Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаActive Vocabulary
Читайте также:
  1. A) Draw a family tree for yourself and using the topical vocabulary explain the relationship between your immediate ancestors and any interesting facts about them.
  2. A. Study the topical vocabulary.
  3. A. Study the vocabulary from Exercises B, E.
  4. ACADEMIC VOCABULARY
  5. ACADEMIC VOCABULARY
  6. Active Vocabulary
  7. Appendix 3 Active vocabulary
  8. Biologically active supplements
  9. C. Study the topical vocabulary.

trackn залізнична колія; lay down a track – укладати колію

feature n особливість, риса, v мати характерну рису, різнитися

permanent way верхня будова колії

temporaryadj тимчасовий

as well – adv також;as well asadvтакож як, а також

rest v опирати(ся), відпочивати

heavy adj важкий, напружений

replace v замінювати, міняти

sleeper (AmE tie) – n шпала

strong ajd міцний, сильний; ant weak;strength –nміцність, сила forprep для, впродовж, тому що, оскільки

fasten v кріпити; fastening –nкріплення

get acquainted with – познайомитися з

weight n вага; weigh v важити, зважувати

support v підтримувати, підпирати; n опора

main adj головний, основний; syn essential

volume of traffic – обсяг перевезень

gauge n ширина колії

adoptv пристосовувати, лагодити

rolling stock – рухомий склад

existv існувати;existingadj існуючий

bordern границя, кордон

treatv обробляти, ставитись до

provide v забезпечувати; provide for v передбачати

stabilityn стабільність, міцність;stableadj стабільний, міцний, тривалий

improvev покращувати, поліпшувати; improvementn удосконалення, поліпшення

eliminationn усунення;eliminate –vусувати, ліквідовувати

joint n місце з’єднання; joinv з’єднувати

reduce v зменшувати, укорочувати; reduction n зменшення

continuous welded rail (CWR)–безстиковий (зварний) шлях

smooth adj рівний, плавний, повільний

maintenance – n ремонт, експлуатація; maintainv підтримувати, обслуговувати

because of prep з огляду на, через

advantage n перевага, привілей; ant disadvantage

occur – v виникати, з’являтися

precisionn точність, пунктуальність; preciseadjточний

easen легкість, простота; easyadj легкий

installationn встановлення;installv встановлювати

thereforeadv тому, через те

justadj справедливий

increase[in'kri:s] v збільшувати, збільшення; n ['inkri:s] – зрос-тання; ant decrease

IRREGULAR VERBS

Infinitive Simple Past Past Participle Translation
bring brought brought приносити, привозити
hold held held тримати(ся), вміщувати
know knew known знати
lay laid laid класти
say said said казати, говорити
show showed showed (shown) показувати
teach taught taught викладати, навчати
wear wore worn носити, стиратися

 Exercise 36 Changeitalicisedwords into their synonyms from the vocabulary.

To put rails on granite blocks, to ensure drainage, a greater steadiness of the track, the intensive traffic, to abolish (liquidate) rail joints, to substitute for iron rails, a trunk line, to be rightly called; both switches and rails, to back up the idea; the peculiarities of modern track; to know exactly; the simplicity of calculation.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты