тим краще.

Remember the expressions:

at least – принаймні most of all – більш усього at best – у найкращому випадку worst of all – гірше усього best of all – більше (краще) усього so far so good – поки усе гаразд

Примітка 1 Порівняльна ступень прикметників може посилюватися за допомогою прислівників muchтаfar:much more powerful – набагато міцніший;

far cheaper – набагато (значно) дешевший.

Найвища ступінь порівняння посилюється за допомогою by far:

He is by far the most successful manager in his business. – Він найуспішніший менеджер у цьому бізнесі.

Примітка 2. Most (of) перед іменником має значення: більшість, більша частина.

Most (of the) experiments were made in the laboratory. – Більша частина експериментів проводилась у лабораторії.

Примітка 3. Most без артикля або з неозначеним артиклем, перекладається словами: дуже, надто, надзвичайно:

It is most important. – Це дуже (надзвичайно) важливо.

This is a most interesting fact. – Це дуже (надто) цікавий факт.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты