Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Общество 1 страница
 

1. Метаданные теста. 2

2. Параметры секций. 3

3. Вопросы типа «Выбор». 3

4. Вопросы типа «Упорядочение». 3

5. Вопросы типа «Соответствие». 3

6. Вопросы типа «Поле ввода». 3

 

 


 

1. Метаданные теста

  • Автор теста: Алибекова К.Ж.

· Название курса: 4 курс

  • Название теста: Бейдағдарыстық менеджмент
  • Предназначено для студентов специальности: 5В050700 Менеджмент
  • Семестр: 7
  • Проходной балл: 50
  • Время на тест: 30

 

2. Параметры секций.

Секция № Выборка (шт) Сколько вопрос создали по тему? Родительская секция Тема вопроса.
Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстар
Экономикалық дағдарыстардың пайда болу тенденциясы мен оларды шешу
Дағдарыстық жағдайларды мемлекеттік реттеу
Мемлекеттік басқару жүйесіндегі дағдарыстар
Ұйым дамуындағы дағдарыстар
Дағдарысқа қарсы басқарудың негізгі белгілері
Басқару процесіндегі дағдарыстар диагностикасы
Дағдарысқа қарсы менеджменттегі маркетинг
Дағдарысқа қарсы басқарудағы стратегия мен тактика
Ұйымның банкроттығы мен жойылуы
Дағдарысқа қарсы басқарудағы тәуекел
Дағдарысқа қарсы басқарудағы инвестициялық саясат және инновациялар
Дағдарысқа қарсы басқарудың технологиясы
Дағдарысқа қарсы басқару механизмі
Дағдарысқа қарсы басқару менеджері
     
     
     
     

 

3. Вопросы типа «Выбор»

<
Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры
Теқ қана Англияда болған бірінші экономикалық дағдарыс қай жылы болды? Секция:
  Вес вопроса:
  Перемешивать ответы: +
     
+    
     
       
       
Дүниежүзіндегі басты елдерде болған әлемдік дағдарыс: Секция:
  1941 жылы Вес вопроса:
  1930 жылы Перемешивать ответы: +
+ 1857 жылы    
  1780 жылы    
  1901 жылы    
       
       
Төмендегі өндіріс жүйесіне қатысы жоқ циклдік процесті табиғи жағдайлармен түсіндіретін теория: Секция:
+ натуралистік Вес вопроса:
  психологиялық Перемешивать ответы: +
  әлеуметтік    
  өндірістік    
  тұтыну    
       
       
Натуралистік теориясының өкілдері: Секция:
  Ж. Б. Сей және С. Кузнец Вес вопроса:
  В. Парето және А.С. Пигу Перемешивать ответы: +
  А. Маршал және Мескон    
  Д. Ю. Стиглиц және К. Шмит    
+ Стели және Эрберт Джевонс    
       
       
Дағдарыстың пайда болу себептерін адамдардың психологиясымен түсіндіретін теория: Секция:
  натуралистті Вес вопроса:
  психологиялық Перемешивать ответы: +
  әлеуметтік    
+ өндірістік    
  тұтыну    
       
       
Психологиялық теорияның өкілдері: Секция:
  Ле Шателье, Н. Бухарин Вес вопроса:
  А. Маршал, Мескон Перемешивать ответы: +
  Ф. Тейлор, А.А. Багданов    
+ В. Парето және А.С. Пигу    
  И. Рубин, Л. Вальрас    
       
       
Дағдарыстың экономикалық жағдайын түсіндіретін теорияның неше бағыты бар? Секция:
+ 3 бағыт Вес вопроса:
  2 бағыт Перемешивать ответы: +
  7 бағыт    
  5 бағыт    
  4 бағыт    
       
       
Өндіріс пен тұтынушылардың бұзылуынан пайда болатын дағдарыс теориясының негізін қалаушылар: Секция:
  Л. Вальрас, Дж. Хикс Вес вопроса:
  А. В. Чаянов, Е. Слуцкий Перемешивать ответы: +
+ Т. Мальтус, Ш. Сисмонди, Дж. А. Гобсон    
  П. Самуэльсон, Э. Хансен    
  И. Рубин, А. Богданов    
       
       
Дағдарыстың себебі банктердегі дұрыс емес жүргізілетін саясаттың салдарынан деген тұжырымды кім ұсынған? Секция:
  В. Парето Вес вопроса:
+ Альберту Гану Перемешивать ответы: +
  Л. Вальрас    
  П. Самуэльсону    
  Н. Хансену    
       
       
Кім дағдарыстың себебін адамдардың жинақ жинау ынтасынан көрді? Секция:
  Х. Ламперт Вес вопроса:
  В. Ойкен Перемешивать ответы: +
  Н. Хансен    
+ Дж. Кейнс    
  Д. Стиглиц    
       
       
АҚШ-ғы дағдарыс қай жылдар арасында болды? Секция:
+ 1929 – 1933 ж.ж. Вес вопроса:
  1941 – 1945 ж.ж. Перемешивать ответы: +
  1953 – 1956 ж.ж.    
  1920 – 1924 ж.ж.    
  1919 – 1923 ж.ж.    
       
       
1933-40 жылдары АҚШ үкіметінің алдын-алу шаралары қалай аталды? Секция:
  «жаңа саясат» Вес вопроса:
  «жаңа толқын» Перемешивать ответы: +
  «жаңа курс»    
  «жаңа күн»    
+ «жаңа өмір»    
       
       
Дағдарыс кезіндегі өндірістің төмендеуін жағымсыз стихиялық процесті және олардың ары қарай қиындап кетпесі үшін қолданылатын саясаты: Секция:
  әлеуметтік саясат Вес вопроса:
+ тұрақталу саясаты Перемешивать ответы: +
  халықаралық саясаты    
  қаржы саясаты    
  жоғарғы баға саясаты    
       
       
Дағдарыс саясат кезіндегі экономикалық саясаттың құралы болып табылмайды: Секция:
  ақшалай-кредиттік құрал Вес вопроса:
  фискалды саясат Перемешивать ответы: +
  баға деңгейін белгілеу    
  экономикалық саясаттың белгілі бір түрлеріне тиым салу және шектеу    
+ жоғарғы баға саясаты    
       
       
Экономиканың тұрақтануының ортодоксальды (монитористтік) моделі мынаны қарастырады: Секция:
  тікелей дерективті жоспарлау Вес вопроса:
  мемлекеттің шаруашылық саласында мемлекеттің максималды түрде араласуы Перемешивать ответы: +
  белгілі бір салаларға тиым салу    
+ халық шаруашылығына минималды түрде араласу    
  экспорттық - импорттық тарифті енгізу    
       
       
Экономикалық тұрақтылықтың қай моделі макроэкономикалық тепе-теңдікті сақтау үшін біріккен сұраныстың әсері арқылы, ақшалай несие тетігін қолданады: Секция:
+ Кейнсиандық Вес вопроса:
  Ортодоксалдық Перемешивать ответы: +
  Монитористтік    
  Меркантилисттік    
  Марксистік    
       
       
Әлеуметтік сферада экономиканы тұрақтандыру әдістерінің көп қолданылатын түріне төмендегілердің қайсысы жатпайды? Секция:
  жұмыспен қамту орталығын құру Вес вопроса:
  қоғамдық жұмыс Перемешивать ответы: +
  материалдық көмек бағдарламасы    
  салық төлемін өзгерту    
+ статистикалық индикатор    
       
       
Экономикалық жүйенің дамуындағы дисбалансты көрсететін индикатор ол: Секция:
  статистикалық индикатор Вес вопроса:
  экономикалық даму Перемешивать ответы: +
+ экономикалық дағдарыс    
  өндірістік экономикалық көрсеткіш    
  экономикалық тұрақтылық    
       
       
Дағдарысты мынадан көруімізге болмайды: Секция:
  макроэкономикалық көрсеткіштің нашарлауы Вес вопроса:
  ақшаның құнсыздануы Перемешивать ответы: +
  өмір сүру көрсеткішінің өсуі    
  жұмыссыздық    
+ жойылу    
       
       
Экономикалық цикл қандай фазадан тұрады? Секция:
  Өрлеу Вес вопроса:
  Дағдарыс Перемешивать ответы: +
  Депрессия    
  Жандану    
+ Ену    
       
       
Кредиторлардың тауарға (жұмысқа, қызметке) төлеуге талаптарын қанағаттандырмау: Секция:
  кәсіпорынды тарату Вес вопроса:
  кәсіпорынның банкроттығы Перемешивать ответы: +
  кәсіпорынды қайта ұйымдастыру    
  кәсіпорынды сауықтыру    
+ кәсіпорынды сату    
       
       
Кәсіпорынды банкрот деп танығаннан кейін кәсіпорынға байланысты мынандай тәртіптер қолдануы мүмкін: Секция:
  әлемдік келісім, қаржылық сауықтыру Вес вопроса:
  тәртіпке салу (санация) соттың істі қаруы Перемешивать ответы: +
+ қайта ұйымдастыру, тарату, әлемдік келісім    
  валютты сату, санация,қаржылық анализ    
  кәсіпорынның мүлкін түгендеу    
       
       
Қаржылық сауықтырудың түрлері: Секция:
+ сотқа дейінгі санация, қаржылық сауықтыру, сыртқы басқару Вес вопроса:
  мүлікті түгендеу, активтердің құн бағасы Перемешивать ответы: +
  қатаң қаржылық бақылаудың жүзеге асырылуы    
  кәсіпорындарды қайта құрылымдау    
  нарықтық мүмкіндіктерге анализ жасау    
       
       
Кәсіпорынның банкрот болуы мен таратуды қаржылық тұрақтану мен ақша төлеу қабілеті арқылы алдын-алу ол - Секция:
  қайта ұйымдастырудың қағидалары Вес вопроса:
+ кәсіпорынның қаржылық сауықтыруының мақсаты Перемешивать ответы: +
  фирманың стратегиясы    
  тәуекелділікті бөлу    
  резервтік қорларды ұйымдастыру    
       
       
Өндірістік кәсіпорындардың қаржылық сауықтыру саласындағы маңызды міндеттері болып мыналар табылмайды: Секция:
  қайта құрылымдауға жататын кәсіпорындарды іріктеу Вес вопроса:
  кәсіпорындардың фактіге негізделген жағдайына анализ жасау Перемешивать ответы: +
  қатаң қаржылық бақылауды іске асыру    
  менеджмент пен маркетингтің жан-жақты дамуы мен жетілуі    
+ бейдағдарыстық реинженеринг    
       
       
Компаниялардың нарықтағы ерік жағдайын және қаржылық тұрақтылығын елдегі кез-келген экономикалық, саяси және әлеуметтік метамарфозаларға қарамастан қамтамасыз ету: Секция:
  бенчмаркинг Вес вопроса:
+ кәсіпорынды сақтандыру Перемешивать ответы: +
  антикризистік реинженеринг    
  антикризистік басқарудың басты мақсаты    
  басқарудың стилі    
       
       
Бейдағдарыстық басқарудың қағидалары: Секция:
  басқарудағы жүргізуші буынды белгілеу,оптимистіктің қағидалары Вес вопроса:
  басқарудың әртүрлі иерархиялық деңгейлерінің мақсатының бірлігі Перемешивать ответы: +
  дәлме-дәлдікпен мақсатқа бағытталу    
+ белгіленген міндеттердің шешімдеріне жүйелік тәсіл табу    
  іске асатын, іске аспайтын    
       
       
Кризистік кәсіпорынның жүзеге асуының формалары: Секция:
  кризистік жағдай мен кризистік жай Вес вопроса:
  кризистің пайда болуы Перемешивать ответы: +
  болжауға болатын және болжауға болмайтын    
  іске асатын, іске аспайтын    
+ бүлдіруші, бүлдірмеуші    
       
       
Кризистік жағдайдың пайда болуының себептері: Секция:
+ кризисті болжаудың мүмкін еместігі Вес вопроса:
  аудиторлық тексеру Перемешивать ответы: +
  макроэкономикалық және микроэкономикалық факторлар    
  басқару субъектісінің жүйе ретінде күйзелісі    
  туу мен өлу    
       
       
Кез-келген фирманың нарықтық экономикада пайда болуы және бастапқы құрылымының қалыптасуы қай кезеңде болады: Секция:
+ патиентті кезеңде Вес вопроса:
  экплерентті кезеңде Перемешивать ответы: +
  виалентті кезеңде    
  коммутантты кезеңде    
  леталентті кезеңде    
       
       
А.Чернявскидің сыныптамасы бойынша дағдарыстың негізгі белгілерін анықтаңыз: Секция:
  жүзеге асыру деңгейі бойынша Вес вопроса:
  пайда болу деңгейі бойынша Перемешивать ответы: +
  шығу тегінің сферасы бойынша    
+ болжау мүмкіндігі бойынша    
  іске асыру деңгейі бойынша    
       
       
Дағдарыстық жағдайдың пайда болу деңгейі бойынша мыналарға бөлінбейді: Секция:
  дүние жүзілік кризистік жағдай Вес вопроса:
  микро деңгейде қалыптасатын Перемешивать ответы: +
  салалық пайда бөлу бойынша    
  аймақтық кризистік жағдай, мемлекеттік кризистік жағдай    
+ шығу тегінің сферасы бойынша    
       
       
Дағдарыстық жағдайдың пайда болу сферасына байланысты келесідей классификацияларға жатпайды Секция:
  табиғи экологиялық және демографиялық кризистік жағдай Вес вопроса:
  өндірістік және коммерциялық кризистік жағдай Перемешивать ответы: +
  әлеуметтік және әкімшілдік заң шығарушылық кризистік жағдай    
  қаржылық кризистік жағдай    
+ технологиялық жағдай    
       
       
Дағдарыстық жағдайдың пайда болуының тәуекелдік факторына жатпайды: Секция:
  Қаржылық Вес вопроса:
+ шығарылған өнім көлемі Перемешивать ответы: +
  Өндірістік    
  Коммерциялық    
  Заңдық    
       
       
Дағдарыстық кәсіпорынның қаржылық параметріне мыналар жатпайды: Секция:
  кәсіби белсенділіктің төмендеуі Вес вопроса:
+ төлеу мүмкіндігінің болмауы Перемешивать ответы: +
  қаржылық тұрақтылықтың нашарлауы    
  кризистік жағдайдан шығу    
  мүлікті қолданудың нәтижесіздігі    
       
       
Үлкен бизнесте жұмыс істейтін, күшті стратегиясы бар фирмалардың жоғарғы деңгейдегі технологиямен көп көлемде өнім шығаруы қалай аталады: Секция:
  Франчайзинг Вес вопроса:
  монополист фирмалар Перемешивать ответы: +
  акционерлік қоғам    
+ виолент фирмалары    
  леталентті фирмалар    
       
       
Дағдарысты табу тәсілдеріне жатпайтын: Секция:
  болжау негізінде Вес вопроса:
  қаржылық жағдайдың мониторингі және аудиторлық тексеру Перемешивать ответы: +
  кредитордың талабы    
  есеп берумен қызметінің ағымдағы анализі    
+ мәдениет жағдайындағы талдау    
       
       
Даму сипаттамасы бойынша дағдарыстық жағдай: Секция:
+ аяқ астынан және ақырындап даму Вес вопроса:
  ұзақ Перемешивать ответы: +
  Қысқа    
  Тез    
  Тездетілген    
       
       
Дағдарыстық жағдайдың тәуекел факторын жатпайды: Секция:
  инновациялық және инвестициялық Вес вопроса:
  қаржылық және заңдық Перемешивать ответы: +
  өндірістік және коммерциялық    
  Сақтандыру    
+ Әлеуметтік    
       
       
Дағдарыстық жағдайдың кезеңдерін жүйелендірулердің процессуалды ықпалы: Секция:
  5 этап Вес вопроса:
  10 этап Перемешивать ответы: +
  7 этап    
+ 3 этап    
  9 этап    
       
       
Дағдарыстық жағдайды табудың тәсілдерінің біреуі: Секция:
  аудиторлық тексеру Вес вопроса:
+ инвестицияны бағыттау Перемешивать ответы: +
  сақтандыруға төлеу    
  кризистік жағдайдан шығу    
  кәсіпорынның дамуының спецификасы    
       
       
Бейдағдарыстық басқаруды құрылымдық анықтаулары болжайды: Секция:
  бейдағдарыстық басқарудың процедуралары және олардың жүзеге асуын бақылау Вес вопроса:
  кәсіпорында кризистік жағдайлардың туу себептерін диагностикалау Перемешивать ответы: +
+ сыртқы орта мен кәсіпорынның бәсекелестік әлеуетіне талдау жасау    
  кәсіпорынның қаржылық сауықтыру процедураларын өңдеу және олардың жүзеге асырылуын жүйелік бақылау    
  дғдарысқа қарсы іс шаралар    
       
       
Бейдағдарыстық басқарудың құралдары мыналар: Секция:
  қайта құрылымдау Вес вопроса:
  тәуекелді менеджмент Перемешивать ответы: +
  қаржылық сауықтыру    
  Банкроттық    
+ Жаңдану    
       
       
Төменде аталғандардың қайсысы бейдағдарыстық басқарудың құралдарына жатады: Секция:
+ қаржылық сауықтыру Вес вопроса:
  кәсіпорын қызметін талдау Перемешивать ответы: +
  соттың шешімін талқылау    
  кәсіпорынды тарату    
  жұмысшылапды әлеуметтік қорғау    
       
       
Кәсіпорындардың банкроттық жүйесіне жатпайды: Секция:
  мақсаттар және қағидалар Вес вопроса:
+ несиені жабу Перемешивать ответы: +
  кәсіпорын жағдайын диагностикалау    
  банкрот болудың алдын-алу    
  банкроттық салаға байланысты арнайы кадрларды дайындау    
       
       
Банкроттық жүйенің мақсатына қайсысы жатпайды: Секция:
  банкроттық жағдайдың алдын-алу Вес вопроса:
  экономикадағы құрылымның нарық қажеттілігіне сәйкес қайта құру Перемешивать ответы: +
+ құқықтық және соттық жүйенің нәтижелілігі    
  кәсіпорында тарату    
  санация    
       
       
Банкроттық жүйе қағидаларының бірі: Секция:
  банкроттық жағдайда кәсіпорында мамандардың болуы Вес вопроса:
  банкроттық туралы заң шығару Перемешивать ответы: +
+ нәтижелі кәсіпорынның сақталуы    
  банкроттық процедуралардың айқынсыздығы    
  өнімнің бәсеке қабілетін арттыру    
       
       
Кәсіпорынның таратылу процедурасының бағасы келесідей кезеңдерге бөлінеді? Секция:
  маркетинг және кәсіпорынның мүлкін сату Вес вопроса:
  бәсекелестікті қалыптастыру және таратылу балансының аралық қалыптасуы Перемешивать ответы: +
  кәсіпорын мүлкінің таратылу құнын бағалау және активтерді жүзеге асырылуынан түсетін жиынтық табысты анықтау    
+ қарыз алушының үлесіне түсетін таратылу құнын бағалау    
  өнімнің бәсеке қабілетін арттыру    
       
       
Кәсіпорынның тарату процедурасы неше кезеңнен тұрады: Секция:
  Вес вопроса:
  Перемешивать ответы: +
     
     
+    
       
       
Дағдарысты жою мен тұрақтандыру бойынша мемлекеттің мақсатты ұйымдасқан және реттеуші қызметі бұл: Секция:
+ мемлекеттік бейдағдарыстық басқару Вес вопроса:
  мемлекеттік қызмет Перемешивать ответы: +
  мемлекеттік билік    
  кәсіпорынды басқару    
  кадрлық саясат    
       
       
Дағдарыстық жағдайда ұйымдық ауытқудың көрінісі келесі бола алмайды: Секция:
  мамандандырылмаған басқару Вес вопроса:
  мақсаттан бас тарту Перемешивать ответы: +
  стагнация    
  қызметтік тәртіпті қабылдамау    
+ кадрлық саясат    
       
       
Экономикалық қауіпсіздікті басқарудың субъектілеріне жатпайтындар: Секция:
  жеке тұлғалар Вес вопроса:
  әлеуметтік топтар Перемешивать ответы: +
  қоғамдық ұйым    
  шарушылық ұйым    
+ фирмалар    
       
       
Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ұйымның ең күшті дайындалған формасы мыналар болып табылады: Секция:
  Фирмалар Вес вопроса:
  қоғамдық ұйымдар Перемешивать ответы: +
  жеке азаматтар    
+ мемлекет    
  шаруашылық субъектілері    
       
       
Мемлекет қамтамасыз ететін ұлттық қауіпсіздік болып табылмайды: Секция:
  Қорғаныс Вес вопроса:
  Саяси Перемешивать ответы: +
  Экономикалық    
  Әлеуметтік    
+ БАҚ    
       
       
Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесімен кім айналысады? Секция:
  тек заң шығарушы және атқарушы биліктер Вес вопроса:
+ заң шығарушы, атқарушы және сот билігі Перемешивать ответы: +
  тек сот билігі    
  тек заң шығарушы билік    
  БАҚ    
       
       
Экономикадағы кризистік жағдайдан мемлекетті шығарудың тәсілдеріне жатпайды: Секция:
  инновациялық қызметтің дамуы Вес вопроса:
  мемлекетпен бизнестің нәтижелі қарым-қатынасын қамтамасыз ету Перемешивать ответы: +
  шағын кәсіпкерлікті қолдау    
  ғылыми-техникалық саясатты белсендіру    
+ экономикалық дамуды қолдау    
       
       
Жеке ұйым қызметінде дағдарыстың пайда болуы мүмкін ба? Секция:
+ мүмкін Вес вопроса:
  мүмкін емес Перемешивать ответы: +
  тек ірі ұйымдарда болуы мүмкін    
  тек шағын ұйымдарды болуы мүмкін    
  жоқ, себебі «ұйымда кризис» түсінігі жоқ    
       
       
Ұйымның мамандануына көмектесетін және одан тәуелсіз бола алмайтын экономикалық жағдайда сипаттайтын факторларды көрсетіңіз: Секция:
  Жалпылама Вес вопроса:
  Ішкі Перемешивать ответы: +
+ Сыртқы    
  Спецификалық    
  Жергілікті    
       
       
Әлеуметтік – психологиялық келіспеушіліктер, кәсіпорындағы жұмыстың ұйымдық нәтижесіздігі, персоналдың төмен мамандануы мыналарға жатады: Секция:
  саяси факторларға Вес вопроса:
  экономикалық факторларға Перемешивать ответы: +
+ ішкі факторларға    
  сыртқы факторларға    
  спецификалық факторларға    
       
       
Ұйымның дамуының циклдық тенденциясы мынандай кезеңдерден тұрады: Секция:
+ 5 кезең Вес вопроса:
  8 кезең Перемешивать ответы: +
  10 кезең    
  7 кезең    
  9 кезең    
       
       
Фирманың нарықтық экономикада пайда болуы және бастапқы құрылымының қалыптасуы мына кезеңде болады: Секция:
  патиентті кезеңде Вес вопроса:
+ эксплерентті кезеңде Перемешивать ответы: +
  виалентті кезеңде    
  коммутантты кезеңде    
  леталентті кезеңде    
       
       
Кез келген фирманың дамуының 5-ші леталентті кезеңі төмендегіні білдіреді: Секция:
  фирманың пайда болуы Вес вопроса:
  фирманың ескіруі Перемешивать ответы: +
  құлдырау кезеңі    
  нарықтағы берік жағдайы    
+ фирманы қайта құру    
       
       
Фирманың өмір сүру параметрлері нашарлап, оның ескіруімен құлдырауы қай кезеңде? Секция:
  патиентті кезең Вес вопроса:
  леталентті кезең Перемешивать ответы: +
+ коммутантты кезең    
  виалентті кезең    
  эксплерентты кезең    
       
       
Бейдағдарыстық басқарудың мәні болып табылмайды: Секция:
  кризистер басқарылады Вес вопроса:
  кризсті алдын-ала көруге болады Перемешивать ответы: +
  кризиске дайын болу    
  кризисті жеңілдетуге болады    
+ табиғи катаклизмалар    
       
       
Фирманың бейдағдарыстық даму процесін былай бөлеміз: Секция:
+ басқарылатын және басқарылмайтын Вес вопроса:
  экономикалық және әлеуметтік Перемешивать ответы: +
  негізгі және қосымша    
  жалпы және арнайы    
  ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді    
       
       
Мемлекеттік бюджет және салық салу көмегімен реттейтін мемлекеттік реттеу шарасы Секция:
  Монетарлы Вес вопроса:
  Ғылыми- техникалық Перемешивать ответы: +
+ Фискалды    
  Құқықтық    
  ұйымдастырушылық    
       
       
Анықталған бағыттағы іс-әрекеттердің өзгеріске бағынатын процестерді былай атаймыз.
Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 65; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты