Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаII. Навчально-виховні цілі
Как и любой сложный общественный процесс, глобализация представляет собой единство спонтанного и целеволевого начал, объективного и субъективного факторов социальной динамики.Объективными предпосылками процесса глобализации являются, в частности, общедоступная возможность мгновенного и практически бесплатного перевода любой суммы денег из любой одной точки мира в любую другую, а также столь же мгновенного и практически бесплатного получения любой информации по любому поводу.

 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

акушерства та гінекології № 2

Завідувач кафедри

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­проф. Булавенко О.В._______

„ 30 ” серпня 2013 року

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна Акушерство та гінекологія
Модуль 1. Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.
Змістовний модуль 1. Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду.
Тема заняття 2   Фізіологія вагітності. Методи обстеження вагітних. Акушерська термінологія.
Курс
Факультет Медичної психології
Автор Асистент Гончаренко О.М., к.м.н., асистент Супрунова Т.В.

 

 

Вінниця - 2013

І. Науково-методичне обгрунтування теми

Профілактичний напрямок сучасного акушерства, динамічне спостереження за вагітною у жіночій консультації є головним завданням етапу поліклінічного обслуговування жіночого населення.

Основною метою системи антенатального нагляду є зниження високого рівня материнської та перинатальної смертності.

Вагітність є додатковим навантаженням на організм жінки. Для забезпечення життєдіяльності, росту і розвитку ембріона та плода в організмі матері відбуваються суттєві зміни, які стосуються практично всіх систем організму. Компенсаторні зміни в орга­нах і системах організму вагітної призводять гомеостаз у стан нестійкої напруженої рівноваги. Порушення цієї рівноваги можуть спричинити зміни гомеостазу та реалізацію тієї чи іншої акушерської чи екстрагенітальної патології, про що треба знати лікарям всіх спеціальностей.

Діагностика вагітності у ранні строки (до 12 тижнів) важлива у загальній підготовці лікаря будь-якого фаху, оскільки раннє виявлення вагітності дозволяє своєчасно діагностувати акушерську та екстрагенітальну патологію і вирішувати питання щодо доцільності подальшого виношування вагітності.

II. Навчально-виховні цілі

Для формування умінь студент повинен знати:

1. Основні принципи антенатального нагляду.

2. Основні проблеми, які виникають під час антенатального нагляду та шляхи їх вирішення.

3. Зміни психологічного стану та в ЦНС, що спостерігаються у вагітних.4. Зміни в ендокринній системі, що спостерігаються у вагітних.

5. Зміни в геніталіях та молочних залозах, що спостерігаються у вагітних.

6. Зміни в серцево-судинній, дихальної системах та системі крові, що спостерігаються у вагітних.

7. Зміни в шлунково-кишковому тракті та нирках, що спостерігаються у вагітних.

8. Зміни в обміні речовин, що спостерігаються у вагітних.

9. Зміни з боку шкіри, що спостерігаються у вагітних.

10. Зміни в кістково-м'язовій системі, що спостерігаються у вагітних.

11. Сумнівні, імовірні та достовірні ознаки вагітності та їх діагностичну цінність.

12. Діагностику вагітності у ранні строки методом гінекологічного обстеження.

13. Апаратні методи діагностики вагітності у ранні строки.

14. Протипоказання до апаратних методів дослідження у ранні строки.

15. Лабораторні (імунологічні) методи діагностики вагітності у ранні строки.

В результаті проведення заняття студент повинен уміти:

1. Діагностувати дискомфортні стани, що виникають під час вагітності.

2. Оцінити скарги жінки, які виникли у зв'язку з вагітністю.

3. Диференціювати фізіологічні зміни в організмі матері під час вагітності з патологічними.

4. Провести огляд зовнішніх статевих органів і шийки матки та оцінити їх стан.

5. Провести вагінальне дослідження та визначити розміри матки.

6. Скласти план додаткового обстеження для діагностики вагітності у ранні строки.

7. Оцінити результати апаратного та лабораторного (імунологічного) методів дослідження при вагітності ранніх строків.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты